Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar

Kemal Ahmet Aru'nun doğumunun 100. Yılı anma etkinlikleri kapsamında "Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu" 16 Kasım Cuma günü İTÜ Taşkışla'da yapıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarında kentsel tasarım kavramının disiplinlerarası programlar çerçevesinde bir değerlendirmesi yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi eski dekanı Orhan Hacıhasanoğlu “kentsel tasarım” kavramından bahsederek, Türkiye’deki üniversitelerde yer alan kentsel tasarım lisansüstü programının istatistiki bilgilerini aktardı.

Panelin devamı genç mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda hazırladıkları yüksek lisans tezlerini sunmalarıyla devam etti.

Sunulan tezlerden ilki “Kamu Yararı Bağlamında Mekanlarda Bir Yayalaştırma Örneği” ismiyle Müge Çalışkan’ın oldu. Tez danışmanı Hatice Aytaç’ın sunduğu tezi, UKOME kararı ile Fatih Hobyar Mahallesi’nde yayalaştırılan bölgenin kentsel tasarım kriterleri açısından analizini yapıp, kamu yararının sağlanıp sağlanmadığını ortaya koyuyor.

Özlem Er’in tezi, “Yaya Hareketleri ve Mekan İlişkisi” açışından İstanbul Galata Bölgesi’nde 2006 yılında yapmış olduğu bir çalışmanın sonucunu ortaya koyuyor.

Özlem Kevseroğlu’nun tezinde, “Endüstriyel Miras Alanlarının Kent Peyzajına Entegrasyonunun Değerlendirmesi” başlığı altında Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği ele alınıyor.

Bu 3 tez sunumunun bir değerlendirmesini yapan Prof.Dr. Semra Aydınlı, “kentsel tasarım ölçeğinin ne olması gerekir?” sorusunu genç meslektaşlarına yönelterek, çalışmalarına “daha alt ölçekte (1/500 gibi) yaklaşılsaydı daha iyi olabilirdi,” yorumunu yaptı.

Daha sonraki oturumlar diğer tezlerin sunulması ile devam etti. Diğer tezler şu şekilde: Nurgül Yardım’ın “Kentsel Kesitler: Ulaşım Altyapısı ve Zemin Etkileşimleri”; Dalya Hazar’ın “Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Kentsel Kuşak Alanları: İstanbul ve Barselona Kentleri Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”; Fatma Pelin Öztürk’ün “İstanbul Kent Mekanında Kültürel Endüstrilerin Mekansal Dağılımı ve Yer Seçimi Kriterleri: Beyoğlu Örneği”; son oturumda ise Özlem Öztel Ağsakallı’nın “Cihangir Mahallesinin Kent Dokusundaki Değişimler ve Tasarım Önerileri”; Füsun Selçuk Kirazoğlu’nun Fiziksel Çevre- Çocuk İlişkileri, Açık Oyun Mekanları ve Çocuk Dostu Çevre Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme”; Başak Damla Erdoğan’ın Kentsel Mekan Olarak Meydanlarda, Kent Kimliği Karakteristiklerinin İrdelenmesi: Ortaköy Meydanı Örneği” isimli tezi.

Etiketler

Bir yanıt yazın