Nesin Sanat Köyü 2017 Mimarlık Yaz Okulu Programı’nın Birincisi Yapıldı

2015'te Işın Önol koordinatörlüğünde hayata geçirilen Nesin Sanat Köyü, bu sene ilk defa mimarlık programlarına da ev sahipliği yaptı.

12 Haziran – 25 Haziran tarihleri arasında yapılan Mimarlık Yaz Okulu I Programı, Sanat Köyü’nün eş zamanlı diğer atölyeleriyle etkileşim içinde gerçekleşti.

Koordinatörlüğünü Cemil Çalkıcı’nın yaptığı Mimarlık Programı, Nesin Köyleri’nin içinde barındırdığı çok disiplinli yaklaşımla uyumlu olarak, farklı alanlardan katılımcıların mekânsal pratikler üzerine düşünmeleri ve sorgulamalarını sağladı. Gün içinde yapılan seminerler ve atölye çalışmalarının ardından, akşam saatlerinde de tüm köyün katılımına açık etkinlikler gerçekleştirildi.

Erhan Vural ve Kunter Manisa tarafından yürütülen Tesselasyon (Mozaik Döşeme)-Nokta-Doğru- Düzlem-Mekân Atölyesi kapsamında soyutlama kavramı, bir teknik olarak Öklid Geometrisi’nin sanattaki kullanımları; nokta, doğru ve düzlem ilişkileri ve bu ilişkilerin konstelasyon ve tesselasyon çalışmalarıyla mimari mekân üretiminde yeniden nasıl kurulabileceği üzerine çalışmalar ve tartışmalar yapıldı. Atölye’nin son gününde bir enstalasyon üretildi.

Tuğçe Tuna tarafından gerçekleştirilen İçinde Yaşadığım Mekân: Beden Atölyesi, bir mekân olarak bedenin farkındalığına ve duruş bozukluklarına odaklandı. Eklemlerin, kemiklerin ve kasların sınırlarını ve hareketlerini dans ederek keşfetmek, bedenle resim çizmek gibi özgürleştiren eylemlerde bulunuldu.

Oruç Çakmaklı yürütücülüğünde gerçekleşen Spontane Yaratıcılık Atölyesi’nde şiirin ve mimari yapıların ilişkisi, serbest çağrışımla dilsel bir yapı kurma, bu yapının mimari mekan tasarımıyla ilişkilendirilmesi grup halinde yapılan doğaçlamalarla tekrar düşünüldü. Köy yakınlarında küçük bir Land-art çalışması gerçekleştirildi.

Deniz Aslan’ın sürdürdüğü Doğal Verilerle Tasarım seminerleri serisinde, monokültür ve permakültür yaklaşımları tartışılarak, canlıların içinde yaşadığı ekosistemler ve insanın bu ekosistemlere kültürler araçlığıyla sağladığı adaptasyon üzerinde duruldu. Mimari yapıların peyzaj, şehir planlama, biyoloji ve sosyal alanla olan ilişkisi irdelendi. Doğa, insan, kent ve mimari gibi alt başlıkları arasındaki ilişkiler yeniden düşünüldü.

Aslıhan Şenel ile Elif Hant yürütücülüğünde gerçekleşen ve beş gün süren Mekânlaşan Efsaneler Atölyesi’nde, ilk olarak “yer-leşmek” kavramı irdelenerek mekânla ilişki kuran bir performans oluşturuldu ve kayıt altına alındı. ”Kayıt tutma” kavramı ışığında yapılan Efes Antik Kenti gezisindeyse, mekânın doluluğu boşluğu üzerinden pastel boyayla kazıma yöntemiyle bireysel kompozisyonlar oluşturuldu. Efes’e dair mitler, eskizler ve notlar, maket haline getirildi. Bafa Gölü gezisiyle devam eden atölyede, “hareketlenmek” kavramı ışığında, mekân ve oraya ait hikayeler düşünüldü; rüzgâr ve suyun hareketleri sulu boyayla yorumlanarak doğadan ilham alan mitler oluşturuldu. Oluşturulan mitlerden performatif bir gölge oyunu kurgusu yaratıldı, yaz okulunun son gününde yapılan tüm yaratımlarla beraber gölge oyunu sahnelendi.

Orçun Okurgan’ın ERAMİTA’nın desteğiyle gerçekleştirdiği çalışmayla, Mekânlaşan Efsaneler Atölyesi’nde bedenin eklem ve kas sınırları, ilişkili bazı nesne ve eylemler düşünülerek tekrar keşfedildi. Köy içinde çeşitli mekânların içinde bedenlerle akışkan ve farklı mekânlar yaratılmaya çalışıldı.

Mimarlık Yaz Okulu I ile eş zamanlı gerçekleşen Sanat Köyü Atölyeleri:

 • Mekân Kurgulamak Atölyesi
  Atölye Yürütücüsü: Başak Şenova
 • Zamansızlar ve Yürüme Atölyesi
  Atölye Yürütücüleri: Evrim Kavcar, Almıla Salah Akdağ, Raziye Kubat, Serkan Taycan


Mimarlık Yaz Okulu I sırasında Nesin Köyü’nde gerçekleştirilen, program destekleyici, akşam etkinlikleri:

 • Ütopya İnşa Etmek
  Konuşmacı: Müjde Tönbekici
 • Toplumsal Cinsiyet ve Mekân
  Konuşmacı: Aslıhan Şenel
 • Koreografi ve Mimari
  Konuşmacı: Tuğçe Tuna
 • ABOUTBLANK (Söyleşi)
  Konuşmacı: Erhan Vural
 • Spontane Yaratıcılık
  Konuşmacı: Oruç Çakmaklı
 • İki Deniz Arası: Yürümek, Sanat ve Aktivizm
  Konuşmacı: Serkan Taycan
 • Piyano-Keman Dinletisi
  Elif Nihal Akın & Eser Öykü Dede

Mimarlık Yaz Okulu I, 24 Haziran akşamı yaz okulu programı boyunca üretilenlerin sergisiyle ve Mekânlaşan Efsaneler Atölyesi kapsamında düzenlenen performans gösterimiyle sonlandı.

Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu I programı, Pelin Aslıhan Yüksel, Beyza Kızıloğlu, İlkyaz Portakalcıoğlu ve Serwet Cihangiroğlu tarafından asiste edildi.

Fotoğraflar: İlkyaz Portakalcıoğlu, Cemil Çalkıcı, Pelin Aslıhan Yüksel, Elif Hant

Etiketler

Bir cevap yazın