Methodologies for Design and Production Practices in Interior Architecture

Editörlüğünü Ervin Garip ve Banu Garip’in yaptığı “Methodologies for Design and Production Practices in Interior Architecture” başlıklı kitap temel olarak, İç Mimarlık alanında günümüzde yeni yaklaşım ve açılımlar ışığında "tasarım ve tasarım sürecindeki üretim" pratiğini açık bir perspektifle ele alarak tasarım stüdyo deneyimleri üzerinden sunmayı amaçlıyor.

Tanıtım metni:

Editörlüğünü Ervin Garip ve Banu Garip’in yaptığı “Methodologies for Design and Production Practices in Interior Architecture” başlıklı kitap temel olarak, İç Mimarlık alanında günümüzde yeni yaklaşım ve açılımlar ışığında “tasarım ve tasarım sürecindeki üretim” pratiğini açık bir perspektifle ele alarak tasarım stüdyo deneyimleri üzerinden sunmayı amaçlamaktadır. Kitap bu anlamda farklı metodolojilere odaklanarak İç Mimarlık çatısı altında mekan üretimini ele alan, disiplinlerarası bakış açılarına da yer veren bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Stüdyolar, bilindiği üzere tasarım tartışmalarının sadece ürünler üzerinde değil, olası ürünlerin sosyolojik, politik ve fenomenolojik olgular ile birlikte tartışıldığı çok boyutlu üretim ortamlarıdır. Kitap, tasarım stüdyolarında deneyimlenen farklı tasarım süreçleri ve yöntemlerini sunmakta, farklı metodlar ortaya koymaktadır. Tasarım pratiğine ilişkin bu yöntemler, farklı bağlamlardan yola çıkarak, proje stüdyolarında tasarım süreçlerini zenginleştirme ve çok yönlü tartışma platformları yaratma potansiyeline sahiptir. Kitapta sunulan örnekler ve tasarım süreçleri, final üründen çok, süreç gelişimi ve bu süreçte etkili olan bağlamlar üzerinde konumlanmaktadır. Kitap, iç mekan tasarım süreci bağlamında farklı temsil, içerik geliştirme ve hikayeleştirme yöntemleri, tasarlama süreçlerinde etkin kullanılabilecek entegre üretim yöntemleri, malzeme-biçim-bağlam temelli yaklaşımlar, teknoloji ve güncel tasarım pratikleri hakkında çalışmalar ve deneyimleri sunmaktadır.

Kitap dört ana başlık altında kurgulanmıştır. Her ana başlık, konuyu farklı bakış açılarıyla ele alan bölümleri içermektedir:

• Design Process, Form Generation, Interdisciplinary Approaches
• Scenario Development And Context
• Material, Texture And Atmosphere
• New Approaches

Dünyanın farklı ülkelerinden, Almanya, Avustralya, Hindistan, İtalya, Türkiye, İskoçya, Meksika, Portekiz, Arnavutluk ve İspanya’dan konu üzerinde çalışmaları olan akademisyen-tasarımcıların katkılarıyla oluşturulan 22 bölüm ile birlikte iç mimarlık tasarımı ve eğitimi konusunda yaklaşımlar ve değerlerin keşfedilmesine olanak sağlanmaktadır.

DESIGN PROCESS, FORM GENERATION, INTERDISCIPLINARY APPROACHES

Chapter 1
“Tectonics” As A Spatial Perception Tool In The Design Process
Ervin Garip, Istanbul Technical University, Turkey
Ceren Çelik, Istanbul Technical University, Turkey

Chapter 2
Beyond the Haze of Carnival Candles: Cinematic Space in Architectural Design Education
Andreas Kretzer, Technology University of Applied Sciences Stuttgart, Germany

Chapter 3
Communicative Potential in Interior Experience: Museography and Interior Design
Valeria Minucciani, Polytechnic of Turin, Italy

Chapter 4
Generative Design Strategies For Customizable Prototypes: Academic Research And Entrepreneurial Education
Emanuela Lanzara, University Federico II of Naples, Italy

Chapter 5
A Pedagogical Model to Integrate Computational Thinking Logic to First Year Design Studio
Orkan Zeynel Güzelci, University of Porto, Portugal
Meltem Çetinel, Istanbul Kültür University, Turkey

SCENARIO DEVELOPMENT AND CONTEXT

Chapter 6
Theme-Scenario Development in Interior Architecture: Healthy Living in the Metropolis
S.Banu Garip, Istanbul Technical University, Turkey
Aycan Kızılkaya, Istanbul Technical University, Turkey

Chapter 7
Expanding Horizons for Interior Architecture: Accounting for Forced Migration
Hafsa Olcay, University of Edinburgh, Scotland

Chapter 8
A Methodology for Interior Design: Manifesto Against the Photogenic
Ervin Garip, Istanbul Technical University, Turkey
Ceren Çelik, Istanbul Technical University, Turkey

Chapter 9
Well-being Concept and Interior Design Process: The Intersection Between Humanities and Architecture
Nilufer Saglar Onay, Politecnico di Torino, Italy

Chapter 10
Triz Model Approach for Conceptualizing Household Furniture with a Disassembling Design
Omar Eduardo Sánchez Estrada, Universidad Autónoma del Estado de México, México
Josué Deniss Rojas Aragón, Universidad Autónoma del Estado de México, México
Mario Gerson Urbina Pérez, Universidad Autónoma del Estado de México, México

Chapter 11
Performing a New Agenda for a First-Year Interior Architecture Studio: Theatre Space
Ethem Gürer, Istanbul Technical University, Turkey
Fırat Küçükersen, Istanbul Technical University, Turkey

MATERIAL, TEXTURE AND ATMOSPHERE

Chapter 12
Looking Back While Looking Forward: Integrating Craft and Culture as Part of Interior Design Education and Practice
Rishav Jain, CEPT University, India

Chapter 13
“Limited Material” As an Input for Creativity in Interior Architecture: Design And Production With Using A Single Material
S.Banu Garip, Istanbul Technical University, Turkey
Aycan Kızılkaya, Istanbul Technical University, Turkey

Chapter 14
Social Interweaving & Networking – Bindungslehre 2.0 for a New Social Design and Thinking Process: Textile, Patterns, Systems and Relationships
Heike Karen Rittler, Freiraum Schnittstelle f. Mensch & Idee, Germany

Chapter 15
The Alchemist Architect, Towards Exploring Materials
Esen Gökçe Özdamar, Tekirdağ Namık Kemal University, Turkey

Chapter 16
Architectural Atmospheres: From Interior Towards Exterior
Saimir Kristo, Polis University, Tirana, Albania
Xhoana Kristo, Polis University, Tirana, Albania

Chapter 17
Objects /// Dimensions in 1 to 1: Objects in Space
Bettina Menzel, Hochschule Wismar, Germany

NEW APPROACHES

Chapter 18
Interior Designing in the Urban Environment: Practices for the 21st Century
Suzie Attiwill, RMIT University, Australia

Chapter 19
Towards Interior Architecture Design V4.0: Cyclical Design
Burçin Cem Arabacıoğlu, Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Gamze Karayılanoğlu, Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Zeynep Gülel, Altinbas University, Turkey

Chapter 20
Corporeal Architecture: A Methodology to Teach Interior Design and Architecture with A Focus on Embodiment
Maria da Piedade Ferreira, Technischen Universität München (TUM), Germany

Chapter 21
Responsive Tectonics: Adaptive Narratives in Design Studios
Fitnat Cimşit Koş, Gebze Technical University, Turkey
Mehmet Ali Gasseloğlu, Gebze Technical University, Turkey

Chapter 22
Innovative Approaches For Avant-Garde Artifacts: Discovering the Future, Re-inventing the Design-Thinking
Zeynep Birgonul, Universitat Internacional de Catalunya

Editörler:
Doç.Dr.Ervin Garip
Doç.Dr.S.Banu Garip

Kitap Organizasyonu:
Doç.Dr.Ervin Garip
Doç.Dr.S.Banu Garip
Araş.Gör. Aycan Kızılkaya
Araş.Gör.Ceren Çelik

Kitap Linki:
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-methodologies-design-production/262104

Etiketler

Bir cevap yazın