Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması’nın Soru-Cevapları Yayınlandı

Proje teslim tarihi 18 Temmuz olan yarışmanın soru-cevapları yayınlandı.

Kırşehir Belediyesi tarafından açılan Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması hakkında sorulan sorular jüri tarafından yanıtlandı.

GENEL AÇIKLAMALAR

A. Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

 

SORULAR ve YANITLAR

1. Proje ile alakalı yapılacak Kültürparkı tamamen hayal gücüne bağlı bir proje mi olmalı yoksa belirlenmiş, tasarlanmış, düşünülmüş bir proje olası mı? (Kaplaması, boyası vs.)

Yarışmacılardan Gezegenevi yapısı ile birlikte yapılmakta olan Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Aşıkpaşa Camisi’nin süreklilik içinde kullanımına olanak tanıyan sürdürülebilir bir kentsel açık alan tasarımı ve bitkisel düzenleme önermeleri beklenmektedir. Ancak yarışmacılar raporlarda ve kentsel ölçekte yapının çevresi ve kentsel ilişkilerine yönelik olarak fikir geliştirmekte, çeşitli kullanımlar ve servisler (küçük satış üniteleri, park, meydan, kapalı otopark vs.) önermekte serbesttir. Yapının yakın çevresi dışında kalan alanlar ana fikri temsil edecek, geliştirilmeye açık bir detayda ele alınacaktır.

2- Mimarlar Odasına kayıt olunmadığı takdirde yarışmaya katılamıyor muyuz?

TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak yarışmaya katılım şartlarındandır.

3- Yapılan proje e-mail yolu ile gönderilebilir mi?

Yarışmacılardan proje tesliminde istenenler yarışma şartnamesinin 8. maddesinde sıralanmış olup, mimari projeler A1 boyutunda paftalarda teslim edilecektir. Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD içinde dijital olarak da teslim edilecektir.

4- Planetaryum vaziyet planı” adlı görselde işaretli alanla “plankote.dwg” dosyasında işaretli alan birbirini tutmuyor. Hangisi gerçek proje alanı?

Gezegenevi için belirlenmiş bir alan bulunmayıp, konumlanma yarışmacılara bırakılmıştır. “Gezegenevi vaziyet planı” adlı görselde işaretlenmiş alan dikkate alınmayacaktır.

5- Yarışma raportörlüğü neresidir? İsim ve adresi nasıl kayıt ettireceğiz?

Yarışma raportörlüğüne şartnamede verilen iletişim bilgilerinden erişilebilir. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kırşehir Gezegenevi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

6- Kırşehir’de yapılacak yarışmayla ilgileniyorum ve sizden Kırşehir’in dwg dosyasını isteyecektim. En kısa zamanda yollayabilirseniz çok sevineceğim.

Yarışma dokümanları Kırşehir Belediyesi web sitesinde yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır. Yarışma sayfasına http://www.kirsehir.bel.tr/Duyuru-80-Gezegenevi_ve_Kultur_Park_Yarmas_artname_ve_Dokumanlar linkinden de ulaşılabilir.

7- “Brüt kapalı alan 3000 m2’ yi aşamaz” kıstasına toprak altındaki bodrum kat dahil mi?

Yarışma şartnamesinde belirtilen ve yarışma konusuna esas kapalı alan büyüklüğü 3000 m2 yit aşamaz. Yarışmacılar bunun dışında asıl programın bağımsız olarak yapılaşmasını engel teşkil etmeyecek biçimde öneri geliştirmekte serbesttir.

8- Plankote dwgsi hariç çevre kotlarının olduğu bir harita eklerde yok. Ne 5000 imar planı haritasında ne de 1000 uygulama imar planında. Edinebilmemiz mümkün müdür yoksa sadece arazi içi kotlar yeterli olacak mı?

Evet, plankotedeki kotlar yeterli olacaktır.

9- Arazi sınırları plankotede belirtilmemiş. Belirtilmiş olarak plankote yeniden verilebilir mi?

Mevcut verilen dışında yeni bir şartname eki verilmeyecektir.

10- Maket alanı sınırlarını 1/1000 uygulama imar planı ve plankoteye taşırken sorun yaşanıyor. Maket alanı sınırları işlenmiş haliyle 1/1000 uygulama imar planı ve plankote yeniden verilebilir mi?

Mevcut verilen dışında yeni bir şartname eki verilmeyecektir.

11- Maket alanı sınırı eğer özel bir gerekçesi yoksa biraz sağa kayabilir mi? Çevresel etkileşimi makette daha iyi algılanabilir. Bu sınırlarla proje alanı çok kenarda. İlişkili olduğu yol da kesilmiş durumda.

Maket alanı sınırı, şartname ekleri ile verildiği hali ile korunacaktır.

12- Program içeriği genişletilebilir mi? İlave işlevler projeye eklenebilir mi?

Yarışma şartnamesinde belirtilen ve yarışma konusuna esas kapalı alan büyüklüğü tüm mekânlar dâhil 3.000 m2 olup, yarışmacılar bunun dışında asıl programın bağımsız olarak yapılaşmasını engel teşkil etmeyecek biçimde öneri geliştirmekte serbesttir. (Bkz. Yanıt 1 ve Yanıt 7)

13- Yükseklik ve kat sınırı var mı?

Yarışma alanı olarak verilen alan imar planında rekreasyon alanı olarak belirlenmiş olup; bu alanda yapılacak yapıların emsali 0,05’i, kat adedi 2’yi, asma katlı yapılarda 9,30 m’yi, asma katsız yapılarda 8,30 m’yi geçemez.

14-  4 paftada projeyi sunmak bazen yeterli olamıyor, projenin dijital verilerinin istendiği cd de fazladan görseller ve 3 boyutlu sanal tur ile interaktif bina modellemesi eklenebilir mi? Eklendiği takdirde jüri bu görselleri ve dijital bina modellemesini değerlendirmelerde dikkate alır mı?

Yarışma şartnamesinde belirlenen teslim ve sunum tanımları içinde kalınacaktır.

15- Yarışma alanı içerisinde planetaryum yapısı için belirlenmiş bir alan var mıdır yoksa konumlanacağı alan yarışmacıya mı bırakılmıştır?

Planlanmış bir alan yoktur. Yarışmacılara bırakılmaktadır.

16- Taks ya da h max. gibi alana ait değerler var mıdır?

Yarışma alanı olarak verilen alan imar planında rekreasyon alanı olarak belirlenmiş olup; bu alanda yapılacak yapıların emsali 0,05’i, kat adedi 2’yi, asma katlı yapılarda yüksekliği 9.30 m’yi, asma katsız yapılarda yüksekliği 8,30 m’yi geçemez.

17- Dokümanlar arasında yer alan raporda otopark planlamasında yarışma alanı içerisinde yapılacak cami alanının otopark olarak düşünüldüğü görülmüştür. Bu doğrultuda o bölgede önceden kurgulanmış otopark alanı için farklı bir alan düşünülmekte midir?

Yapılması planlanan camiye hizmet vermek üzere cami altında kapalı otopark planlanmıştır. Alan içinde ayrıca otopark önerilecektir.

18- Kültür merkezi ve cami yapılarına ait çizimler yarışmacılara verilecek midir?

Gezegenevi çevresindeki projelerin çizimleri verilmeyecektir. Projelere ait görsellere proje dokümanları içerisinden ulaşılabilir.

19- Proje alanı içinde yer alan ağaçlar ve mevcut yapılar korunmalı mıdır?

Proje alanındaki ağaçlar uygun görülen yerlere taşınabilir. Proje alanında herhangi bir yapı kalmayacaktır. Yarışma alanı içinde yer alan ağaçların korunmasına özen gösterileceği, zorunlu olarak kaldırılan ağaçların taşınacağı öngörülmektedir.

20- İdari ofislerdeki çalışma düzeninde, statüye bağlı ayrılmış mekânlar mı yoksa açık ofis sistemi mi düşünülmelidir?

Belirlenen bir sistem yoktur, yarışmacılara bırakılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın