Mimarlık Dergisi’nin Eski Sayılarına Mimarlar Derneği 1927’den Ulaşılabiliyor

Kasım 2020'de Türkiye'de kullanıma kapatılan ISSUU’dan erişilmekte olan "Mimarlık Dergisi”nin eski sayıları (1941-1953) Mimarlar Derneği 1927'nin web sayfasına taşındı.

1941 yılı ile 1953 yılları arasında, Türk Yüksek Mimarlar Birliği tarafından on üç yıl boyunca kesintisiz olarak yayınlanan Mimarlık Dergisi’nin eski sayılarına Mimarlar Derneği 1927’nin ana sayfasında yer alan “Yayınlar” sekmesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

https://mimarlikdergisi.md1927.org.tr/

“Gelişmemiz için imkan ve destek bulmak maksadıyla nizamnamemize her Maarif Vekilinin Türk Yüksek Mimarlar Birliğinin fahri başkanı olduğu kaydını koydurmuştuk. Bir gün merhum sayın Hasan Ali Yücel, Maarif Vekili olunca kendisini ziyaret ettik ve mesleki davalarımız üzerinde görüşürken Hasan Ali “ Sizin bir organınız var mı?” diye sordu, bizde “maalesef yok” deyince, merhum kafiyeli bir espiri yapıştırmıştı. “ Organı olmayanın yorganı olmaz.”

Altı ay sonra Ankara’ da ilk defa Mimarlık’ ı çıkarıyorduk. Organımız vardı artık. Ayda 40-50 TL. gelirli bir cemiyetin bir sanat dergisi çıkarmasının güçlüğünü bu günkü arkadaşlar daha iyi takdir edecek durumdadırlar.

Bir yandan abone kaydına ve reklam teminine çalışırken bir yandan da ilk sayıyı çıkarabilmek için durumu müsait arkadaşlardan teberru topluyorduk. Bu teberrular da yine Abidin Mortaş ile Bedri Tümay önde geliyorlardı. Bir akşam da Aptullah Ziya (Kozanoğlu)’ nu kıstırıp “seni yazı işleri müdürü yaparız” diye 500 lirasını almıştık. Ziya ayrıca da “kuyruğunuz sıkışırsa bir sayılık yazıyı bir haftada yazarım” diye bir taahhüt belgesi yazmış ve vermişti. Bu belgenin hala Birlik dosyasında olması lazımdır.

Bu derginin merkezi ilk yıl bizim ev oldu. Başyazarlık, son yazarlık, mizanpaj, tashih, ilan, postalama işleri üzerime yüklendi. İki yıl bu işleri aile efradı ile yürüttük. Sonra benden Orhan Alsaç, ondan da Talat Özışık devir alıp yürüttüler.

O günün çabalarına candan katılan Mithat Yenen’ ler, Neriman Birice’ ler, (Muhittin ve Talat) Güreli’ ler, (Orhan) Alsaç’ lar, İsmet Barutçu’ lar, Cavit Tamkan’ lar, Hüsnü Tümer’ ler, Hurşit (Altuncu)’ lar, Hüseyin Kara’ lar, (Recai) Akçay’ lar, Edip Erbilen’ ler, Talat Özışık’ lar, Rıdvan (Arseven)’ ler, (Demirtaş) Kamçıl’ lar, (Rahmi) Bediz’ ler ve İstanbul’ da bilhassa Muhittin Güven’ ler, Aydın Boysan’ ları ve daha şimdi ismi hatırıma gelmeyen birçok emeği geçmiş idealist arkadaşlarımı burada zevkle anmak isterim. Bu arkadaşlarla birlik birliğe, omuz omuza topluca bir mücadele havası içindeydik.

Birgün baktık ki Kınacı Han’ daki (1944 yılında kiralanan Birlik’in ve derginin tek odalı ilk merkezi ÇÜ) oda da dar gelmeye başladı. Yalnız derginin ayrı bir odaya ihtiyacı vardı. Selanik caddesinde zemin katta 3 odalı bir apartman dairesine taşınıldı.”

İlk sorumlu müdür Nizamettin Doğu – Mimarlık 1967/ 42

Etiketler

Bir cevap yazın