Nasıl Yapmalı Panel Dizisi’nde Yenikapı Değerlendirildi

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Nasıl Yapmalı?" panel dizisinin dördüncüsü olan "Nasıl Yapmalı? Yenikapı" paneli 14 Mart Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti.

Yenikapı’daki yeni yapılanmaya dikkat çeken “Nasıl Yapmalı?” panel dizisinin dördüncüsü olan “Nasıl Yapmalı?Yenikapı” panelinde, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zuhal Ulusoy moderatörlüğünde Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer veSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen konuşmacı olarak yer aldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi almış Göymen konuşmasında, kentin değişen yönetimleri, yönetimlerin kalkınmadaki rolü ve kalkınmanın yönetimlerce nasıl algılandığı ve neleri kapsadığı konusunda değerlendirme yaptı. Bireyin unutulduğu bir gelişim sürecinin yaşandığı kentlerde çok büyük hasarlar meydana gelebildiğini özellikle vurgulayarak kentte örgütlülüğün gelişim için çok önemli bir araç olduğunu söyledi. Yönetişim kavramını açıklayarak ideolojiden uzak olmayıp, devletin tek başına değil, toplumun diğer kesimleriyle (Özel sektörler, sivil toplum kuruluşları vb.) ortaklaşa eylemde bulunmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, sürdürebilirlik, haklar kavramı, haklarla ilgili sözleşmeler gibi küresel değerlerin yaygınlaştığını ifade eden Göymen devletlerin saydam olma mevzusunda da önemli olduğunu söyledi.

Bilsel ise, Henri Prost’un İstanbul Planlaması ve bu planlama içinde Yenikapı’nın nasıl değerlendirildiği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Prost’un planlaması uygulanmamasına rağmen İstanbul’daki mevcut durumun Prost’un planı örnek alınarak yapılmış olduğunu gösterdiğini ve bu anlamda Prost’un planlamasının önemli olduğunu ifade etti. Genel olarak Prost’un planlamasındaki detaylara, ne kadarının hayata geçirilip ne kadarının geçirilmediğine dair detaylarla ilgili bilgilendirme yaparak, Yenikapı için önerdiği spor ve sergi alanlarını, ulaşım, rekreasyon alanları, çevresindeki önemli yapıları çizim ve eskizler üzerinden anlattı.

Dinçer ise, Yenikapı üzerine tartışmayı daha da derinleştirerek mevcut Yenikapı problemlerinden ve kentsel dönüşüm etkilerinden bahsetti.

Etiketler

Bir yanıt yazın