Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar

Editörlüğünü Özcan Sezer ve Ahmet Kayan'ın yaptığı "Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar" kitabı, Orion Kitabevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Sanayi Devriminden sonra kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesi kentlerde trafik, ulaşım, altyapı, güvenlik gibi yeni birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentlerde rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamın sürdürülmesi için kentlileri ilgilendiren insan hakları alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda temel hak ve hürriyetlerin yanında kentli hakları da geliştirilmiştir. Avrupa Konseyi Kentli Hakları Bildirgesi ile Avrupa Kentsel Şartı’nı kabul ederek kentli haklarının uygulanabilirliğini göstermiştir. Bu gelişme kapsamında yerel düzeyde vatandaşların yerel yönetime katılması kentli hakkı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde kentlerle ilgili önemli bir gelişme de kentsel sorunların azaltılması, kentlerde rahat ve sakin bir hayatın sürdürülmesi için akıllı kent uygulamalarıdır. Akıllı kent uygulamalarının sorunsuz ve daha iyi hayata geçirilmesi için coğrafi bilgi sisteminin yanında kent bilgi sistemine ihtiyaç duyulmuş, bu nedenle birçok belediye kent bilgi sistemini kurmuştur. 20. Yüz yılda kentlerin aşırı büyümesi, küresel kentlerin ortaya çıkması, kentlerin çok sayıda insana istihdam ve iş imkânı sağlaması kent ekonomisini gündeme getirmiştir. Günümüzde kentlerle ilgili bu gelişme kapsamında, kentlerin ekonomik sorunlarına çözüm getirmesi düşüncesiyle birçok üniversitede kent ekonomisi dersi okutulmaktadır. Ayrıca kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesi doğal kaynaklara olan baskısından dolayı kentlerde çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde genelde çevre sorunları, özelde ise kentlerdeki çevre sorunlarına çözüm bulunması amacıyla üniversitelerde sosyal, sağlık ve fen bilimlerinin birçok alanında kentleşme ve çevre sorunları dersinin okutulması kentlerle ilgili önemli bir gelişme olarak belirtilebilir.

Editor: Özcan Sezer
Editor: Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Kayan

Etiketler

Bir cevap yazın