Mültecilere Denizde Geçici Barınma Evi

Mimar Spiros Koulias, World Architecture yarışmasının öğrenci kategorisinde ödül aldığı projede, göçmen ve mültecileri karşılayacak, falez içine oyulmuş "Slice" adında bir mülteci misafir evi tasarladı.

Rum mimar Spiros Koulias, World Architecture öğrenci ödülünü kazandığı mülteci evi projesini, her gün Ortadoğu ve Türkiye’den Avrupa’ya çok tehlikeli şartlar altında göç eden mültecilerin insani yaşam koşullarında geçici olarak barınmalarını sağlamak, kayıt altına alınmalarını kolaylaştırmak ve onlara tedavi sunmak amacıyla hazırlamış.

Kısaca projeden bahsedecek olursak: 360 Architecture ofisinden Spiros Koulias tarafından tasarlanan “Slice” (mülteci misafir evi), deniz seviyesinden falezin en üst kısmına kadar yükselen, %80 oranında falezin içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış bir yapı. 22 katlı binanın her biriminde 500-600 civarında insan kalabiliyor. Binanın tasarımı, ihtiyaç olduğunda farklı tipolojilerdeki ünitelerin eklenmesine izin veren bir iskelet gibi. Bu iskelet aynı zamanda farklı topografyalara da entegre edilebilir.

İnsanların kitlesel göçü, oldukça büyük ölçekli bir yapının inşasını gerektirmiş. Ancak gerektiğinde boyutları değişebilir nitelikte olan küçük ünitelerden oluşuyor. Ofis, 2014-2015 yıllarında Avrupa’ya göç eden mültecilerin sayısını, infografiklerle ifade etmiş.

Etiketler

Bir cevap yazın