Mimar Selim Senin’e World Architecture Awards’tan Ödül

Mimar Selim Senin’in, Dalseong Gymnasium projesi World Architecture Awards'ta hem jüri hem topluluk oylarıyla iki ödüle, Roof Home ve Clothing Store projeleri de topluluk oylarıyla ödüle layık görüldü.

Proje Açıklamaları

Clothing Store

Tasarlanacak proje için seçilen alan 137 m2 lik boş bir mağaza alanıdır. Yapımı planlanan mağaza giyim mağazası olarak hizmet verecektir. Erkek takım elbisesi üzerine ürün tanımlaması yapan müşteri, mekanın takım elbise ruhuna olarak ciddi/ağır karakter içeren bir mimaride olmasını talep etmiştir.

Proje alanı olan iç mekan çok küçük olduğu için, mekanın daha güçlü hissedilebilmesi adına duvar-tavan tasarımının birlikte ele alınması fikri, tasarıma başlarken yapılan eskizlerde öne çıkmıştır. Hem tavanda hem de duvarda yer alacak olan gridal strüktür, sadece dekoratif bir kaplama olarak değil ,aynı zamanda işlevsel olarak ele alınmış ve sergilenecek ürünler için mekânsal düzenleme getirmiştir.

Çok kısıtlı bir mağaza alanının olmasından dolayı, her yüzey en verimli şekilde ürünleri sergilemek için kullanılabilmelidir. Birbirine 90 derece açıyla birleşen lineer ahşap elemanlar, birbirleriyle aynı kotta yer almayarak birbirlerini tanımlamaktadırlar.

Düşük kotta yer alan ahşap eleman duvar yüzeyinde devam ederek tavan duvar ilişkisini kurmakta ve mekanın daha bütünsel algılanmasını sağlamaktadır. Duvara devam eden ahşaplar, satılacak ürünler için bir sergileme alanına dönüşmektedir. Tavanda oluşan gridal çözümleme, barisol ve pendant aydınlatmaların belirli aralıklarla bir araya gelmesiyle mekanın aydınlatma düzenini kuran bir altlığa dönüşmüştür.

Dalseong Citizen’s Gymnasium

Proje tasarlanırken klasik bir spor salonu tasarlamak yerine yapının dinamizm ve hareket içeren fonksiyonuyla parelellik içeren bir tasarım yapılması hedeflenmiştir.Yapı programında istenen 10 adet badminton kortunun en iyi şekilde görülmesini sağlayacak seyirci pozisyonlarıyla alakalı yapılan denemelerden sonra, seyirci yerleri badminton kortlarıyla geometrik olarak kombinasyon sağlayacak şekilde çözüldü. Badminton kortlarının etrafında 3 m’lik bir dolaşım alanı bırakılarak atletlerin ve seyircilerin kortlar etrafında serbestçe dolaşımına izin verildi.

Bu dolaşım çemberi eşkenar üçgen şeklinde planda tamamlanarak seyirci koltukları için alanlar oluşturuldu.Bu mekan düzenlemesi sayesinde kortların farklı açılardan görülebileceği 360 derecelik bir panaroma seyirci alanı tasarlanmış oldu. Üçgen seyirci alanları dikey olarak yükseltilerek birbirlerine üçgen çelik strüktürlerle bağlandı ve böylece birbirini taşıyan bir strüktür tasarlandı.Yapının fonksiyonunda barındırdığı dinamizm, doğrudan yapının taşıyıcısıyla sağlanmış oldu.Üçgen çatı strüktürünün birleştiği yerde  dairesel bir boşaltmayla  yapı tavanı doğal ışığa açılarak polikarbonla yapı içerisine maksimum gün ışığı alınması sağlandı.

Roof Home

Çatı Ev projesi, Ruanda’nın başkenti Kigali’de 30*40 m lik bir arsa üzerinde tasarlanmıştır. Yerelde yapılan ev mimarisi dik açılı çatılarla kendini göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu Kuzey Avrupa ülkelerini andıran dikey çatı tipolojisi, aşırı yağmura karşı bir çözüm olarak geliştirilmiştir.Yağmur sezonu ve kurak mevsim olarak 2 iklimsel davranışa sahip olan ülkede, aşırı yağış zamanlarında dik açılı çatı en pratik çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Tasarlanan ev, mevcuttaki  evlerde yer alan  dik açılı çatı tipolojisinin yeni yapıya mimari bir kimlik katabilmesi üzerine kurgulanmıştır. Bir tarafta 3 katlı bir tarafta tek katlı olarak asimetrik kurgulanan çatı eğimi klasik simetrik dik açılı çatı çözümlerinden kendini ayrıştırmaktadır. Yapının kendi dinamik kütlesini daha iyi vurgulayabilmek için ev istinat duvarından konsol çıkacak  şekilde kurgulanmış, alt bahçe üst bahçe olarak 2 kot oluşturularak, evin manzaraya hakimiyeti için zemin kat yol kotundan yukarıya yükseltilmiştir.

Eve dışarıdan yaklaşırken karşılaşılan istinat duvarı üzerinde, yapay su öğeleriyle ve süs havuzuyla yapının suyla olan ilişkisi kurgulanmıştır.

Kütlenin ortasında yer alan salon ve yemek salonu 2 kat yüksekliğinde bir hacimle tanımlanmıştır. Bu hacmin tam ortasında yer alan merdivenler ve merdivenleri taşıyan çelik strüktür yemek alanı ve salonu birbirinden ayırmaktadır. Merdivenin taşıyıcı strüktürü,  aynı zamanda raflarla salonun  ortasında bir kitaplık olarak yükselmektedir. Raflardaki boşluklarla yemek alanı ve oturma alanı arasında görsel sürekliliğin devam etmesine izin vermektedir.

Evin bodrum katında 31 araçlık kapalı otopark yer almaktadır. Otoparkın giriş çıkışları arsa sınırında yer alan 2 ayrı rampayla sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın