Mimarlık Öğrencileri Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen "Mimari Çizim ve fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

Jüri Değerlendirme Raporu

Mimarlar Derneği 1927 tarafından sekizincisi düzenlenen “Yeni Normaller” temalı Mimarlık  Öğrencileri Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması için jüri değerlendirme toplantısı 5 Şubat  2020 saat 18.00’da asil jüri üyelerinin tamamının katılımıyla başlamıştır.

Yarışmaya 32 kişi 28 eser ile katılmış olup 28 sıra numaralı eser sadece dijital teslim yaparak  başvuru koşullarına uymaması nedeniyle diskalifiye edilmiştir. Kalan 27 eser için 3 aşamalı  değerlendirme yapılmıştır. Eserler aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurularak  değerlendirilmiştir.

  • Çizim/fotoğraf tekniklerinin kullanılmasındaki yetkinlik
  • Yarışmanın temasıyla kurduğu ilişki
  • Yazılı olarak açıklanan fikir ile onun görsel ifadesi arasındaki tutarlılık
  • Taşıdığı estetik değer

Birinci eleme turunda, 27 eserin değerlendirme kriterlerine göre değer taşıdıkları düşünülerek bütün eserler ikinci eleme turuna geçmiştir.

İkinci eleme turunda, kalan 27 eser arasından 1, 8, 12, 15, 19, 24 ve 25 sıra numaralı eserler  (7 adet) elenmiştir.
Üçüncü eleme turunda, kalan 20 eser arasından 2, 4, 11, 14, 18, 21 ve 23 sıra numaralı  eserler (7 adet) elenmiştir.
Üçüncü eleme sonrasında son tura kalan 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 27 sıra numaralı eserler arasında yapılan değerlendirme sonucunda 3, 5, 10, 16, 17 ve 27 sıra numaralı altı esere-in ödül grubuna girmesine karar verilmiştir. Ödül grubunda yer alan  projeler, ve kazandıkları dereceler aşağıdaki gibidir:

Birincilik ödülü: 27 sıra numaralı eser, Çoklu Öznellikler
İkincilik ödülü: 10 sıra numaralı eser, Kutup(lar)
Üçüncülük ödülü: 16 sıra numaralı eser, Yüzen Mahalle
Eşdeğer Mansiyon: 5 sıra numaralı eser, Bir Mekan-Beden Diyalektiği Olarak “Yeni”
Eşdeğer Mansiyon: 3 sıra numaralı eser, Regenarative Space
Eşdeğer Mansiyon: 17 sıra numaralı eser, Debelenme

ÖDÜL GRUBU

Birincilik ödülü : 27 sıra numaralı eser

Eserin kendisini oluşturan teknik unsurların imkanlarını sorgulayarak yaratıcı bir biçimde  kullanması ve yarışma temasını deneysel bir soyutlamayla yorumlaması bakımından başarılı  bulunmuştur.

Proje oy çokluğuyla birincilik ödülüne layık görülmüştür.

İkincilik ödülü: 10 sıra numaralı eser

Tarif ettiği kavramsal çerçeve, çizim tekniğine dair yetkinliği, ve çizim kurgusunun kavramsal  çerçeve ile kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur.

Proje oy çokluğuyla ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Üçüncülük ödülü: 16 sıra numaralı eser

Eserin kent-doğa ilişkisinin devingenliğini durağan bir görsel kullanılmasına rağmen ifade  edebilen incelikli görsel dili olumlu bulunmuştur.

Proje oy çokluğuyla üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Eşdeğer Mansiyon: 5 sıra numaralı eser

İki boyutlu temsil sınırlarını aşarak fotoğraf ve çizim tekniğini başarılı bir anlatıyla bir araya getirmiş olması değerli görülmüş; yarışma temasıyla kurduğu ilişki yeterince güçlü bulunmadığı için oy çokluğuyla eşdeğer mansiyon ödülüne layık görülmüştür.*

*Erdal Sorgucu 5 sıra numaralı eseri Birincilik Ödülüne, 27 sıra numaralı eseri ise İkincilik Ödülüne değer bulduğu yönünde görüş bildirmiştir.

Eşdeğer Mansiyon: 3 sıra numaralı eser

Eserin mimari çizim ve grafik anlatı tekniği başarılı bulunmuş; yarışma temasıyla bağlantısı ve  bütüncül olmayan görsel kurgusu zayıf görüldüğü için eşdeğer mansiyon ödülüne layık  görülmüştür.

Eşdeğer Mansiyon: 17 sıra numaralı eser

Eserin taşıdığı fikri muğlak bir şekilde temsil etme çabası ve soyut ifadesi başarılı  bulunmuştur; ancak yarışma temasıyla bağlantısı zayıf görüldüğü için eşdeğer mansiyon  ödülüne layık görülmüştür.

Ödül Töreni 21 Şubat Cuma günü saat 19:30‘da Mimarlar Derneği 1927’de yapılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın