Kültür Vizyonu Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları geliştirme çalışmaları kapsamında, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Kültür Vizyonu Çalışmaları" başlıklı bir toplantı düzenlendi.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yanı sıra kamu kuruluşu yetkilileri, yöneticiler ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin kültür alanında gelişmesi için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Türkiye’de ekonomik büyümeye paralel olarak kültür alanında gelişmesinin de büyük önem taşıdığı düşüncesiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde 3 Aralık Cumartesi günü düzenlenen “Kültür Vizyonu Çalışmaları Toplantısı”yla, mevcut anlayış, mevzuat ve uluslararası standartlar ışığında ülkenin kültür vizyonu hakkında bir tartışma başlatılması amaçlandı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in açılış konuşmalarını yaptığı toplantı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ş. Abdurrahman Çelik ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Programı Koordinatörü Doç. Dr. Serhan Ada’nın sunumlarıyla devam etti. Toplantıda, Türkiye’de kültür tüketiminin farklı boyutlarını tespit edebilmek ve kültür endüstrilerinin gelişmesi yönünde politikalar geliştirebilmek için, kültür alanında yapılacak her türlü planlamada güvenilir istatistiklere ihtiyaç duyulduğunun, ancak var olan verilerin ülkenin bir kültür vizyonu oluşturmak için yeterli olmadığının altı çizildi. Toplantıda ayrıca, kültür ekonomisinin ölçülebilmesi için gereken standartlar, yöntem ve yapılanmaya dair bir vizyona ulaşılması üzerine öneriler geliştirildi.

Türkiye’nin ilk kültür bakanı olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Halman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, kültüre ayrılan kaynakların zenginleştirilmesi ve etkin kullanımı, veri oluşturulmasının önemi ve veriler üzerinden mevcut kaynakların daha iyi kullanılması ve kültüre katılım hakkının anayasal düzenleme ile güvence altına alınması konuları tartışıldı.

“Kültür Vizyonu Çalışmaları Toplantısı”na, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve TC Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın yanı sıra akademisyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TBMM, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, BM Çağdaş Sanat Merkezi, Borusan Contemporary, Sabancı Vakfı, Anadolu Kültür, Pera Müzesi, İstanbul Modern, Sakıp Sabancı Müzesi ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan temsilciler de katıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları geliştirme çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

Etiketler

Bir cevap yazın