Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in sunuşu ile Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş ve Cüneyd Altıparmak editörlüğünde Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku kitabı Seçkin Yayınevi tarafından yayınlandı.

Kitabın Açıklama Metninden:

Bu eser; kültür varlıkları ile ilgili olarak temel hususları belirtmek, bu konudaki mevzuatı da esas alarak, konuyu hem hukuki yönden, hem de sanat tarihi, arkeoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık alanları açısından, disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bir hukukçunun restorasyon kavramını izah etmesi ya da arkeolojik yaklaşımları mevzuattan aktarması, okuyucuya geçmeyen bir yaklaşımdır. Zira kültür varlıkları hukuku salt hukuk bilgisiyle kaleme alınamayacak genişlik ve derinliktedir. Bu düşünceden hareketle kitapta; hukuki konuların ağırlıkta olduğu, fakat teknik alanların da ilgililerince ele alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bu kitap, kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar yürüten ve bu konunun hem pratiğine hem de teorisine dair bilgileri olan kimselerce kaleme alınmış bir eserdir. Yazarların birçoğu daha önce bu alanda çalışmalar yapmış, kurullarda görev almış veya akademik olarak değerlendirme ve önerilerini paylaşmış kimselerdir. Bir çoğu halen aktif biçimde planlama, restorasyon, danışmanlık hizmetleri veren yazarların aktardıkları, salt akademik bilgilerden ibaret olmayıp, mesleki tecrübelerini de kitaba yansıtmışlardır.

Konu Başlıkları
Kültür Varlıkları Hukukunun Esasları
Kültür Varlıkları Konusunun Hukuk Disiplinindeki Yeri, Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Kültür Varlıklarına İlişkin Düzenlemelerin Anayasalardaki ve Uluslararası Sözleşmelerdeki Görünümü, Kadir Can Özel
Kültür Varlıklarına İlişkin Diğer Ülkelerdeki Düzenleme ve Uygulamalar, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş Cüneyd Altıparmak
Kültür Varlığı Olmanın Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Murat Volkan Dülger
Kültür Varlıklarının Diğer Disiplinlerdeki Durumu
Kültür Varlıkları Açısından Sanat Tarihinin Önemi ve Temel Meseleleri, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş
Kültür Varlıklarının Yapı Ölçeğinde Korunması, Dr. Alidost Ertuğrul
Genel Olarak Kültürel Alanlardaki Planlama Çalışmaları, Umut Gündüz
Kültür Varlıkları Yönünden Arkeolojinin Temel Meseleleri, Doç.Dr. Hanifi Biber
Kültür Varlıklarına Dair İdareler ve İmar İşlemlerinin Temel İşleyişi, Ayşe Ünal
Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarının Oluşumu, İşleyişi ve Kararları, Mehriban Karaaslan
Koruma Amaçlı İmar Planları, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
Kültürel Miras ve Türkiye’de Alan Yönetimi, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
Çevre Düzenleme Projeleri, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
Basit ve Esaslı Onarım İşleri ve Süreci, Dr. Alidost Ertuğrul
Kültür Varlıklarına İlişkin İhaleler, Feyat Demir
Kültürel Mirasın Mülkiyeti ve Kamulaştırma, M.Lamih Çelik
Kültür Varlıklarına İlişkin Özel Durumlar
Kültür Varlıklarına İlişkin Konularda Fikri Haklar, Bekir Cenap Altıparmak
Kültür Varlıklarının Kiralanması, Emine Altıparmak
Kültür Varlıklarının Kullandırılmasına İlişkin Hususlar, Av. Arb. Ömer Avcı
Kültür Varlıklarına İlişkin İstisnai Düzenlemeler, Cüneyd Altıparmak
Kültür Varlıklarına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Cüneyd Altıparmak

Etiketler

Bir cevap yazın