Kentsel Dönüşümün Bourdieucu Okuması

MSGSÜ'de gerçekleştirilen Çarşamba Seminerleri'nin bu haftaki konuşmacıları Dayanışmacı Atölye'nin üyeleri Erbatur Çavuşoğlu ve Kumru Çılgın oldu.

MSGSÜ’de gerçekleştirilen ve bu yıl da Arkitera’nın iletişim sponsorluğunu üstlendiği gelenekselleşmiş seminerler dizisi Çarşamba Seminerleri’nin bu haftaki konuşmacıları, “Kentsel Dönüşüm Baskısı Altındaki Mahallelerdeki Güç İlişkilerinin Bourdieucu Bir Okuması” başlıklı sunumları ile Dayanışmacı Atölye’nin üyeleri Erbatur Çavuşoğlu ve Kumru Çılgın oldu. Bugün, Bir Umut Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dayanışmacı Atölye, 2004 yılından bu yana kent meseleleri, özellikle gecekondu ve kentsel dönüşüm üzerine bizzat yerinde ve etkilenenlerle çalışmayı tercih eden, muhalefetin, yaşayanların istemi ve bilinci üzerinden örgütlenmesine destek olan, farklı üniversite ve disiplinlerden üyeleri bulunduran bir sivil inisiyatif. Özellikle 2000’lerde ayyuka çıkan kentsel dönüşüm furyasının tespiti açısından alışılmadık bir yöntemle kurgulanan çalışmanın aktarıldığı seminer, hem çalışmanın içeriği hem de yöntemin özgünlüğü açısından oldukça ilgi çekiciydi.

Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun kavramsallaştırmaları üzerine temellenen çalışma, özelde, seçilen kentsel dönüşüm baskısı altındaki bir mahallede gerçekleştirilen alan çalışması sonrasında bulguların değerlendirilmesine odaklanıyor. Sunum, Bourdieu’nun mekan okuması, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin gözlem ve deneyimler, çalışılan mahallenin mütekabiliyet analizi olmak üzere 3 bölümde gerçekleştirildi. Kavramsal yapı, Bourdieu çalışmaları üzerinden ortaya konduktan sonra, Dayanışmacı Atölye’nin Pınar Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri araştırmanın bulguları, bu kavramlar üzerinden değerlendirildi. Kentsel dönüşüm sürecinde aktörler ve mağduryiet algısı açıklanırken dönüşüme karşı oluşan direnişi de olumsuz etkileyen 3 konu üzerinde duruldu. Bunlar, mahallenin bütüncül temsiliyetinin sağlanamaması, kadınların ve gençlerin sürecin gerisinde kalması ve dışarıdan gelen aktörlerin müdahaleleri olarak sıralandı.

Kentsel dönüşüm konusunun farklı bir yöntemle incelenmesi konusunda oldukça etkili olan seminer, dinleyicilerden gelen yorumlar ve soruların cevaplandırılması ile son buldu.

Etiketler

Bir cevap yazın