Kent, Mekan ve Toplum

Mehmet Karakaş’ın editörlüğünde hazırlanan "Kent, Mekan ve Toplum", Tezkire Yayınları'ndan çıktı.

Kitabın tanıtım metninden: 

Kitapta yer alan metinlerin belirli bir kurguya göre oluşturulmuş olması ve metin içerikleri, mekan sosyolojisine giriş niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda; mekan konusu ve kavramının tanımlanması, mekan tasavvurlarının sosyolojide bulduğu karşılıklar, medeniyetlerin (Helen, Roma, İslam, Modern, Postmodern ve Küresel) kent mekanı tasavvurları, İslam medeniyetinin mekan algısı ve yaşanan değişimler, mekan konusunda sosyoloji bağlamında ortaya konulan farklı yaklaşımlar, mekandaki farklı toplumsallıklar, toplumsal mekan, mekanda süreklilik ve ilişkisellik, mekan-kimlik ilişkisi, mekan imgesinin değişimi ve Ankara kentinde yaşanan mekansal değişim gibi konular çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın