Mimarinin Temsil Aracı Olarak İllüstrasyon

edcraftstudio mimarlık ofisi FREA için ofisin mimari projelerini konu alan bir kartpostal serisi hazırladı.

Tasarımın temsille olan ilişkisi değişen teknoloji ve imkanlarla şekil değiştirirken öneminden hiçbir şey kaybetmiyor. 19. yy öncesi kullanılan yöntem maket ile çalışmak iken, kağıdın kolayca ulaşılabilir bir meta haline gelmesinden sonra temsil aracı öncelikli olarak kağıt ortamı olmuştur. Günümüzde ise bilgisayar, yeni bir temsil ortamı sunmakta ve bu ortam gelenekselin dışında başka dinamiklere sahip.*

Çizim, maket, model vb. araçlar tasarım aracı olmanın yanında aynı zamanda tasarımın müşteriye veya 3. kişiye aktarımında da önemli bir temsil aracı. İllüstrasyon ise bu alanda yeni yeni kendine yer bulmaya çalışıyor. FREA Kartpostalları projesi mimarlığın yaygın kullanılan temsil araçlarının dışına çıkarak illüstrasyonu mimarlığın bir temsil biçimi olarak ele alıyor.

Yapıların gerçek boyutlarına oranla daha küçük olarak ölçeklenmesi; figürlerin kullanıcı-yapı ilişkisinden kullanıcı-obje ilişkisine geçebilmesi konsept olarak belirlendi. Benimsenen ana yaklaşım ise her projenin hedeflediği kitlenin özelliklerine, projenin duygusal ve fiziksel anlamlarına uygun çizimler yapılması oldu.

İllüstrasyonlara konu olan projeler:

Gelibolu Tarihi Alanı Yeni Şehitlikler

Bornova Çocuk Dünyası

Gökçeada Lisesi

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi

İllüstrasyon & Tasarım: Deniz Yıldırım
Daha fazlası için ziyaret edebilirsiniz: https://www.behance.net/gallery/90531631/Architectural-Postcards-Illustrations-for-FREA

*21. Yüzyıl Tasarım Ortamında Süreç, Biçim ve Temsil İlişkisi (Relationship Between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century) Bülent Onur TURAN

http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_6_3_162_170.pdf

Etiketler

Bir yanıt yazın