Kentsel Tasarım: Kuram, Örnekler ve Uygulamalar

Kent planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve ilgili diğer disiplinlerde kentsel tasarım bilgisi alan ve kullanan öğrencilere ve kentsel tasarıma ilgi duyanlara bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanan Kentsel Tasarım: Kuram, Örnekler ve Uygulamalar kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Günümüzde kentsel tasarımın önemi gittikçe artmaktadır ve bu durum eğitim programlarına da yansımaktadır. Kentsel tasarım dersleri, üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarında yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü ikinci sınıf atölyesinde/stüdyosunda, öğrencilere kent ölçeğinde planlama bilgilerinin yanı sıra kentsel tasarıma giriş eğitimi de verilmekte ve kentsel tasarıma yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. Öğrenciler atölye sürecinde ilk dönem nazım plan çalışmaları yapmakta, ikinci dönem ise kentsel tasarım plan ve projeleri hazırlamaktadırlar. Öğrenciler çalışma alanlarında yaptıkları analizlerden elde ettikleri bilgiler ışığında ve hazırladıkları nazım imar planı kararları doğrultusunda kentsel tasarım çalışmaları yapmaktadırlar. Bu süreç atölye hocaları tarafından yönlendirilmekte, zaman zaman alanında başarılı davetli konuşmacılar tarafından verilen kuramsal dersler ile de desteklenmektedir. 2016 yılında uzun yıllardır dersi birlikte yürüten atölye öğretim kadrosu tarafından öğrencilere bir kaynak niteliğinde olmak üzere “Kentsel Tasarıma Giriş” kitabı kaleme alınmıştır. Kentsel Tasarımda Analiz Yöntemleri, Kavramsal Gösterimler; Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım, Mekânsal Çözümler; Farklı Alanlarda Kentsel Tasarım Örnekleri ana başlıkları altında yazılar kaleme alınmıştır. “Kentsel Tasarım: Kuram, Örnekler ve Uygulamalar” başlığını taşıyan bu kitap ise, ilk kitabın devamı niteliğindedir ve yine kent planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve ilgili diğer disiplinlerde kentsel tasarım bilgisi alan ve kullanan öğrencilere ve kentsel tasarıma ilgi duyanlara bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap “Kuramsal Yaklaşımlar” ve “Örnekler ve Uygulamalar” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

Dr. Burcu İmren Güzel

SUNUŞ İÇİN BİRKAÇ SÖZ

Gazi Üniversitesi’nde ‘Planlama’nın kuruluşuna tanıklık ve gelişimine katkı sunabildiğimiz günlerden bugüne geçen sürede, bu ekolde yetişen seçkin akademisyen dostların başarılarını beğeni ile izliyoruz. Planlama eğitiminde, farklı atölyelerde, süregelen çalışmaların çıktılarından da yararlanarak geliştirilen konularda, bilimsel çalışmalar, araştırma projeleri, makaleler ve kitaplar üretiliyor. Eğitime olumlu katkı sunma yanı sıra, dilimizde planlama yazınında önemli bir eksikliği gidereceğini düşündüğüm bu yapıtlardan biri daha, “Kentsel Tasarım” konusundaki bu kitap. Daha önce aynı konu başlığı ile yayınlanan birinci kitapta olduğu gibi bu ikinci kitapta da, atölye çalışanları, planlama ve tasarım eğitim sürecinde edinilen deneyimlerden de yararlanarak, yine imece yoluyla üretimlerini birbirlerine ekliyorlar.

Prof. Dr. S. Güven Bilsel

İçindekiler

1. Kuramsal Yaklaşımlar

 • Sentez ve Yerleşilebilirlik Çalışmaları / Özge Yalçıner Ercoşkun
 • Kentsel Ulaşımın Mekânsal Temelleri – Giriş Konuları / Hülagü Kaplan
 • Kentiçi Ulaşım Düzenlemesinde Alan, Aktivite, Trafik Akımı Ve Mekân İlişkileri Temel Bilgisi / Hülagü Kaplan
 • Kentsel Tasarıma Giriş İpuçları / Leyla Alkan Gökler
 • Farklı Koruma Alanları İçin Planlama/Tasarım İlkeleri / Perihan Kiper
 • Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Tasarım Rehberlerinin Önemi / Gamze Özer-Mehmet Nazım Özer
 • Kentsel Tasarım Kapsamında Zaman-Mekân-Yaşanabilirlik İlişkisini Çözümlemek / Mine Özdemir
 • Meydanlarda Kentsel Tasarım / Burcu İmren Güzel

2. Örnekler ve Uygulamalar

 • Büyükada ve Heybeliada’nın Geleceği / Özge Yalçıner Ercoşkun
 • Hammarby Sjöstad ve Aspern Seestadt Mahalle Deneyimlerinden Kentsel Tasarım Üretim Süreçlerini Anlamak / Mehmet Nazım Özer-Gamze Özer
 • Koruma Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Örnekleri / Bülent Uçele
 • Kentsel Tasarımın Tarihsel Çevre Korunmasında Etkin Olarak Kullanımı:“Böl Ve Yönet Modeli”: Konya, Balıkesir, Bursa Tarihî Kent Merkezleri / Mehmet Tunçer
Editör: Burcu İmren Güzel
Yazarlar:  Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Öğr. Gör. Dr. Perihan Kiper, Öğr. Gör. Gamze Özer, Öğr. Gör. Mehmet Nazım Özer, Öğr. Gör. Bülent Uçele, Arş. Gör. Mine Özdemir, Dr. Burcu İmren Güzel
Etiketler

Bir cevap yazın