Mimarinin Temsili: Pencereler

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri öğrencisi Salih Gül ürettiği "ArchitectsinWindows" temalı görselleştirme serisinde, mimarlık kültüründe önemli yer sahibi olan mimarların ortaya koydukları mimari tasarımları 'pencereler' ile yorumluyor.

Mimaride veya tasarımda; anlatılmak istenilenin de vurgulanmak istenenin de karşı tarafla etkileşime geçmesi için ortaya çıkarılan fikrin temsili çok önemlidir. Temsil biçimlerindeki çeşitlilik, tasarım fikirlerinin hayat bulmasına, hitap ettiği kitle ile etkileşime girmesine veya olaylara farklı perspektiflerden bakılmasına olanak sağlamaktadır.

Mimarlık, aslında akla ilk geldiği gibi kütlelerin tasarımı değil; boşlukların tasarlanmasıdır. Tasarlanmış boşluklar etrafında kurgulanan hacimler ile birlikte mimari kararlar anlamlı hale gelmektedir. Boşluklar, mimariyi temsil edici ögelerdir. Bu tasarlanmış boşluklardan belki de en çok etkileşime geçtiğimiz olan “pencerelerdir”. Pencereler, iç mekânla dış mekân arasındaki görsel etkileşimi sağlayan bir geçittir. Mimarinin algılanabilirliğini arttıran ve mimariye estetik katan detaylardır. Bu detayların ardında içerideki kullanıcı için de, dışarıda gözlemci için de farklı dünyalar, farklı deneyimler vardır. Pencerelerin bu anlamda mimari yapıdaki sanat duygusunun yansımasının temsili olduğunu düşünmekteyim.

“ArchitectsinWindow” adlı ürettiğim seride de dünyanın birçok noktasından, mimarlık kültüründe önemli yer sahibi olan mimarların ortaya koydukları mimari tasarımlarındaki pencereleri ele almak istedim. Mimarlığa, mimarlığın dışından bakarak detayları gözlemlemeye çalıştım. Bu detayları nasıl işlediklerini, ardında yatan fikirlerini sorgulamak istedim. Dışarıdan gözlemlediğimiz bu boşlukların aslında ardındaki tasarım hikâyesini mimarlarının gözünden bakmayı arzuladım. Pencerelerin görselleştirmelerini dijital ortamda üretmeye başladığımda, onları ifade edişimin güçlü olması gerektiğinin farkındaydım. Vurgular, renkler, detaylar, gölgeler ile pencerelerin ardındaki mimari tasarım atmosferini yansıtmayı hedefledim.

Etiketler

Bir yanıt yazın