Kırsal Kimliğini Koruyan Bir Yapı: Lù Chatarme’daki Dağ Evi

İsviçre Alpleri’ndeki Herens Vadisi’nin bir dağ köyü olan Lù Chatarme’de bulunan proje, bir dağ evinin konaklama potansiyelini ve konforunu artırırken yapının tarihi dokusunu korumayı amaçlıyor.

Fotoğraflar: Joël Tettamanti

İsviçreli mimarlık ofisi Deschenaux Follonier, Lù Chatarme Dağ Evi’nin restorasyonunu mevsimsel çobanlık yapan kullanıcı ailenin yaşam rutini ve tarihsel kimliğine göre şekillendiriyor. Öncül yapı deniz seviyesinden 1.850 metre yükseklikte, zorlayıcı doğa koşullarına ayak uyduracak biçimde inşa edilmiş.

Yapının dönüşümü için mimarlık ofisinin ilk fikri ahşap kulübeyi korumak olmuş, bu sebeple yapının sadece iç kurgusuna bir merdivenle birlikte bir asma kat eklemlenmiş. İşlevi aynı anda altı kişinin geceyi geçirebileceği mekansal kapasiteyi sağlamak olan asma katın döşemesi, kullanıcı aileye ait olan karaçam ormanının ahşabından yapılmış. Yerel ve aile için manevi değeri olan malzemeler kullanılarak, yapının kimlik değeri korunmuş.

Ahşap kulübenin mekansal kapasitesini artırmak adına kayaların kıyısında şekillenen ek yapı brüt betondan inşa edilmiş. Kayalara kafa tutmadan, onlarla uyum içinde biçimlenen yapının formu, kayaların tortul kütleleri ve kulübenin beşeri durumu arasında bir atmosferik eşik oluşturuyor. Ahşap kalıplarla yükseltilmiş beton duvarların üzerinde işçiliği okumak mümkün.

Tipik dağ evinin mekansal kurgusunu oluşturan ısınma koşullarını bu dönüşüm üzerinde de incelemek mümkün. Yalıtım bulundurmayan alçak ahşap duvarları sakince yeri değişmemiş şömine ısıtıyor. Kulübeye eklemlenen beton yapıda ise şömine betondan bir görünüm kazanıyor. Bu mekana özel olarak da, beton şömine sayesinde yoğun bir ısı birikimi gerçekleşiyor. Soğuk görünümlü beton ve ateşin görünürlüğü arasındaki tezatlık yeni bir mekan diyalektiği oluşturuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın