Kentsel Mekana Yeşil Yaklaşımlar

Sema Ergönül, İnci Olgun, Çiğdem Tekin editörlüğünde yayına hazırlanan “Kentsel Mekana Yeşil Yaklaşımlar” kitabı, e-kitap formatında açık erişime sunuldu.

Önsöz’den:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan ve 2009 yılından itibaren müdür olarak görev aldığım Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) bünyesinde bugüne kadar birçok etkinlik ve proje gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bina, kent ve kırsal ölçekte yürüttüğümüz çalışmalar, genç ve dinamik bir ekiple ve büyük bir keyifle gerçekleştirilmiş olup bilimsel kazanımların yanı sıra öğrencilerimize ve sektöre sağladığı önemli katkılar ile üniversitemizin AR-GE faaliyetlerine de değer kazandırmıştır.

YUAM olarak gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden birisi de “Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesidir. Söz konusu proje kapsamında ülkemize özgü yeşil mahalle sertifika sistemi SEEB-TR Mahalle, 2014 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yine YUAM bünyesinde geliştirilen ve yine bir ilk olma özelliği ile ülkemize özgü yeşil bina sertifika sistemi SEEB-TR’nin devam projesi olarak geliştirilmiştir. SEEB-TR Mahalle, SEEB-TR Bina sertifika sisteminin devamı niteliğinde ele alınmış olup uluslararası örneklere benzer nitelikte ve dolayısıyla yeni alt başlık açılımlarına başlangıç sağlayabilecek bir familya çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu anlamda her iki sertifika sistemi de akademik/bilimsel çalışmalara, profesyonellere, araştırmacılara, yerel ve merkezi yönetimlere hem içeriği hem de yaklaşımıyla önemli katkılar sağlayacaktır.

“Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” projesinin bir çıktısı olarak oluşturulan “Kentsel Mekâna Yeşil Yaklaşımlar” başlıklı bu kitabımızın ana kurgusu da SEEB- TR Mahalle üzerine şekillendirilmiştir. Kitabın ana bölümünü oluşturan SEEB-TR Mahalle; Enerji, Su, Malzeme Kullanımı, Toplum ve Çevre olmak üzere beş ana kriter olarak ele alınmış ve her bir kriter alt kriterlere ayrılarak sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmiştir. SEEB-TR Mahalle sertifika sistemine detaylı olarak yer verilen yayınımızda mahalle ölçeğinde geliştirilmiş olan mevcut sertifika sistemleri ile projenin alan çalışmaları kapsamında ele alınan örnek uygulamalara yer verilmiş ve bu örnekler geliştirilen sertifika sistemi ile birlikte değerlendirilmiştir. Kitapta ayrıca kentsel tasarım ve mevzuat ile birlikte sürdürülebilir mekânların önemli başlıkları olan enerji, su, malzeme, ulaşım ve toplum konuları da detaylı olarak irdelenmiştir.

İki bölüm olarak ele alınan kitabın birinci bölümünde proje ekibinde yer alan ve proje sırasınca desteklerini bizden esirgemeyen hocalarımızın uzmanlık alanlarında sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise proje kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı içerikleri ile paylaşılmıştır. Bu kitabın ortaya çıkarılmasında desteklerinden dolayı başta TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) ve değerli katkılarını esirgemeyen Güzin Konuk, Feridun Duyguluer, Orhan Demir, İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Mustafa Özgünler, Papatya Seçkin, Esra Turgut, Cem Baççıoğlu, Özge Boso Hanyalı’ya, son olarak kitap kapağı tasarımı için Elvin Akkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof.Dr. Sema ERGÖNÜL

Etiketler

Bir cevap yazın