“Kentsel Dönüşümde Finansman Tüm Taraflarca Karşılanmalı”

GYODER tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi 12'de, Soyak Holding CEO'su ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Emre Çamlıbel'in başkanlığını yürüttüğü "Değişen yaşamlar, dönüşen kentler, dünya uygulamaları" oturumu damgasını vurdu

Yurtdışından katılımcıların yer aldığı oturumda, Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel, kentsel dönüşüme dâhil olan bölgelerdeki vatandaşların haklarının nasıl korunması gerektiğinden, ortaya çıkan bedelin kimler tarafından ödenmesi gerektiğine kadar birçok kritik soruya cevap aradı.

Gayrimenkul sektörünün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki önemli temsilcilerini bir araya getiren ve Soyak’ın da destekçileri arasında yer aldığı Gayrimenkul Zirvesi 12, 10-11 Mayıs tarihlerinde, Hasköy İplik Fabrikası’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Zirveyi izleyenler oturum aralarında Soyak Holding tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul anketine de dağıtılan key-pad’ler vasıtasıyla katıldılar.

Soyak Holding CEO’su ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Emre Çamlıbel’in başkanlığını yaptığı “Değişen yaşamlar, dönüşen kentler, dünya uygulamaları” konulu oturuma Monika BIK (Broadway Maylan, Kentsel Tasarım Direktörü), Jordi Sacristan (Barcelona Belediye Meclisi Paz. ve Ulusal Ekonomi Reklam Direktörü), Andreas Schiller (Sph Newsletter Başyazarı), David Smith (Affordable Housing İnstitute Kurucu Başkanı) katılarak kentsel dönüşüm hakkındaki deneyimlerini aktardılar.

Kentsel dönüşüm sonrası her türlü gelir grubu birlikte yaşamalı…
Oturumda, kentsel dönüşüm için işbirliği, dünyada uygulanan başarılı dönüşüm örnekleri, daha iyi bir kentsel doku için planlamanın önemi, dönüşümün nerede başladığı ve neleri kapsadığı gibi başlıklar altında şehirlerdeki değişimin ve bunun hayat üzerindeki etkileri işlendi. Konuşmasının başında Soyak Holding CEO’su ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M.Emre Çamlıbel “Kentlerdeki değişim ve dönüşüm esnasında ekonomik olarak alınması gereken tedbirler için ortaya atılan tüm fikirlerden panel sonunda ortak birtakım politikalar üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Oturumun sonundaysa Çamlıbel, sadece dar gelirlilere yönelik gecekondu alanlarının değil tüm deprem riski taşıyan kacak alanların dâhil olduğu
bir kentsel dönüşümün içermesi gereken prensipleri şöyle sıraladı.

“Dönüşüm sonrası tüm gelir gruplarının bir arada yaşayabileceği kentler oluşturulmalı, şehir dokusu, kimlıği ve ikonları korunmalı, dönüşüm ekonomik gelişimi de destekleyecek şekilde yapılmalı buna yönelik, yabancı sermaye girişini destekleyecek yeni iş alanlarının yaratılması hedeflenmeli, dönüşümün bedeli sadece devlet tarafından değil, geliştiriciler ve yaşayanları da içeren ilgili tüm taraflar tarafından karşılanmalı, tüm paydaşlar, özellikle mülk sahipleri tarafından gereğinden fazla hak elde edilmemesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve tüm binalar yıkılmamalı, her bir bina ele alınarak, güçlendirme, fonksiyon değiştirme gibi önlemlerle iyileştirilerek kentin dokusu mümkün olduğunca korunmalı”

Gayrimenkul anketinin sonuçları
12. Gayrimenkul Zirvesi’nde Soyak Holding sponsorluğunda katılımcıların kentsel dönüşüm hakkında görüşlerini almak için Soyak tarafından yapılan ankette iki günde katılımcılara toplam 18 soru soruldu. Ankete katılanların % 50’si “2023 yılında gayrimenkul sektörü ne olacak” sorusuna tüm yapılar enerji verimli hale gelecek ve kentsel dönüşüm/ yenileme tamamlanmış olacak yanıtını verdiler. Katılımcıların %52’si de önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektörünü şekillendirecek dinamikler içinde en çok öne çıkan başlığın “kentleşme” olacağını düşünüyorlar. Ankete katılanların yüzde 100’ü de “kentsel dönüşüm/yenileme uygulamaları enerji verimliliğini de içermelidir” konusunda birleştiler.

Zirvenin ikinci gününde de süren ankete, katılımcıların %47’si “Yabancılara satış sizce bir fırsat mıdır?” sorusuna hayır cevabını verirken %31’i evet olarak yanıtlandırdı. İlerleyen dönemlerde sektörün gelişiminde belirleyici olacak en önemli konunun “Kentsel Dönüşüm” olduğu hakkında yarıdan fazla oy kullanıldı. Mütekabiliyet düzenlemesinin ardından konutlara olan talebin 1.5 milyar dolar artacağını düşünenlerin oranı da %71. Gayrimenkul sektörünün en önemli sorunu olarak katılımcıların %50’si “yüksek vergi ve harçları” görürken, %25’i de en önemli sorunun “arsa ve finansman sıkıntısı” olduğunu düşünüyorlar.

Etiketler

Bir cevap yazın