Mekân – Zaman ve Gündelik Hayat Üzerinden İstanbul İlçelerinin ‘Ritim’ Bağlamında Tasarlanması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanan "Mekân - Zaman ve Gündelik Hayat Üzerinden İstanbul İlçelerinin Kentsel Ritim Bağlamında Tasarlanması" kitabında, KNT 502 Kentsel Tasarım Atölyesi 2019-2020 Akademik Yılı çalışmaları kapsamında üretilen kentsel tasarım projeleri ve aynı dönemde 'kentsel ritim' bağlamında ele alınması ile düzenlenen çalışmalar yer alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı dersi olan KNT 502 Kentsel Tasarım Atölyesi 2019-2020 Akademik Yılı çalışmaları kapsamında üretilen kentsel tasarım projelerinin ve aynı dönemde ‘kentsel ritim’ bağlamında ele alınması ile düzenlenen çalışmaların yer aldığı “Mekân – Zaman ve Gündelik Hayat Üzerinden İstanbul İlçelerinin Kentsel Ritim Bağlamında Tasarlanması” başlıklı kitabımız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları’nın 889’uncusu olarak okurlara sunuldu. E-kitap olarak yayınlanan kitaba linkten ve MSGSÜ Kütüphanesindeki e-kitap rafından ulaşılabilir:

Tanıtım metni:

Pelin Gökgür’ün kitabın önsözünde, “Tüm atölye üyeleri olarak ‘ritim’ olgusunun hep birlikte yeniden öğrendiğimiz/ele aldığımız bu dönemde öncelikle konunun teorik olarak özümsenerek proje sürecine yansıtılmasının, kısıtlı bir zaman dilimi ve özellikle de bu yıl yaşanan pandemi sürecinde oldukça zor olduğunu, öğrencilerden yukarıda belirtilen tüm bu sorgulamalara cevap veren bir proje üretmelerini beklemenin de çok rasyonel olmadığını belirtmek isterim” şeklinde vurguladığı süreç, yüksek lisans eğitiminde uzaktan eğitimin uygulanmaya başladığı dönemde gerçekleşmiştir. Kentsel ritim kavramını ele alış biçimlerinin de etkilendiği bu süreçte yazarların kentsel tasarım yaklaşımları da etkilenmiştir. Bilge Alpay’ın “Kentsel Ritim Üzerine” ve Dilek Aktürk’ün “Kentsel Mekânlar ve Ritim” başlıklı yazıları da kentsel ritim kavramını günümüz koşullarında ele almaktadır. Ömer Devrim Aksoyak’ın “Kent Mekânında Düalite ve Ritim” başlıklı bölümü de kentsel tasarım üretim sürecinde karşıtlıkların oluşturduğu ritimleri ele almaktadır.

Atölye çalışmalarında üç yıldan beri İstanbul Boğaziçi bölgesindeki ilçeler kentsel ritim bağlamında ele alınmakta ve kentsel tasarım projeleri, her biri kendi bağlamını ve teorik altyapısını geliştirerek üretilmektedir. “Mekân – Zaman ve Gündelik Hayat Üzerinden İstanbul İlçelerinin Kentsel Ritim Bağlamında Tasarlanması” başlıklı kitap her ne kadar 2019-2020 Akademik Yılı içerisinde üretilen projelere yer vermiş olsa da kavramın ele alınışı 3 yıllık bir atölye sürecinin sonucunda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda; İbrahim Özvariş Üsküdar bölgesinde, Betül Usta Beşiktaş bölgesinde, Zeynep Arslan Beyoğlu (Kabataş) bölgesinde, Yunus Emre Kozoğlu ise Kadıköy bölgesinde çalışmalarını hazırlamışlar ve kitap bölümlerini bu çalışmaları doğrultusunda kaleme almışlardır.

Atölye çalışmalarının kitap haline getirilmesi, tüm atölye üyelerinin dönem boyunca verdikleri emeklerinin daha net bir biçimde görülmesini sağladığı gibi çalışmaların sistemli bir şekilde arşivlenmesine de olanak sağlamaktadır. Tüm atölye ekibi olarak; “Mekân – Zaman ve Gündelik Hayat Üzerinden İstanbul İlçelerinin ‘Ritim’ Bağlamında Tasarlanması” başlıklı kitabımızın, kentsel tasarım eğitiminde tüm atölye çalışmalarının kitaplaştırılmasında iyi bir örnek oluşturmasını ve yapılan bu çalışmanın bilim dünyasına küçük de olsa bir katkıda bulunmasını dileriz.

Etiketler

Bir cevap yazın