Kent merkezi planlama çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığıyla katılımcı planlama çalıştayı düzenledi. Çalıştayla İzmit merkezde yapılması planlanan yeni kent merkezi için hazırlanacak projeler tartışıldı.

465 HEKTARLIK ALAN
Kocaeli ilinin merkezi durumundaki İzmit Geleneksel Kent merkezinin kısıtlı mekanı nedeni ile sahip olmadığı niteliklerin yükleneceği, mevcut merkezin yükünü azaltacak alternatif bir merkezin oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi yapılan üst ölçekli planlama çalışmalarıyla Körfez ve Sanayi mahalleleri sınırları dahilinde yer alan batıda Gölcük Yolu kuzeyde D-100 karayolu doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı 465 hektarlık alanı merkezi iş alanı olarak belirledi.

YEREL YÖNETİCİLER KATILDI
Merkezi iş alanı olarak belirlenen alanda yapılması ön görülen çalışmaların görüşüldüğü bir çalıştay düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Emex Otelde düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı Mustafa Pekdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Marka Genel Sekreteri Erkan Ayan, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gökmen Mengüç, sivil toplum kuruluşları ve mülk sahipleri katıldı.

YENİ CAZİBE MERKEZİ
Çalıştay ile kent merkezini planlarken karşılaşacak kentsel sorunların çözümünü tüm aktörlerle birlikte ortaya koymak ve ileriye dönük stratejiler geliştirmek amaçlandı. Çalıştayda söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak: “Marmara Bölgesi’nin ticaret merkezi olabilecek kadar büyük olan bu alan, Belediyemizce imar planlarının yapıldığı 2005 yılında, mevcut merkezin yeni ticaret alanlarına taşınması fikrinin ortaya konması ile birlikte, merkezi iş alanı olarak ilan edildi ve uygulama imar planı hazırlanması ile tamamlanacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, İzmit Belediyesi’nin ve Marka’nın desteklediği bir çalışma başlatıldı. Bu tür projeler kentsel dönüşümlerle kentin geleceğine bir vizyon katmaktadır. Bir diğer deyişle bu proje aynı zamanda kentin kimliğine de yön verecektir” dedi.

ALANIN % 60’I BOŞ
Çalıştaya katılan Marka Genel Sekreteri Erkan Ayan yaptığı konuşmada Marka olarak kentlerin yeniden tasarlanmasına büyük önem verdiklerini ve tüm revizyon projelerine ciddi destek vereceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gökmen Mengüç 465 hektarlık alanın planlanıp Kocaeli’ne kazandırılmasının ciddi bir iş olduğu belirtip, alanın %60’lık kısmının boş olduğunu ve alanın büyük bölümünün kamuya ait olduğunu, bu durumun da alanın planlanmasını kolaylaştıracağı söyledi. Çalıştay Faruk Göksu’nun sunumuyla devam etti. Dünyada yeni kent merkezleri oluşturulurken büyük dönüşümlerin yaşandığı kentlerin bu dönüşümlerini nasıl gerçekleştirdikleri, hedef ve yöntemleri tartışıldı. Önümüzdeki aylarda çalıştayın devamı niteliğinde olacak yeni çalıştaylar düzenlenecek.

Etiketler

Bir cevap yazın