Mimarlar Derneği 1927 “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı” Başlattı

Mimarlar Derneği 1927, “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı” başlattı.

Mimarlar Derneği 1927, Ankara başta olmak üzere Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve/veya modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun/sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik projelerin geliştirilmesini ve/veya çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı” başlattı.

Program Hakkında

Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı proje önerilerine açıktır. Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler desteklenecektir.

Önerilen projelere sağlanacak destek gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek mekanında etkinlik organizasyonu yapma imkanı; kurumsal ve akademik birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de olabilecektir. En çok 3 proje desteklenecektir. Projelere sağlanacak maddi ihtiyaç desteği toplam 15.000 TL’dir. Desteklenecek projelerin her birine verilecek maddi katkı miktarı, araştırmacı tarafından sunulan bütçe kapsamında ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecektir. Önerilen projelerin en çok 6 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.

Araştırmacılar, aşağıda belirtilen belgeleri Mimarlar Derneği 1927’ye e-posta yoluyla ileterek destek başvurusunda bulunabilirler.

Başvurular için son tarih: 10 Nisan 2020

Destek Programına başvurmak için gerekli belgeler:

1. Başvuru formu (http://www.md1927.org.tr/bellek/duyurular adresinden indirilebilir)

2. Proje tanıtım dosyası

A4 formatında hazırlanacak tanıtım dosyasında aşağıda yer alan bilgiler sunulmalıdır:

• Proje özeti

• Projenin amaç/ları ve kapsamı

• Proje takvimi

• Araştırma ekibi bilgileri (varsa), (isim, meslek, uzmanlık alanı, varsa bağlı olduğu kurum/ofis, projedeki görevi)

• Proje konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmaların/araştırmaların listesi,

• Sürmekte olan bir proje ise projenin ne aşamada olduğu,

• Ön görülen akademik ve/veya toplumsal katkı/lar,

3. Araştırmacı özgeçmişi, iletişim bilgileri ve fotoğrafı (fotoğraf formatı serbest)

Etiketler

Bir cevap yazın