Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı 2021

Mimarlar Derneği 1927 tarafından başlatılan “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı” kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler desteklenecek. Başvurular için son tarih 29 Mart.

Mimarlar Derneği 1927, Ankara başta olmak üzere Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve/veya modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun/sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik projelerin geliştirilmesine ve/veya çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2020 yılında “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programını” başlattı.

Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı proje önerilerine açık. Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler desteklenecek.

Önerilen projelere sağlanacak destek gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek mekânında etkinlik organizasyonu yapma imkânı, kurumsal ve akademik birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de olabilecek. Program kapsamında projelere sağlanacak maddi ihtiyaç desteği toplamı 15000 TL olup, bu miktar en fazla 3 projeyi desteklemek için kullanılacak.

Desteklenecek projelerin her birine verilecek maddi katkı miktarı, araştırmacı tarafından sunulan bütçe kapsamında ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek. Önerilen projelerin en çok 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Araştırmacılar, aşağıda belirtilen belgeleri Mimarlar Derneği 1927’ye e-posta yoluyla ileterek destek başvurusunda bulunabilirler. ([email protected])

Başvurular için son tarih: 29 Mart 2021

Destek Programına başvurmak için gerekli belgeler:

1. Başvuru formu (https://www.md1927.org.tr/mma adresinden indirilebilir)

2. Proje tanıtım dosyası

• A4 formatında hazırlanacak tanıtım dosyasında aşağıda yer alan bilgiler sunulmalıdır:
• Proje özeti
• Projenin amaç/ları ve kapsamı
• Proje takvimi
• Araştırma ekibi bilgileri (varsa), (isim, meslek, uzmanlık alanı, varsa bağlı olduğu kurum/ofis, projedeki görevi)
• Proje konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmaların/araştırmaların listesi,
• Sürmekte olan bir proje ise projenin ne aşamada olduğu,
• Ön görülen akademik ve/veya toplumsal katkı/lar,

3. Araştırmacı özgeçmişi, iletişim bilgileri ve fotoğrafı (fotoğraf formatı serbest)

Etiketler

Bir cevap yazın