Mimarlar Odası’ndan Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Yarışması Hakkında Açıklama

Bolu Belediyesi'nin açtığı Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması'nı değerlendiren Mimarlar Odası, yarışmayı Kamu İhale Kanunu Yarışmalar Yönetmeliği'ne aykırı buldu.

Köroğlu Festivali kapsamında açılan Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması’nı değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası, “Mimarlar Odası olarak desteklemediğimiz yarışmaya, bir kent/mimarlık suçu yaratma sürecinde yer almamaları gerektiği düşüncesiyle meslektaşlarımızın katılmamasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Yayınlanan basın açıklaması şöyle:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanarak Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 8 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması ile ilgili olarak aşağıdaki şu hususlar tespit edilmiştir:

  1. Jüri belirleme esasları ile ilgili olarak, yönetmeliğin 18. Maddesinde “Asli jüri üyelerinin; beş (5) kişilik jürilerde en az biri, yedi (7) kişilik jürilerde en az ikisi, yedek jüri üyelerinin ise en az biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasından istenecek iki katı aday listesinden idarelerce seçilerek atanır.” ifadesi yer almaktadır. Ancak, yarışmanın hazırlık sürecinde Mimarlar Odası bilgilendirilmemiş ve jüri üyesi talebinde bulunulmamıştır. Bu durumda ilan edilen jüri üyeleri içerisinde meslek odası temsilcisi yer almamaktadır.
  2. Yarışmanın şekli yönetmelikte uyarınca Uluslararası olarak düzenlenebilse de Uluslararası Mimarlar Birliği’nin onayı olmayan hiçbir yarışmanın uluslar arası meslek örgütleri ve ulusal kesimde meşruiyeti bulunmamaktadır.
  3. Bu yarışma, birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine yakın ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışmalar olan “ortakçıl yarışma” olarak belirlenmiştir.
  4. Yarışma programında yer alan “kaide binası” olarak tanımlanan “müze araştırma merkezi ve kongre merkezi” tasarım yarışması profesyonel hizmet gerektirmektedir. Tüm katılımcılar için profesyonel mesleğini yerine getirebilmenin ön koşulu meslek odası üyesi olmasıdır. Bu bağlamda, ilgili yönetmeliğin 15.maddesi a bendi uyarınca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, ön koşuldur.
  5. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 18. Maddesi uyarınca, ortakçıl yarışmaların jüri teşkilinde, meslek disiplinlerinin yarışmadaki ağırlığına uygun bir dağılım sağlanmalıdır. Bu bağlamda, “kaide binası” olarak tanımlanan “müze- araştırma merkezi ve kongre merkezi” her biri ayrı programlı ve çok kapsamlı bir yapı türüdür. Yarışmaya konu olan program ele alındığında yarışma jürisinde ortakçıl disiplinler dışında meslek grubundan üyelere yer verilmiştir.

Tüm bu değerlendirmelere göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne aykırı uygulamalar nedeniyle, yarışma tarafımızca uygun görülmemektedir.

Yönetmeliğe aykırı olan yukarıdaki hususlar düzeltilmeden devam edecek yarışma süreci aracılığıyla sağlıklı sonuçlar elde edilemeyeceği kanaatindeyiz ve bu nedenle üyelerimizi yarışma sürecinde doğabilecek hukuki boşluklar ile ilgili bilgilendirme yükümlülüğündeyiz.

Yarışmaların nitelikli ve sağlıklı çevre elde etmenin en önemli araçlarından biri olduğu düşüncemizi bir kez daha ifade ederek, yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı Mimarlar Odası olarak desteklemediğimiz yarışmaya, bir kent/mimarlık suçu yaratma sürecinde yer almamaları gerektiği düşüncesiyle meslektaşlarımızın katılmamasını tavsiye ediyoruz.

Etiketler

Bir yanıt yazın