Koruma Kurulu Onaylarsa Adalar İmara Açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin onayladığı yeni imar planının Koruma Kurulu’ndan geçmesi halinde adaların nüfusu katlanarak artacak.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre İstanbul Adalar ilçesi 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 21.09.2011 tarihinde onaylandı. Adalar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) onayladığı planı koruma kurulunun da onaylaması halinde hayata geçirilecek.

Halen yargı aşamasında olan 1/5000 ölçekli plana bile uygun yapılmayan yeni plan, 7 yıl önceki son nüfus sayımında 14 bin görünen Adalar nüfusunu 76 bine çıkarıyor. Üstelik onca tescilli yapı, arkeolojik ve doğal sit alanıyla ilgili tek bir plan notu bulunmuyor. Planın en büyük eksiklerinden biri de onaylı kıyı kenar çizgisi paftalarının kullanılmaması. Kıyı Kanunu gereği kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafeye kadar yapılaşma yasağı bulunuyor. Bu dikkate alınmadığından adalarda kıyıların imara açılması tehlikesi baş gösteriyor.

Adalar Savunması, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İBB tarafından hazırlanan bu plana nüfus yoğunluğunu artırdığı, kamusal kullanımı azalttığı, kaçak yapıları kentsel sit alanına dahil ederek yasallaştırdığı, kıyıdaki kaçak yapıların yasallaştırması, motorlu taşıt trafiğine açma riski taşıdığı gerekçeleriyle idari mahkemede iptal davası açtı.

Dava devam ederken Adalar Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar plan teklifi yapıldı. Yeni plan Adalar Meclisi ve İBB Meclisi’nden geçti. 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile Tabiat Varlıkları Komisyonu tarafından da onaylanırsa plan askıya çıkarılacak. Büyükada, Kınalı, Burgaz ve Heybeliada’yı kapsayan teklif plan Yassıada, Sivriada ve Sedef Adası’nı dışarıda bırakıyor. Bu adaların planları 2013 yılındaki Torba Yasa’yla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Uygulama imar planı 2017 yılı sonuna kadar onaylanması bekleniyor. 2010 yılı nüfus sayımına göre Adalar ilçesinde 14 bin olan kişi sayısı 1/5000’lik planda 52.500 kişiye çıktığı ve adalara yoğun nüfus artışı getirdiği gerekçesiyle itiraz edilmişti. 1/1000 ölçekli uygulama planında ise bu sayı 76.800 kişiye çıkıyor. 22 Temmuz’da yeni planı görüşen İBB İmar Komisyonu bu yoğun artışa dikkat çekiyor. ”5000’lik planda nüfus 51.400 kişiyken 1000’lik uygulama plan teklifinde yoğunluk ve emsal değerleri plan kararları doğrultusunda hesaplandığında nüfusun 76.808 kişi olduğu tespit edilmiştir” deniliyor.

Haberin detaylarına buradan ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın