Mimari Buluntuların Korunması Onarılması: Malzeme, Sorunlar ve Temel Uygulamalar

Gülsüm Özkan tarafından kaleme alınan "Mimari Buluntuların Korunması Onarılması: Malzeme, Sorunlar ve Temel Uygulamalar" başlıklı kitap, Kabalcı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz, çok sayıda kültür varlığına sahiptir. Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına koruma ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, arkeolojik alanlarda mimari buluntular üzerinde gerçekleştirilen koruma ve onarım uygulamalarının tespit edilerek mimari buluntularda koruma ve onarım uygulamalarının planlanması çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi ile sorunların ve çözümlerinin nasıl araştırılabileceği hususunda rehber olmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda arkeolojik alanlar ve koruma, dönem yapı-malzeme özelliklerinin tespiti ve korumada etkileri, belgelemenin önemi, mimari buluntularda karşılaşılan sorunlar ve nedenleri, arkeolojik alanda antik dönem mimari buluntularındaki koruma ve onarım uygulamalarına dair çalışmalar içerikte ele alınmıştır.

Koruma ve onarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi, çeşitli uzmanlık alanlarının interaktif bir çalışma sürecini kapsamaktadır. Bu çalışmanın diğer disiplinlere ve meslektaşlarımıza kılavuz olmasını umuyoruz.

Etiketler

Bir yanıt yazın