Kenti Fotoğraflamak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Hamburg Hafencity University işbirliğinde 11-15 Mart 2013 tarihlerinde "Urban Photography" konulu bir workshop gerçekleştirildi.

Kent İçi Ulaşımda Alternatif çözümler dersi kapsamında Martin Kohler ve Kevser Üstündağ yürütücülüğünde ortaya çıkan bu çalışmanın amacı kenti yürüyerek algılamak ve fotoğraflayarak yorumlamaktı. Taksim Tünel- Maslak hattını güzergah olarak belirleyen ekip bu hat üzerinde farklı rotalar boyunca yürüdü ve farklı bakış açılarıyla çekilen fotoğrafları yorumladı.

Workshop boyunca çeşitli gruplara ayrılan ekip, kentin gizli kalmış köşelerini ve kullanım biçimlerini ortaya çıkararak kenti yeniden ele aldı. “Master Plan” çalışmasında Maslak çeşitli fotoğraflar ve semt sakinleri ile yapılan görüşmelerden yola çıkılarak Maslak’ın dönüşümü; “Köprü altı kullanımı” çalışmasında gündelik yaşamda farkına varamadığımız köprü altındaki yaşam alanları ortaya çıkarıldı. “Kamusal alanın kullanım çeşitliliği” çalışmasında kamusal alanların rekreasyon işlevinin yanısıra farklı kullanım özellikleri taşıyan mekanlar oldukları gözler önüne serilirken, “kaybolan alanlar” çalışmasında mekanların eski ve yeni durumları karşılaştırılarak günümüzde var olup olmadıkları irdelendi. “Trafik” çalışmasında Taksim Tünel- Maslak hattı boyunca yer alan gökdelenlerin trafiğe etkisi; “merak uyandıran çevrili alanlar” çalışmasında ise etrefı çevrili, kapatılmış alanların insanlar üzerinde yarattığı etki incelendi.

Etiketler

Bir cevap yazın