Mimarlıkta Malzeme ve Detay

Genco Berkin tarafından, meslek hayatına yeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan "Mimarlıkta Malzeme ve Detay" kitabı YEM Yayın'dan çıktı.

Kitapta, mimari tasarıma yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor. Konular işlenirken, malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama göre biçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınıyor. Bazı malzemelerde biçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri de sunuluyor. Benzer şekilde, geçmişten günümüze yapılagelmiş projelerin yanı sıra pragmatik detay çözümlemeleri örnek olarak veriliyor.

Bölüm 1: Yapı Yeri – Yönlenme – Malzeme Seçimi

 • Yapı Yeri – Yönlenme
 • Genius Loci – Yerin Ruhu
 • Sert Peyzaj – Yumuşak Peyzaj

Bölüm 2: Temeller

 • Temeller
 • Tekil Temeller
 • Sürekli Temeller
 • Radye Temeller
 • Kazık Temeller

Bölüm 3: Döşemeler

 • Döşemeler
 • Betonarme Kirişli Döşemeler
 • Betonarme Plak Döşemeler
 • Ahşap Döşemeler

Bölüm 4: Düşey Sirkülasyon

 • Düşey Sirkülasyon
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Rampalar

Bölüm 5: Duvarlar

 • Duvarlar
 • Taş Duvar
 • Kerpiç Duvar
 • Tuğla Duvar
 • Çift Cidar Duvar
 • Perde Duvar
 • Giydirme Cam Cephe

Bölüm 6: Pencereler Ve Kapılar

 • Duvardaki Açıklıklar
 • Pencereler
 • Kapılar

Bölüm 7: Çatılar

 • Çatılar
 • Ahşap Taşıyıcılı Çatılar
 • Betonarme Taşıyıcılı Çatılar
 • Çelik Taşıyıcılı Çatılar

Bölüm 8: Taşıyıcı Sistemler

 • İskelet Sistem
 • Ahşap Dikme ve Kiriş
 • Betonarme Kolon ve Kiriş
 • Çelik Kolon ve Kiriş
 • Pnömatik Sistem
 • Asma Germe Sistem
 • Kabuk Sistem
 • Uzay Kafes Sistem
 • Prefabrike Sistemler

Bölüm 9: Ekler

 • Tuğla Duvar Tipleri
 • Açıklıklar
 • Ahşap Çatılar
 • Çelik Kolon ve Kiriş
 • Betonarme Kolon ve Kiriş
 • Giydirme Cephe
 • Uzay Kafes Sistem
Etiketler

Bir cevap yazın