Mahkeme Beyaz Fil’in Yıkımını Durdurma Kararı Aldı

Manisa'nın sembol binaları arasında yer alan Beyaz Fil için mahkeme yıkılamaz kararı verdi. Kararın ivedilikle uygulanması ve yapının restorasyon çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Manisa’nın simge yapılarından, 60’lı yıllarda tasarlanan Beyaz Fil’in yıkılması ve yerine yatırımcının uygun gördüğü yeni bir bina yapılmasına karşı başlatılan mücadelede sevindirici bir gelişme yaşandı. Tescilli bina için yatırımcının girişimleriyle başvuru yapılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu yapının tescilini kaldırma kararı almıştı. Bu sırada vatandaşlar tarafından kurulan Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu, davanın takibinde ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde rol oynadı. Tescilin kaldırılması kararına yapılan itiraz sonrasında 24 Eylül 2018’de binada tekrar keşif yapıldı.Sürece dair buradan bilgi edinebilirsiniz.

Beyaz Fil yıkılmasın platformundan 17 Ocak 2018 tarihinde, konuyla ilgili yapılan son açıklama şu şekilde:

Beyaz Fil Davasında, hak yerini buldu. Manisa 2. İdare Mahkemesi 31.12.2018 tarih ve 2018/241 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda Beyaz Fil Binasının, Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini taşıdığı, imar ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülen yapılardan olduğu, kentsel SİT alanı içinde kaldığı, taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktüel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz etmesi şartlarını taşıdığı, yapının 1. Grup olarak belirlenen tekil ölçekli anıtsal yapı örneği olduğu, tescil kaydının devam etmesi gerektiği belirtilmiş, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların meydana gelebileceği belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu karar hemen uygulanmalıdır. Bunun için binanın, ivedilikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmalı ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler için esas hakkında karar verilmesine ve kesinleşmeye gerek yoktur. Aksi takdirde taşınmazı satın alan Teksan Brode Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve ilgili resmî makamlar sorumlu olacaktır. Bu durumda daha önceden alınan riskli yapı durumu gözden geçirilerek bina güçlendirilmeli, elektrik ve suyu kesilen esnafın da mağduriyeti giderilmelidir. Karar halk arasında sevinçle karşılanmıştır. Böylelikle büyük bir rantın da önüne geçilmiştir. Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu

Mahkemenin kararı ve Beyaz Fil YIkılmasın Platformu’nun duyurusundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla takip ediyoruz.

Etiketler

Bir yanıt yazın