Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Taşınması ve Fakültenin Müzeye Dönüştürülme Süreci

Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, fakülte binası hakkında taşınma kararı verildiğini duyurdu.

 

Öğrenciler karara ilişkin düşüncelerini aktarıyor:

Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin mevcut konumu, yapısı ve çevresi bizim için çok önemli değerlere sahiptir. Fakültemiz 19 ve 20. yüzyılın genç bir Osmanlı yapısı olarak Mardin için değerli bir kentsel hafızayı sürdürür. Tarihi sürecine bakıldığında mevcut okul binası önce Hükümet Konağı olarak kullanılmış, daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak işlev görmüştür. Şehirdeki stratejik konumu, mevcut kentsel hafızaya yüksek değer verilerek eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere restore edilmiştir. Süreç, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenleri tarafından titizlikle ve kültürel miras değerlerine saygı gösterilerek gerçekleştirilmiştir. Fakülteye dönüşme sürecinin başından itibaren eğitime kazandırılmış ve faaliyeti boyunca yüksek bir bilinçle işlev görmüştür. Değerlerini sürece dahil eden Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, binanın dönüşümü ile özgünlüğüne uygun olarak binanın sağlıklı durumunu koruduğunu düşünüyoruz. Restore edilmiş açık stüdyoları ve esnek çalışma ortamları ile bina, öğrenci ve akademisyen birlikteliğinin ortaya çıkardığı potansiyelleri en üst düzeyde desteklemektedir. Bu anlayışla Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi eğitimin de simgesi haline gelmiştir. Bu atmosferde öğrenciler kendilerini özgürce ifade edebilecekleri mekânsal nitelik ile gönülden bir bağ kurdular. Bina hem fiziki yapısı hem de sakinleri ile benzersiz ve kapsayıcı bir ortam oluşturmuştur. Yer değiştirme, mevcut durumunun sunduğu yenilikçi eğitim potansiyellerine zarar verirken, bağlarımıza ve değerlerimize de zarar vermektedir. Üniversitemizin ve Mimarlık Fakültemizin geleneğini devam ettirmek adına öğrenciler olarak hem kendi durumumuz hem de fakültenin geleceği için endişeleniyoruz. Fakülte çevresindeki tarihi kent dokusu içinde yaşayan akademisyenler ve öğrenciler, kentin mimari kültürünü destekleyecek bir atmosfer oluşturmuşlardır. Bu atmosfer, okulun dönüşüm süreci ile yıllardır süre gelen bir gelenek halini almıştır. Taşınma kararı ile bu gelenek ve kültür ciddi şekilde zarar görecektir. Bu konuda siz Arkitera ekibinin ve tüm mimarlık camiasının desteğini bekliyoruz.

Şimdiye kadar bölümümüzde mesaisini harcamış hocalarımız:

Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Bülent Tanju, Prof. Dr. Bülent Diken, Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Prof. Dr .Zeynep Sayın, Evrim Düzenli, Prof. Dr. Pelin Tan, Prof. Dr. Serdar Toka, Dr. Tayfun Gürkaş, Dr. Ezgi Tuncer,Dr. Abdullah Asım Divleli, Dr. Emin Selçuk Taşar, Dr. Murat Çağlayan, Dr. Vedia Derda Taşar, Dr. Melek Kutlu Divleli, Dr. Zeynep Ataş, Dr. Yuvacan Atmaca, Dr. Serdar Aydın, Dr. Rojat Işık Aksoy, Dr. Ömer Faruk Günenç, Dr. Zemzem Taşgüzen, Dr. Aslıhan Ece Paköz, Arş. Gör. Elvan Aynal Arcı, Arş. Gör. Berat Çelebioğlu, Arş. Gör. Zeki Solmaz, Arş. Gör. Deryanur Şimşek, Arş. Gör. Figen Işıker, Arş. Gör. Habibe Tuba Bölük, Arş. Gör. İzzettin Kutlu, Arş. Gör. Mehmet Fatih Bölük, Arş. Gör. Nurcan Güneş Sağer….

Mardin Artuklu Mimarlık Fakültesi’nin restorasyon sürecinde yer alan hocaların okul hakkında yazdıkları >>

https://www.tumblr.com/mardinartuklumimarlik/60276212322/mimarl%C4%B1k-fak%C3%BCltesi-binas%C4%B1-ya-da-binam%C4%B1z%C4%B1-tan%C4%B1yal%C4%B1m

Yerel gazetede Mardin Artuklu Mimarlık Fakültesi >>

 

 

Etiketler

Bir yanıt yazın