KCAP, Yantai Seafront Garden İçin Açılan Yarışmada Birincilik Ödülünü Kazandı

KCAP, Çin'deki Yantai Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi için düzenlenen Uluslararası Kıyı Şeridi Fikir Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. Amaç, Yantai şehrini çevreleyen, yeterince kullanılmayan kıyı bölgesini doğal bir sahil şeridine sahip, canlı uluslararası bir kentsel bölgeye dönüştürmek.

 

 

KCAP tarafından tasarlanan Yantai Seafront Garden’in konsepti, çeşitli ölçekleri bir arada bulundurarak şehrin Kuzeydoğu Çin tarihinden Ekonomik Kalkınma Bölgesine olan evrimine dayanıyor.

KCAP’nin ortağı Ya-Hsin Chen: “Bizim görüşümüze göre, bir kıyı şeridi asla sadece basit bir ‘çizgi’ değil, etrafındaki tüm unsurları kapsayan bir sistemdir. Yantai örneğinde bu, şehri, dağları ve kıyı manzarasını içeren çok boyutlu bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor” diyor ve ekliyor “Yeniden tasarlanan kıyı şeridi, mevcut kentsel alanın ayrılmaz bir parçası olarak kapsayıcı olmalı, var olana saygı duymalı, aynı zamanda yenilikçi ve aktif yaşam tarzlarına yönelik, herhangi bir uzun vadeli planlama stratejisinde olduğu gibi, uyarlanabilir olmalı. Bu ölçekte bir projenin planlanması ve yönetimi her zaman dinamik bir süreç olup, ileriye doğru atılan her adım sonraki eylemleri ve projeleri tetikler.”

Yantai Seafront Garden, tüm alan için bir planlama stratejisinin yanı sıra bir dizi ayrıntılı mekansal çerçeve içeriyor. KCAP, 27,3 kilometrekarelik kıyı alanından oluşan 95 km uzunluğunda bir sahil şeridi için genel bir plan oluşturmuş. Bu daha geniş alan içinde öncelikle 18 km’lik bir alana odaklanılmış ardından bu alan içerisinde yaklaşık 1 kilometrekarelik bir bölümün detaylı tasarımları hazırlamış.

Projenin ana amacı, yapay kıyı şeridini ve üretim tesislerini doğaya döndürerek ve yeni ekolojik habitatlar yaratarak aynı zamanda erozyon önlemleriyle kıyı alanlarını restore etmek.

Plan, dağlar ve deniz arasındaki bağlantıyı yeniden kurmayı amaçlıyor. Sürekli doğal alanlar yaratarak ekosistem restore edilecek ve bu da biyoçeşitliliği besleyecek. Ayrıca, Yantai’nin ekolojiye dayalı bir topluluğa dönüşümünü teşvik ediyor ve doğal alanların daha fazla parçalanmasına yol açabilecek ani, geçici kentleşmeyi önlemeyi amaçlıyor.

Bu geniş çerçevede, potansiyelli olduğu düşünülen 18km’lik bir alana özel olarak odaklanılıyor. Bu alanın, açık bir yeşil geçit olarak projenin genel gelişimi için itici bir güç olabileceği düşünülüyor. Burada, Huangshi Talent Körfezi’nde çeşitli kamusal ve sosyal toplantılar gerçekleşebilir, farklı yaşam tarzları etkileşime girebilir ve manzaralar bir araya gelebilir.

Tasarımcılar, Huangshi Talent Körfezi’nde 1 kilometrekarelik International Uluslararası İletişim Körfezi’nin tasarımına odaklanıyor. Bu 1 kilometrekarelik detaylı peyzaj tasarımı kendi içinde 3 küme tanımlıyor: Talent Port, Tidal Community ve Lagoon Community.

Talent Port, kentsel bir küme olup, demiryolu istasyonunu ve limanı birbirine bağlayan merkezi bir eksen boyunca inşa edilecek bir dizi kamu işlevi içeriyor. Merkezinde ise bir açık hava etkinlikleri alanı olan Expo parkı gibi çeşitli peyzajlı kamusal alanlarla çevrili Uluslararası İletişim Merkezi bulunuyor.

Tidal Community’nin tasarımında doğadan esinlenilmiş. Yolu ve yapay kıyı şeridi kaldırılarak, doğal gelgit bölgesi kurtarılıyor ve gelgit hareketleri tuz bataklıkları oluşturmak için kullanılıyor. Bölgenin doğal güçleri dağıtılarak, peyzajın hem bir sahil parkı, hem ekolojik bir yaşam alanı, hem de köy ile sulak alanlar arasında geçiş bölgesi oluşturması sağlanıyor.

Lagoon Community, yeni oluşturulmuş ve tuzdan arındırılmış lagünlerin hakim olduğu bir kıyı şeridinde kurulmuş. Bunlar, yüzme ve sosyalleşme için alan sunarken aynı zamanda ekolojik işlevlere de sahip. Bu merkez, bir dizi doğa temelli deneyim sunuyor ve tüm Huangshi Talent Bay için bir eğlence merkezi olarak hizmet ediyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın