Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Kimin Konseyidir?

Türkiye'deki bazı üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri Dekanları, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi konusunda ortak görüş yazısı yayınladı. Yazı şu şekilde:

Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) nin kuruluş amaçlarından birisi kendi web sitesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Ülkemizde mimarlık fakülteleri bünyesinde ve diğer fakülteler bünyesinde yer alan mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, planlama) disiplinleri ile ilgili yönetim eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alış – verişinde bulunmak.”

MİDEKON Dönem Başkanı’nın bağlı bulunduğu fakülte dekanlığından 29 Kasım 2012 tarihinde gelen e-posta çağrı ile, Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi MİDEKON’un 07 Aralık 2012 Cuma günü toplanacağı ve MİDEKON 2010 Dönem Başkanının dekanlık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 2012 Dönemi MİDEKON Yönetim Kurulu Seçimi yapılacağı bildirilmişti. 07 Aralık 2012 tarihindeki MİDEKON toplantısı sonrasında üyelere e-posta ile iletilen toplantı tutanak özetinden anlaşılmaktadır ki toplantıya 11 kişi katılmıştır. Türkiye ve KKTC’de yaklaşık 60 civarında adında “mimarlık” kelimesi geçen fakültenin bulunduğu düşünüldüğünde toplantı katılımının ne denli az olduğu açıkça görülmektedir. Bu az katılıma rağmen toplantıya katılanlar yeni dönem yönetim kurulunu seçtiklerini kabul ettiklerini tutanağa geçirmişlerdir. Eğer MİDEKON, sağlıklı işleyen bir kurumsal yapı ise, bir çok üyenin zihnini kurcalayan aşağıdaki sorunların cevaplandırılması gerektiği görüşündeyiz:

1- 60 kadar mimarlık fakültesi / bölümü olan Türkiye ve KKTC’de 11 kişi ile seçim yapılması sağlıklı mıdır?

2- Seçim yapılırken adayların tümünün toplantıda olması gerekmez mi? Bu toplantıda seçildiği kabul edilen yönetim kurulu adayları toplantıda bulunmamışlardır ama seçildikleri varsayılmıştır.

3- Bir fakülte dekanını, toplantıda bulunan bazı üyeler aday gösterdikleri halde, toplantı tutanağında bu dekan aday olarak anılmamıştır.

4- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş oldukları iki yıllık dönemler bittiğinde yerlerine aynı değil farklı üyelerin atanması, Türkiye ve KKTC’nin farklı bölgelerinden yeni adaylarla temsil edilmeleri açısından daha sağlıklı olmaz mı? Bu şekilde önümüzdeki 20-30 yılın tüm ülkemiz fakültelerine yayılan yönetim kurullarının hangi kurum dekanlarından oluşacağı ve toplantıların hangi kurum ve illerde yapılacağı önceden, yani şimdiden bile belirlenebilir. Sırası gelen fakülteler hem ev sahipliklerini hem de yönetimde görevlerini yaparlar. Bu şekilde MİDEKON’un kişilerle değil kurumlarla anılması ve bilinmesi sağlanabilir.

5- Seçimlerde adaylar ve aldıkları oylar tutanakla tespit edilmiyor, “oldu bitti gibi” bir yöntem tercih ediliyorsa, üyelere toplantı zamanı en az bir ay önceden değil de birkaç gün öncesinde bildiriliyor ve bunun getirdiği az katılım gibi sonuçlar da benimseniyorsa, böyle bir konsey ne kadar düzgün işleyebilir ve ülkemize nasıl fayda getirebilir? Konseyin YÖK ya da diğer devlet kuruluşları tarafından resmi bir tanınırlığının olmaması bile konseyin daha düzgün işlemesine engel olmamalıdır.

6- Mühendislik fakülteleri ile birlikte bulunan mimarlık fakülteleri neden konseyde yoktur?

Yukarıdaki sorular daha da artırılabilir. Bu soruların soruluyor olması konseyde bugüne kadar emek vermiş, vermekte olan saygın üyeler tarafından yanlış anlaşılmamalıdır. Bugüne değin konseyde hizmet vermiş ve konseyin ne şekilde işlediğini bilen üyeler olarak aşağıda isimleri olan bizler tarafından tespit edilen ve aksayan noktalar olduğunun bilincinde olduğumuz ve bu aksaklıkları düzeltmek istediğimiz şeklinde yorumlanmalıdır. Konseyin, yukarıda alıntılanan kuruluş amacına uygun çalışmasını sağlamak sorumluluğunda olduğumuz şeklinde bilinmelidir.

Bizler, düzgün işleyen bir dekanlar konseyi oluşturmanın zor olmadığını düşünüyoruz. Bu aksaklıkları düzeltemiyorsak mevcut sistem ile işlemekte olan konsey için “konsey kimin için vardır” sorusunu sormak zorundayız!

Prof.Dr. Onur Altan
Haliç Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ahmet Bulut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Hüsnü Can
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Kamuran Güçlü
Gedik Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Abdullah Kelkit
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Aslı Korkut
Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Atilla Orbay
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Y.Doç.Dr. Hossein Sadri
Girne Amerikan Üniversitesi
Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Murat Soygeniş
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Celal Şimşek
Pamukkale Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Osman Nuri Uçan
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Hasan Yılmaz
Atatürk Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Etiketler

Bir cevap yazın