Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Devrediliyor

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi'nin bulunduğu tarihi binaya göz diken kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

16 Ocak’ta 8 AKP’li vekil tarafından TBMM’ye sunulan, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nin bulunduğu tarihi binaya göz diken kanun teklifi, 17 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Öğrencilerin tepkisini çeken kanun teklifine göre Haydarpaşa Yerleşkesi’ni Marmara Üniversitesi’nden alıp AKP’nin kuracağı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

Haydarpaşa Yerleşkesi’nin Sağlık Bakanlığı’na tahsisi TÜSEB kanun tasarısı ile gündeme gelmişti. Yerleşkenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devri ile ilgili madde kaldırılarak söz konusu tasarı Kasım ayında mecliste onaylanmıştı. TÜSEB tasarısının ilk haline göre kurulacak olan üniversitenin akademik kadrosuna, yönetim şekline ve işleyişine dair bilgiler tasarıda yer alırken, aynı maddenin son paragrafında ise Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi olarak kullanılan tarihi binanın Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildiği belirtiliyordu.

Bir süredir okullarında “#HaydarpaşayıKoru” ismiyle kampanya başlatan ve yerleşkeleri hakkında varolan belirsizliklerin giderilmesini, gerçeğin öğrenciler ve öğretim görevlileriyle paylaşılmasını isteyen öğrenciler AKP’nin verdiği kanun teklifinin onaylanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada Haydarpaşa’nın Sağlık Bakanlığı’na peşkeş çekilme projesinin, AKP’nin kültürel değerlere dönük bir yıkım projesi olduğu ifade edilerek “Okulumuzun nereye taşınacağı, eğitim hayatımızın geleceği de bir belirsizlik olarak varlığını korumakta” denildi.

Son 12 yılda AKP ile hızlanan neo-liberal politikaların, eğitimin ve sağlığın piyasalaştırılmasının, kentlerin yağmalanmasının, üniversitelerin kimliğinin yozlaştırılmasının ve daha sayılamayacak nice yağmanın ve talanın bir benzerinin de Marmara Üniversitesinde uygulandığını ifade eden #HaydarpaşayıKoru gönüllüleri “Bilimi ve aydınlanmacı değerleri taşıması gereken üniversitemiz kâr hırsı ile akıbeti belirsiz çılgın projelerin kurbanı edilmek isteniyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla pazarlanan proje piyasacı özü itibariyle sağlık alanında hiçbir bilimsel ağırlığı temsil edemeyecek, AKP tarafından paravan olarak kullanılan bir sözde “üniversite” olacaktır. Anlaşılan bu tasarının sahipleri; sonuna kadar piyasacı, siyasal iktidara biat eden bir üniversite yaratabilecekleri yanılgısı içerisindeler. Oysa ki bu üniversitenin doğasına aykırıdır. Üniversitede akademi, bilimsel yeterlilik kıstas alınarak belirlenir. Üniversitede tarih geçmişe öykünmek değil; tarihsel aydınlanma birikimini sahiplenmektir. Okulumuzun AKP tarafından yıllardır sürdürülen yağma politikalarının bir parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Tarihsel bir değer olan Haydarpaşa’yı korumaya çağırıyoruz” dedi.

Etiketler

Bir cevap yazın