Montreal Şehir Merkezinin Kalbinde Deneyimsel Bir Tasarım

Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki (MMFA) “Afrika'dan Amerika'ya: Yüz yüze Picasso, Geçmiş ve Günümüz” geçici sergisinin bir uzantısı olarak hayata geçirilen “Moving Dunes - Hareketli Kum Tepecikleri” adlı tasarımda eski dönem sanatçılarından ilham alınmış.

Kübist ressamların plastik yaklaşımı, perspektifin görsel temsildeki rolünü sorgulamak üzere yapılmış. Tasarımda resmin belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise çarpık ve bozuk halde görülmesini sağlayan bir perspektif tekniği olan anamorfoz yöntemi kullanılmış. Sergi süreci boyunca Moving Dunes ile halka bu yöntemin özünü eğlenceli bir şekilde tanıtılması amaçlanmış.

Sokak yüzeyi manipüle ederek, bir bedenin veya bir yüzün özelliklerini hatırlatan büyük dalgalar üretilmiş. Yansıtıcı küreler ve geometrik şekiller, desenleri güçlendirerek bakış açılarını çoğaltmış. Gözlemci hareket ettikçe sokağın dönüşmesi, şekillerin tersine çevrilerek zeminin canlanması sağlanmış.

Moving Dunes, Montreal şehir merkezinin kalbinde deneyimsel bir yanılsama olarak hayata geçirilmiş. Yoldan geçenlerin, Montreal Güzel Sanatlar Müzesi’nin hepsi de mimari ve tarih açısından benzersiz olan farklı binalarını yansıtan kürelerin varlığını keşfetmeleri amaçlanmış.

Moving Dunes, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek duyuları uyandıran bir tasarım olarak planlanmış. Montreal Güzel Sanatlar Müzesi bu çalışmayla, hem vatandaşlar hem de turistler için mutlaka görülmesi gereken bir cadde olan Du Musée caddesinin yaya alanını canlandırmış.

Üretimin yapılması sırasında karşılaşılan zorluklar arasında; serginin temasıyla ilgili bir konseptin geliştirilmesi, acil durum araçlarının geçişine izin verilirken bir yaya kamusal alanının etkinleştirilmesi ve sınırlı bir bütçeyle yüksek medya etkisine sahip bir deneyim oluşturulması gibi bazı faktörler sıralanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın