MimED 2013 Soru ve Cevapları Yayınlandı

MimED 2013 Öğrenci Proje Yarışması soru ve cevapları yayınlandı.

Mimarlık eğitimimin dördüncü yılında Erasmus’ta yaptığım ve kendi okulumda mimari projeye yerine saydıracağım proje ile yarışmaya katılabilir miyim?

MimED öğrenci proje yarışmasına TC ve KKTC’de mimarlık bölümü stüdyolarında yıl içinde üretilen projelerinizle katılabiliyorsunuz. Bu nedenle yurtdışında hazırlanmış bir proje – üniversitenizde saydırsanız da – kabul edilmeyecektir.

Bitirme projesinden bir önceki projemizle katılabiliyor muyuz ?

2012-2013 güz / bahar ya da yaz dönemi projenizse katılabilirsiniz. Bitirme projeleri yarışmaya kabul edilmiyor.

2012-2013 güz döneminde tamamlamış olduğum bitirme projemi Archprix yarışmasına da gönderdim. Aynı projeyi MimED 2013 yarışmasına da göndermem de bir sakınca var mı?

Bitirme projeleri MimED öğrenci ödüllerine kabul edilmiyor. Bitirme harici dönem içinde yapılan projeleri gönderebiliyorsunuz.

2012-2013 güz ve bahar döneminde ürettiğim 2 farklı projeyle yarışmalara katılmıştım ve bir de ödülüm var bu projelerden. Ben de bu projelerle MimED’e katılabilir miyim?

Daha önce başka bir yarışmaya katıldığın ve/ya ödül aldığınız proje[leri]nizle MimED 2013’e katılabilirsiniz.

MimED için göndereceğimiz projelerin açıklamasını İngilizce mi Türkçe mi yapmamız gerekiyor?

Projeleri iki dilde de yapabilirsiniz. Katılımcılar genellikle proje dersi hangi dilde ise (TR ya da ENG) o dilde paftalarını hazırlıyorlar.

2 tane A1 teslim edilecek ancak bütün proje çizimlerinin olması gerekiyor mu?

Maksimum 2 adet A1 boyutunda “dikey / portrait” olmak üzere hazırlanmış panoda istediğiniz kadar çizim, görsel vs. kullanabilirsiniz. Önemli olan projenizi en iyi biçimde anlatmaktır. Panoların asılarak değerlendirileceğini ve çok küçük boyutta çizim, görsel, vs.nin projenizin okunmasını zorlaştıracağını unutmayın. Bir çizim ya da görseli iki panoya bölmeyin; panolar duruma göre yan yana ya da alt alta asılabilir.

Yarışmaya gönderilecek projenin çizimlerinde tercih edilecek ölçek ile ilgili bir şart ve çizim içerikleri konusunda bilgi almak istiyorum. Mesela kesit, görünüş, plan olması zorunlu şeklinde şartlar var mı?

Projenizi en iyi biçimde ifade edecek ölçek ve detaylarda her türlü çizim, fotograf, modelleme vs.yi paftalarında kullanabilirsiniz. Pafta boyut, yönlendirme ve sayısına dikkat edin. “Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır. Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.”

Teslimlerde en fazla iki adet A1 olacağına dair bir bilgilendirme var; fakat maket konusuna değinilmemiş.. Maketlerin bir projeyi anlatmak için mutlaka gereken bir materyal olduğunu düşündüğüm için maketimi de teslimde sunmak isterim. Mümkün mü acaba?

Teslimde maket istenmemektedir. Paftalarda maket fotoğraflarını kullanabilirsiniz. Projeler teslim edildikten sonra kategorileri ve kayıtta verilen sıra numaralarına göre sergi panolarına asılmaktadır. Bir panoda 6 pafta bulunuyor. Maketi sergi için asmak söz konusu olamıyor. Maket fotografları ve modellemelerle projenizi anlatmanız daha iyi olacak.

Yarışmaya katılmak istiyorum ancak yarışmaya sokmak istediğim projemi okula teslim ettikten sonra kayboldu. Acaba kalan eski eskizlerimden yola çıkarak aynı projeyi bazı düzeltme ve eklentilerle yarışmada kullanırsam sorun yaratır mı?

Yarışmaya projenin dönem içinde stüdyoda ürettiğiniz biçimiyle katılabilirsiniz. Projenizi değiştirmek ya da geliştirmek yarışmanın mantığı ve kurallarına aykırıdır.

Kimlik kodunu yarışmacı mı belirliyor? Çok küçük bir ihtimal de olsa ayni kodun seçilmesi söz konusu değil mi?

Kimlik kodları yarışmacılar tarafından belirleniyor ancak teslim sırasında kayıt sıra numarasıyla birlikte kategorilerine göre kaydoluyorlar. Aynı kod seçilse bile raportörler tarafından verilecek sıra numarası farklı olacağından herhangi bir karışıklık söz konusu olmayacaktır.

Üniversitemizde birinci sınıf hem mimarlık, hem iç mimarlık, hem de peyzaj tasarımı bölümlerinin ortak aldığı genel bir ders. Dolayısı ile bu üç bölümün öğrencileri de öğrencimiz oluyor. Mimarlık bölümü öğrencileri yarışmaya katılmayı planlıyorlar; aynı zamanda iç mimarlık öğrencileri de bu sürece dahil olmak istiyorlar. Ortak bir ders kapsamında birlikte çalıştıkları için projelerini her iki bölümün öğrencileri de gönderebilirler mi? Projeler tek tek çalışılmıştır, dolayısı ile kimi projemizin müellifi iç mimarlık bölümünden, kimisi de mimarlık bölümünden olacaktır.

Yarışma şartnamesinde “Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.” denmektedir. Bu nedenle – her ne kadar ortak proje stüdyosunda tekil projeler geliştirmiş olsalar da – iç mimarlık ve/ya peyzaj mimarlığı öğrencileri yarışmaya katılamamaktadır.

MimED 2013 öğrenci yarışmalarına iç mimarlık öğrencileri projeleriyle katılması söz konusu olabilir mi?

Yarışma şartnamesinde “Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.” denmektedir. Bu nedenle iç mimarlık öğrencileri yarışmaya katılamamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın