Kuzguncuk hala direniyor

İstanbul'un son bostanlarından biri olan Kuzguncuk Bostanı, uzun süredir 'imar' kaderine direniyor.

700 yıllık bir geçmişe sahip bostan yaklaşık 30 yıldır betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul’un tarihi boğaz köylerinden biri olan Kuzguncuk, yaklaşık 30 yıldır, eski adı İlia’nın Bostanı olan, 700 yıllık geçmişe sahip bostanım korumak için mücadele veriyor. Sit alanı olan ve 17 dönümlük bir alan kaplayan Kuzguncuk Bostanı Kültür varlıkları Koruma Kurulu’ndan hakkında çıkacak kararı bekliyor. Aslında 1986 yılma kadar yeşil alan olarak kabul edilen Kuzguncuk Bostanı’nın yapılaşmayla mücadelesi bu yıllarda başlar. Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu, Boğaziçi İmar Yasası’na aykırı bir şekilde 1986’da bostana okul yapılmasına izin verir. 1992’de ise arazi Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavisi Vakfı tarafından hastane yapımı için 10 yıllığına kiralanır. Bu Kuzguncukluların yoğun tepkisini çeker ve hastane yapımından vazgeçilir. 1996 yılına gelindiğinde ise bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı araziye okul yapmak için kolları sıvar. Bostanda 2000 yılında izin alınmadan okul inşaatı için zemin etüdü çalışması yapılır. Kuzguncuk halkının bostan için verdiği mücadele yeniden başlar böylece. Semtlerini korumak isteyen Kuzguncuklular Derneği hukuk mücadelesini başlatırken, mahallede de hummalı bir çalışma başlar. İmzalar toplanır, bildiriler dağıtılır, cadde kenarlarında piknik düzenlenir. Koruma Kurulu ihbarı dikkate alarak, yapılan çalışmaların izinsiz olup durdurulması yönünde karar verir. Şehir Plancıları Odasının artığı, derneğin ve Mimarlar Odası’nın da müdahil olduğu dava kazanılır, idari mahkeme yürütmeyi durdurur. 2011 yılında Vakıflar Müdürlüğü, özel okul projesini imar müdürlüğüne gönderir. Yine bir hukuki başarı gelir, 6. Koruma kurulu projeye onay vermez. Proje şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiatı Koruma Komisyonu’nda. Bostan hakkında çıkacak kararı bekliyor… 

Etiketler

Bir cevap yazın