Küresel Kapitalizmde Kentler

Ugo Rossi'nin Küresel Kapitalizmde Kentler kitabı, Mehmet Penpecioğlu'nun çevirisiyle Litera Yayıncılık'tan çıktı. Kitapta hem neoliberalizm hem küreselleşme bağlamında kentler kapitalizmle ilişkilerinin ötesinde kapitalizmin içinde ve bir kurucu unsur olarak ele alınıyor.

Tanıtım metni:

Kent-kapitalizm karmaşık ilişkisine odaklanan bu çalışma, kapitalist kentin ufuk açıcı analizlerini yapan Henri Lefebvre, Manuel Castells ve David Harvey’den, sistematik sermaye birikim daireleri tezinin merkezine kentleri yerleştiren Giovanni Arrighi’ye, kent-kapitalizm bağının küreselleşme ile ilişkisini kuran Saskia Sassen’den, günümüz kapitalist kentinin neoliberalizmle ilişkisini kavramsallaştıran Neil Smith, Neil Brenner ve Bob Jessop’a, nihayet Küresel Güney’in kentlerinde batı-merkezciliğine karşı çıkan Ananya Roy’a kadar politik ekonomi, yeni kurumsalcılık, post kolonyal şehircilik, radikal siyaset teorisi gibi bugüne kadar geliştirilen kavramsal yaklaşımların pek çoğunu kuşatıyor, onlarla diyalog kurup, konuşuyor. Kitapta hem neoliberalizm hem küreselleşme bağlamında kentler kapitalizmle ilişkilerinin ötesinde kapitalizmin içinde ve bir kurucu unsur olarak ele alınıyor. Günümüzdeki kent-kapitalizm bağının küresel kuruluşunu karşılaştırmalı bir şekilde araştırırken; finansal güç, yenilikçi girişimcilik ve bilişsel sermaye gibi kent-kapitalizm bağını besleyen anahtar güçler de burada yerini alıyor. Kent-siyaset-sosyoloji-ekonomi-coğrafya disiplinlerindekiler için aydınlatıcı bir çalışma.

Etiketler

Bir cevap yazın