MÜSİAD: “Mimarlar Odası, Nitelikli Kamu Projelerine Dava Açarak Zaman Kaybına Neden Oluyor”

MÜSİAD, "Mimarlar Odası'na Çağrı!" başlıklı bir basın duyurusu yayıladı.

MÜSİAD, TMMOB Mimarlar Odası’nın faaliyetlerine ve tutumuna yönelik yayınladığı basın açıklamasında “‘tek çivi bile çakılmasın’ şeklinde oluşturulan zihniyetin gelişimi engelleyeceğini düşünüyoruz” diyerek Oda’yı “agresif ve anlamsız” tutumundan vazgeçmeye çağırdı. Açıklamanın tam metni şöyle:

Mimarlar Odası’na Çağrı!

Asıl görevi; sektör mensuplarının bireysel ve mesleki gelişimi ile teknik anlamda dayanışmalarının artması, son teknoloji ürünü bina yapım tekniklerinin ülkemizde de hayata geçirilmesi gibi mesleki konularda faaliyetler yürütmek olan Mimarlar Odası’nın, bunun tam aksine siyasi bir yapılanma şeklinde faaliyet yürütmesi kaygı vericidir. Sürekli olarak ülkemizde inşa edilen nitelikli tüm kamu projeleri için davalar açarak büyük zaman kayıplarının oluşmasına ve doğrudan ülke ekonomisine zarar verilmesine neden olan Mimarlar Odası, ayrıca gerekli- gereksiz her konuda açıklama yaparak, kendi sınırlarının dışına çıkmaktadır. Mimarlar odasını, takındığı bu agresif ve anlamsız tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Bizler de, hukukun üstünlüğü temel ilkesi ile elbette ki, hukuksuz yapılaşmanın ve kamu malına zarar verebilecek uygulamaların karşısında olunmasını istiyor ve bekliyoruz. Ancak bununla birlikte yapılması planlanan nitelikli projelere karşı “Ne olursa olsun bu ülkede bir tek çivi bile çakılmasın” şeklinde oluşturulan zihniyetin gelişimi engelleyeceğini düşünüyoruz.

Yurt dışında gelişmiş ülkelerde bulunan benzeri meslek odalarının çalışma şekli ile ilgili yapılan kıyaslamalı araştırmalarda, söz konusu odaların sadece mesleki kriterlerle ilgili bir danışma ve bilgi toplama merkezi olarak faaliyet yürüttüğünü, ilgili üniversiteden mezun olan mimar ve mühendislerin aldığı eğitim neticesinde yapacağı proje ve çalışmaların herhangi bir oda onayına sunulması zorunluluğu bulunmadığı görülmektedir.

Örneğin, üniversite tercihlerinin yapılacağı bu günlerde mimarlık tercih edecek gençlere sağlıklı ve düzgün bir rehberlik hizmeti vermek yerine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen iftarlarla ilgili insanlarımızın kafasını karıştıran, bize göre gerçeklerle bağdaşmayan ve iftar yemeğinin manevi ve dini yönüne de zarar verecek denli yorumlar yapmak Mimarlar Odası’nın hangi görev tanımında bulunmaktadır?

Sonuç olarak, Mimarlar Odası’nın yurt dışındaki benzerleri gibi, sadece mesleki konularda ve ülke inşaat sektörünün daha da geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerle belirlenen alan içerisine çekilmesi gerekmektedir. Kamuoyunu, mimarlık mesleği dışında konularla meşgul etmek yerine, siyasi yorum ve faaliyetleri siyasetçilere bırakıp, diğer meslek odalarında yürütülen ve kendi sektörlerinin uzmanlık alanları ile ilgili konularda faaliyet ve çalışmaları ülkemizin ufkunu açacak şekilde sürdürmelerini talep ettiğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Etiketler

Bir cevap yazın