Marmara Köşkü Yıkımına Durdurma

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde bulunan Marmara Köşkü'nün yıkımı ile rekonstrüksiyon olarak yeniden yapım projesine onay veren kurul kararının iptali için açtığı davada kurul kararının yürütmesi durduruldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Marmara Köşkü’nün yıkılacağına dair haberler üzerine yargıya başvurmuştu. Ankara 6. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması ve telafisi güç zarar görebilecek nitelikte bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara karara cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

“Köşk yıkılmadan, statik sorunu varsa güçlendirilmelidir”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Marmara Köşkü, Gazi Orman Çiftliği’nin başlıca dinlenme ve eğlence mekanı olan Marmara Havuzu’nun bulunduğu halka açık parkın bir parçası olarak Atatürk’ün isteği üzerine yapılmıştır. Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliğini ve diğer mülkiyetindeki çiftlikleri Marmara Köşkünde halka bağışlanmıştır. Koruma mevzuatı gereği rekonstrüksiyon müdahale biçimi ancak tescil edilen ve tescil edilmesi gereğine rağmen elde olmayan sebeplerle tescili yapılmamış ve/veya herhangi bir nedenle yitirilmiş olan yapılar için uygulanabilecekken Koruma Kurulu 1928’den beri sağlam bir şekilde ayakta duran 2 katlı Marmara Köşkünün rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesini uygun bulmuştur. Bu karar koruma mevzuatına ve hukuka aykırı olduğu için yargıya taşıdık. Yürütmenin durdurulması kararı oldukça sevindiricidir. Köşkün yıkılmadan var ise statik bir sorun güçlendirilerek korunması en doğru çözüm olacaktır.” dedi.

Etiketler

Bir cevap yazın