Kemaliye’nin Mimari ve Kültürel Değerleri

Mimari Kültürel Değerler başlığı altında Kemaliye'nin kültürel ve mimari değerlerinin tanıtıldığı ve koruma sorunlarının paylaşıldığı etkinlik 3 Nisan 2013'te Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Sergi Salonu'nda gerçekleşti.

Kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği ile gerçekleştirilen çalışmaların tanıtıldığı bir sergi de içeren etkinlikte Kemaliye’ye ait kültürel ve mimari değerler paylaşıldı. 1970’lerde ünlü Safranbolu evleriyle birlikte gündeme gelmiş Erzincan’a bağlı Kemaliye İlçesi’nin günümüze kadar da özgünlüğünü koruyabilmiş olan Kemaliye evleri fotoğraflarla ve üzerinde yapılan rölöve çalışmalarıyla tanıtıldı. Aynı zamanda çarşı, cami, kilise, kamu binaları ve eğitim yapılarıyla da dikkat çeken Kemaliye doğal yapısı, yüzey şekilleri, vadi içindeki yerleşimi ve kanyonuyla da özgün bir coğrafi yapı sergilediği konuşuldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı, Restorasyon Ana Bilim dalı ve Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen “Kemaliye (Eğin) ve Çevre Köylerindeki Evlerin Sistem Kuruluşlarının Tespiti, Çatı (Rıhtım-Dam) ve Cephe Yüzeylerinin Koruma Sorunlarına Yönelik Öneriler” başlıklı proje kapsamında yürütücülük yapan Yrd. Doç. Dr. Zafer Akdemir çalışma sürecinden bahsetti ve çalışmayla ilgili detaylar verdi. Mevcut Kemaliye evlerine ait fotoğraflarla ahşap ve taş malzemeler, ahşap kaplamalar üzerindeki oyma motifler, ahşap kaplı cephe pencerelerinin motiflerle bezemeli açma kapama elemanları tanıtıldı. 

Kemaliyeli yerel ustaların da yer aldığı panelde Anadolu’nun geleneksel mimari dokusunun ve korunmasında ustaların çalışma kapsamında çabalarının önemine vurgu yapıldı. 

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın