Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’nın Soru ve cevapları Yayınlandı

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi’nin ortak çalışması ile düzenlenen “Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması”nın soru ve cevapları yayınlandı.

Genel Notlar

1-Bu yarışma bir kentsel tasarım ya da peyzaj tasarımı yarışması olmadığı gibi, yarışmacılardan beklenen alana ait bir peyzaj tasarımı ya da üst ölçekte kentsel tasarım projesinin yapılması değildir. Yarışmacılardan beklenen, şartnamede tarif edilen bir buluşma noktasının mimari tasarımının üretilmesidir. Ancak ekiplerin disiplinler arası bir yaklaşımlarla proje üretmesi; peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir planlama gibi disiplinler aracılığı ile elde edilmiş verilerin ışığında mimari tasarımlarını geliştirmesi beklenmektedir.

2-Yarışmacılardan, yarışma alanı içerisinde, kendi özgün araştırma ve argümanları çerçevesinde mimari tasarımlarını konumlandıracak bir alan seçmeleri ve alan içerisinde önerilen buluşma noktasının, konum seçimini, boyutlarını ve etki alanını nedenleriyle açıklayan görsel ve kavramsal ifadelerle sunmaları beklenmektedir.

3-Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir.

4-Yarışma Şartnamesi’nin ‘’12. Rumuz’’ maddesi aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

12. Rumuz

Tüm paftaların, sağ üst köşesinde, beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) rumuz yer alacaktır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlı ve sıralı olmamalıdır. Ayrıca dijital dosyaların isimlerinde (Örnek: XXXXX_01.jpeg; XXXXX_02.jpeg gibi) rumuz bulunmalıdır. Tüm paftalar ve kimlik dosyası klasörü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklenmelidir.

Son teslim tarihi 23 Ekim olan yarışmanın soru ve cevapları:

SORU 1

Proje alanının karşısında bulunan Alaca Kümbeti Yarışma sınırı içerisine dahil edebilir miyiz?

Yarışma alanı, şartnamede belirtilmiştir. Bu sınırlar içerisinde yarışma önerileri beklenmektedir.

1.2.Yarışma kapsamında bulunan proje sınırının dışına çıkabilir miyiz ya da sınırın dışına yeni bağlantı yolu oluşturabilir miyiz?

Yarışma alanı, şartnamede belirtilmiştir. Bu sınırlar içerisinde yarışma önerileri beklenmektedir.

SORU 2

Yarışma sınırlarının dışında kalan, surların iç kısmındaki, kapalı otoparkın üstünde yer alan ve günümüzde açık otopark olarak kullanılan atıl vaziyetteki alan için öneri getirebiliyor muyuz? Yahut sur içindeki alan için herhangi bir proje bulunmakta mıdır?

Yarışma alanı, şartnamede belirtilmiştir. Bu sınırlar içerisinde yarışma önerileri beklenmektedir.

SORU 3

Bu alanın ihtiyaç listesi mevcut yarışma şartnamesinde bulunmamaktadır, alanda tam olarak mekansal gereklilikler nelerdir, örneğin tuvalet kafe vb gibi ihtiyaçlar isteniyor mu?

Yarışma bir fikir projesidir. Şartnamede; yarışma konusu “belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak” belirlenmiştir. Kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı ihtiyaçların tespit edilip, mekânsal senaryoların üretilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

SORU 4

Yarışma alanının altında bulunan otopark alanına müdahale edebiliyor muyuz?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

SORU 5

Yarışma ekibinde ekip lideri haricindeki üyelerin yabancı uyruklu mimar ya da mühendis olması ve TMMOB’a üye olmaması herhangi bir soruna sebep olur mu?

Tüm müelliflerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili oda üyesi olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu mimar ya da mühendisler, ekipte yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.

SORU 6

Katılımcı üyelerin tamamı profesyonel olma zorunluluğu var mı? Ekip lideri profesyonel olup, ekipteki diğer üyelerin öğrenci olması yarışmaya katılımda herhangi bir sorun yaratır mı, merak ediyorum.

Öğrenciler ekip içerisinde müellif olarak yer alamaz, yardımcı olarak yer alabilirler.

SORU 7

Biz yeni mezun olduk ve pandemi süreci dolayısıyla herhangi bir mimarlar odasına üyelik gerçekleştiremedik. Yarışmaya katılabilir miyiz ya da grup içerisinde bir kişinin üyeliğinin olması yeterli mi? Ve ekip içerisine öğrenci de katılabilir mi?

Tüm müelliflerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili oda üyesi olması gerekmektedir. Öğrenciler ekip içerisinde müellif olarak yer alamaz, yardımcı olarak yer alabilirler.

SORU 8

8.1.İranlı olarak yarışmada gömlek giymem mümkün mü?

Tüm müelliflerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili oda üyesi olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu mimar ya da mühendisler, ekipte yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.

8.2.Birçok sorundan dolayı yarışmaya ödeme yapamayabilirim, ücretsiz katılmam mümkün mü?

Yarışmaya katılım için, şartname bedelinin belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.

SORU 9

Yarışmaya katılım koşulları içerisinde ilgili odalara kayıtlı mimar, şehir bölge tasarımcısı ve peyzaj mimarı olma koşulu belirtilmiş. Biz 2 kişilik ekip ile mimar ve içmimar olarak katılmak istiyoruz. Bu koşullar içerisinde içmimar neden yok? Belirleyeci kriter nedir? Ekip lideri mimar olmak koşulu ile içmimar da katılabilir mi, ekip içerisinde olması uygun mudur?

Şartnamede belirtildiği üzere, ekip içinde bir mimar olmak üzere, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin’e bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları yarışmaya katılabilir. Diğer meslek sahipleri ekipte yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.

SORU 10

10.1.Yoğunburç’un yarışma alanında kalan tarafında bir kapı gözükmektedir, bu kapı işlevsel midir?

Kapı, geçiş amaçlı olarak kullanılmaktadır.

10.2.Kültür Yolu haritasında Yoğunburç’un olduğu noktada Danışma ikonu yer almaktadır, mevcut durumda bir danışma noktası var mıdır yoksa yarışmacılardan beklenmekte midir?

Belirtilen alanda mevcut durumda, danışma noktası bulunmamaktadır. Bu ibarenin nasıl değerlendirileceği, yarışmacının takdirine bırakılmıştır.

10.3.Zemin kotunun ne kadar altına girebiliriz?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

10.4.Otopark’ın yaya çıkışının yeri değiştirilebilir mi? değiştirilemiyorsa çıkış doğrultusu (yönelimi) değiştirilebilir mi?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir.

SORU 11

11.1.Yarışma alanındaki bitki, zemin kaplaması ve kent mobilyaları (sokak lambaları, oturma elemanları) üzerinde değişiklik yapabiliyor muyuz?

Bu yarışma bir kentsel tasarım ya da peyzaj tasarımı yarışması olmadığı gibi, yarışmacılardan beklenen alana ait bir peyzaj tasarımı ya da üst ölçekte kentsel tasarım projesinin yapılması değildir. Önerilen mimari tasarımın gerektirdiği kapsamda bitki örtüsü, zemin kaplaması ve kent mobilyalarında, yarışma şartnamesinde belirtilenler çerçevesinde değişiklik yapılabilir.

11.2.Bir de sur duvarlarını zarar vermeden tasarımla ilişkilendirebilir miyiz?

Sur duvarları, koruma altındaki bir kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilmesi beklentisiyle tasarım alanıyla ilişkilendirilebilir.

SORU 12

12.1.Şartnamedeki 3. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU başlığı altında, ”Yarışma alanının altında bir otopark olduğu göz önünde bulundurularak” denilmektedir. Tasarımın hafif olması gerektiği mi kastedilmektedir?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

12.2.Proje alanı zeminin taşıyıcılığı ve sağlamlığı ne durumdadır?

Yarışma bir fikir projesidir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

12.3.Proje tasarımına göre zeminin de yeniden tasarlanması veya güçlendirilmesi mümkün müdür?

Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üreten tasarım önerileri beklenmektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

SORU 13

Proje alanın yanındaki sur içindeki açık otopark olarak kullanılan alan Proje alanına dahil edilebilir mi? Bu alan içinde öneride bulunulabilir mi?

Yarışma alanı komşuluğundaki açık otopark yarışma alanına dahil edilemez. Tasarımın doğası gereği, alan ve yakın çevresiyle mekânsal ilişkiler kurulabilir.

SORU 14

14.1. Yarışmacıların, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını yarışma mail adresine ([email protected]) yollamaları yeterli midir? Yani aynı belgenin ayrıca kimlik dosyası ve paftalarla birlikte yollanması gerekmekte midir? Gerekmiyorsa ödendi belgesi ve paftalar (ile kimlik dosyası) farklı tarihlerde teslim edilebilir mi? Örneğin paftalar ile kimlik dosyası sisteme yüklendikten bir hafta sonra (son teslim tarihini geçmeyecek şekilde) ödendi belgesini verilen mail adresine göndermek mümkün mü? (Soru tersinden de geçerlidir, yani ödendi belgesi yollandıktan sonraki bir tarihte paftalar yüklenebilir mi?)

Yarışmacılar, şartname bedelinin yatırdıklarına dair banka ödendi belgesini son teslim tarihi olan 23 Ekim 2020 Cuma 17:00’ye kadar yarışma raportörlüğü e-posta adresine ([email protected]) göndererek kayıt yaptırmaları yeterlidir, aynı belgenin kimlik dosyası ve paftalar ile birlikte gönderilmesi beklenmemektedir. Son teslim tarihini geçmemek kaydıyla şartname ödendi belgesi ve paftalar farklı tarihlerde teslim edilebilir.

14.2. Şartnamenin “8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında “TÜM paftalar ve kimlik dosyası klasörü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı “BİR’ klasörde bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek ‘TEK BİR’ sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklenmelidir.” ifadesi yer almasına rağmen yarışma sitesindeki (www.melikgazi.bel.tr/yarisma) iletişim sekmesi altında yer alan başvuru oluşturma kısmı Kimlik Dosyası, Pafta 1, Pafta 2 ve Pafta 3 AYRI AYRI yüklenecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca şartnamedeki rumuz başlığı altında “Paftalar ‘AYRI AYRI’ sisteme isimlerinde rumuz ve pafta sıra numarası bulunacak şekilde yüklenecektir.” ifadesi yer almakta. Bu konuda şartname anlaşılmamıştır. Şartname kendi içinde ve sistemdeki yükleme kısmı ile çelişkili görünmektedir. Bu konuyu netleştirebilir misiniz?

Yarışma sitesi ve şartnamenin 12. Rumuz maddesi güncellenmiş olup, katılımcılardan tüm paftaları ve kimlik dosyası klasörünü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

14.3. Şartnamenin “12. RUMUZ” başlığında “A4 formatında pdf olarak teslim edilecek rapor”dan ve raporun KAPAK sayfasından bahsedilmiş ancak A4 formatındaki raporun şablonu ile ilgili veya sisteme nasıl yükleneceğine dair şartname veya eklerde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Yani raporun sisteme nasıl yükleneceği net bir şekilde bildirilmemiştir. Bu konuyu netleştirebilir misiniz? Örneğin bahsedilen A4 formatındaki rapor kimlik dosyası içerisinde mi yer alacak? Veya sitedeki dosya yükleme kısmına RAPOR İÇİN AYRI BİR BUTON MU EKLENECEK? Nitekim eklerdeki kimlik klasöründe veya şartnamedeki “11. KİMLİK DOSYASI” başlığı altında rapordan bahsedilmemiş.

Yarışma sitesi ve şartnamenin ‘’12. Rumuz’’ maddesi güncellenmiş olup, katılımcılardan tüm paftaları ve kimlik dosyası klasörünü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

14.4. Şartnamenin “8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında bahsedilen ve teslim edilecek A1 paftalarda yer alacak 500 kelime ile sınırlı rapor ile “12. RUMUZ” başlığında “A4 formatında pdf olarak teslim edilecek rapor” aynı metinler midir? Yoksa paftalardaki rapora ek veya daha kapsamlı veya onu da içeren farklı bir rapor metni mi istenmektedir? Aynı metin gibi anlaşılmaktadır ancak A4 formatındaki metin farklı ise bu metnin kelime sınırı vb. kuralları belirlenmiş midir?

Yarışmacılar, çizimlerini ve tasarım fikirlerinin anlatıldığı en çok 500 kelimelik bir raporu yatay olarak düzenlenmiş en fazla 3 adet A1 pafta üzerinde sunacaklardır. Ayrıca bir rapor teslim edilmeyecektir. Şartnamenin ‘’12. Rumuz’’ maddesi güncellenmiştir.

14.5. Rumuz şartnamede belirtilen kurallara uygun olarak yarışmacı tarafından mı belirecektir? İki farklı ekibin tesadüfen aynı rumuzu seçmesi durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?

Evet, rumuz yarışmacılar tarafından belirlenecektir. Rumuzun aynı olması durumunda, başvuru kayıtları dikkate alınacaktır. Jüri, rumuz kapalı değerlendirme yapacaktır.

14.6. Yarışma alanından geçen ve alan-otopark ilişkisini (alan zemini ile otopark üst döşemesi arası katmanları, otopark kat yüksekliğini vb.) gösterir kesit veya kesitlerin paylaşılması mümkün müdür?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

SORU 15

Yarışma ekiplerinde öğrencilerde bulunabiliyor mu?

Öğrenciler ekip içerisinde müellif olarak yer alamaz, yardımcı olarak yer alabilirler.

SORU 16

Proje alanı kale ile yol arasında gözüküyor. Bu alan için karar verdiğimiz etkinlik ve aktiviteler kale içine bir yapı yapmaksızın surun içine doğru uzayabilir mi? İnsanlar sur içini otopark dışında farklı bir işlevle kullanabilir mi?

Yarışma şartnamesinde belirtilen alanda, yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üreten tasarım önerileri beklenmektedir. Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

SORU 17

Ekip üyelerinden bazıları mezuniyet sürecinde olduğundan hem öğrenci hem mezun statüsünde olduğundan diploma tarihleri, diploma numaraları ve mimarlar odası kayıtlarında problemler oluşuyor. Ekip üyelerinden her birinin diploma tarihi, diploma numarası ve mimarlar odası kaydı olması gerekmekte midir?

Tüm müelliflerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili oda üyesi olması gerekmektedir. Öğrenciler ekip içerisinde müellif olarak yer alamaz, yardımcı olarak yer alabilirler.

SORU 18

Verilen eklerdeki DIŞ KALE VE YOĞUNBURÇ RESTORASYON PROJESİ’nde proje alanının bulunduğu surların çizimi yoktur. O kısımdaki dış kalenin orjinal halini anlayabilmek için ‘İç kale – Yoğunburç Arası ‘olarak verilen çizimdeki Dış Surun orada da hemen hemen aynı şekilde devam ettiğini kabul edebilir miyiz?

Yarışma şartnamesinde verilen 7.1 ekinde sur yükseklik ölçü bilgileri mevcuttur. Sur yükseklikleri aynı ölçülerde devam etmektedir.

SORU 19

Tasarım alanı içerisinde herhangi bir ticari faaliyet yapılan kapalı alan isteniyor mu?

Yarışma konusu “belirtilen yere özgü̈, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak” belirlenmiştir. Kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilmesi beklenmektedir.

SORU 20

20.1.Yarışma sınırı olarak gösterilen alanın periferisinde kalan kalan (örneğin kalenin iç kısmında açık otopark olarak kullanılan) alanlara yönelik öneriler getirilebilir mi?

Yarışma alanı, şartnamede belirtilmiştir. Bu sınırlar içerisinde yarışma önerileri beklenmektedir. Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

20.2.Yarışma alanı içerisinde geliştirilecek olan mekansal öneriler kafe, büfe, wc gibi ‘kapalı hacimler’ içerebilir mi?

Yarışma konusu “belirtilen yere özgü̈, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak” belirlenmiştir; kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilmesi beklenmektedir.

20.3.Katlı otopark alanının projesinde tek kat görünmekte ve otoparkın ‘yol’ ve ‘araç park alanları’ ayrımı tam olarak okunamamaktadır. Ayrıca katlı olduğu ifade edilen otoparkın projesinde sadece 1 kat planı bulunmakta olup giriş-çıkış ve ikiye ayrılmış otopark hacimleri arasındaki geçiş tam anlaşılamamaktadır. Otopark ile yarışma alanına arasında kurulacak olası sirkülasyon önerilerinin daha sağlıklı geliştirilebilmesi adına mevcut duruma ait teknik çizimlerin revize edilerek yarışmacılarla paylaşılması mümkün müdür?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda yarışma şartnamesinin ekinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

SORU 21

21.1.Verilen eklerdeki Dış Kale Ve Yoğunburç Restorasyon Projesi’nde proje alanının bulunduğu surların çizimi yoktur. Bu kısımda da restorasyon yapılacak mıdır?

Bu alanda planlanan bir restorasyon projesi yoktur.

21.2.Şu anda bulunan Güpgüpoğlu ve Yoğunburç arasındaki dar giriş olası bir restorasyon sonrasında da kalacak mıdır?

Belirtilen geçiş uzun bir zamandır kullanılmaktadır. Bu anlamda Kent belleğinde yer etmiş mekânsal özellikler taşımaktadır. Yarışma kapsamında bir restorasyon önerisi beklenmemektedir. Mevcut veriler kullanılarak tasarım önerileri beklenmektedir.

SORU 22

22.1.Tasarım alanının altında bulunan otoparkı korumak zorunda mıyız?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

22.2.Sur duvarlarının meydana bakan yüzeylerinde müdahaleye izin var mı? (Yıkmaktan bahsetmiyorum)

Sur duvarları, koruma altındaki bir kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilmesi beklentisiyle tasarım alanıyla ilişkilendirilebilir.

SORU 23

Yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları katılabilir mi?

Şartnamede belirtildiği üzere, ekip içinde bir mimar olmak üzere, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin’e bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları yarışmaya katılabilir. Diğer meslek sahipleri ekipte yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.

SORU 24

24.1.Otopark kaldırılabilir mi? Otopark kaldırılamazsa girişi değiştirilebilir mi?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışmacılardan, yarışma alanının altında bir otopark olduğu öngörüsüyle tasarım üretmeleri beklenmektedir.

24.2.Mülkiyet durumunda yarışma alanı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait görünüyor, ancak sit alanı olup olmadığına dair bir bilgi verilmemiş. Alandaki imar durumu ve kısıtlamaları nedir?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir. Yarışma sınırları koruma etki alanı içerisinde yer almaktadır.

SORU 25

25.1.Otopark araç ve yaya giriş/çıkışlarına müdahale edebilir mi? (örn: Üst örtü veya farklı bir strüktür önerisi getirmek vb.) (şart. no:3)

Otopark araç ve yaya giriş/çıkışlarının konumu değiştirilemez ancak yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilebilir.

25.2.Otopark araç ve yaya giriş/çıkışlarının yerleri ve/veya yönleri değiştirilebilir mi? (şart. no:3)

Otopark araç ve yaya giriş/çıkışlarının konumu değiştirilemez ancak yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilebilir.

25.3.Otopark azami kotu kaçtır? (şart. no:3)

Otopark alanı yarışma kapsamı dışındadır. Şartname eklerinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

25.4.Tasarımda kentsel mobilyalar için tarihi surlara yaklaşım sınırı var mıdır? Varsa nedir? (şart. no:3)

Sur duvarları, koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı mekânsal senaryolar üretilmesi beklentisiyle tasarım alanıyla ilişkilendirilebilir.

25.6.Proje alanının çevresine tasarım önerilerinde bulunulabilir mi? Yoksa sadece belirlenen alan içerisinde sınırlı mı kalınmalı? (şart. no:3)

Sınırların değiştirilmesi beklenmemektedir.

25.7.Yarışma ücreti 100tl olarak belirlenmiş. Bu ücret kişi başı yatırılması gereken ücret midir yoksa her grup başına 100tl midir? (şart. no:5)

Ekipten bir kişinin ücret yatırması yeterlidir.

SORU 26

26.1.Sınırları genişletilmiş halihazır pafta ve plankote paftası alma imkanımız var mı?

Yarışma şartnamesi ekinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

26.2.Yapılaşma Sınırları – Çekme Mesafeleri nedir?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir. Sur duvarlarının, koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, öneri geliştirilebilir.

26.3.Önerilen/beklenen bir açık alan – kapalı alan kullanım oranı var mıdır?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir. Sur duvarlarının, koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, öneri geliştirilebilir.

26.4.Önerilecek kapalı alanların belirli bir m2yi (taks kaks veya emsal) aşmama koşulu var mı?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir. Sur duvarlarının, koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, öneri geliştirilebilir.

26.5.Maksimum yapı yükseklik sınırı var mı? Surları geçmek yarışmacının inisiyatifine mi bırakılmıştır?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir. Sur duvarlarının, koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, öneri geliştirilebilir.

26.6.Program ve kullanım önerileri tamamı ile yarışmacılara mı bırakılmıştır, önerilen/olması kesinlikle istenen işlevler var mıdır?

Yarışma bir fikir projesidir. Şartnamede; yarışma konusu “belirtilen yere özgü̈, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak” belirlenmiştir. Kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı ihtiyaçların tespit edilip, mekânsal senaryoların üretilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

26.7.Anıt, toplanma, sergileme, tören, konser, gösteri, eğitim, tanıtım vb. farklı toplumsal katmanların ortak müştereklerde buluşabileceği mekan önerileri, güvenlik ve ıslak hacim birimleri Buluşma Nokta’sının ihtiyaç programı dahilinde midir?

Yarışma bir fikir projesidir. Şartnamede; yarışma konusu “belirtilen yere özgü̈, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak” belirlenmiştir. Kentsel yaşam kalitesini ve kamusal kullanımı artıracak farklı ihtiyaçların tespit edilip, mekânsal senaryoların üretilmesi yarışmacılardan beklenmektedir. Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir.

26.8.Alanın gece kullanımı nasıl? Buna dair veriler (görseller, hava çekim görüntüleri) verilecek mi?

Yarışma şartnamesinin ekinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

26.9.Yoğunburçun işletmesi altında bulunduğu yerden koparılması mümkün mü? Kültürevi kullanımının iptali ya da başka bir yere alınması ile, Yoğunburç’a yeni bir düzenleme – tasarım önerisi getirilebilir mi? (sahip olduğu zemin kottaki açık alan, iç mekan ve teras için)

Bu alan yarışma alanı dışında olup, tasarım önerileri ile ilişkilendirilebilir. Yeni bir fonksiyon önerisi beklenmemektedir. Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

26.10.Kentsel bütünlüğü sağlayabilmek için proje alanının Yoğunburç’a göre simetriği olan kısmın (Yoğunburç’un güneybatı yakası) ve dış surların içerisinde kalan açık otopark alanının proje alanına dahil edilmesi mümkün müdür?

Bu iki alan yarışma alanı dışında olup, tasarım önerileri ile ilişkilendirilebilir. Yeni bir fonksiyon önerisi beklenmemektedir. Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

26.11.Güneybatı yakasındaki ağaçların korunma önceliği, anıtsal değerleri nasıldır? Gerektiği takdirde transplantasyon yapmak mümkün mü? Bölgeye ait ağaç rölöve paftası var mıdır?

Bu alan yarışma alanı dışında olup. Yarışma şartnamesi ekinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

26.12.(Öneri tasarımın yarışma alanı dışındaki kentsel ögeler ve kamusal kullanım alanları ile erişim-bağlantı-yönelimleri sağlanması açısından) Köprüler, altgeçitler, üstgeçitler vb. ile örneğin Seyyid Burhaneddin Bulvarı’nın iki yakasının birbirine bağlanması ve kent genelinde bunun gibi ilişkiler kurulması için yarışmacı serbest bırakılmış mıdır?

Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

26.13.‘Bağlamdan kopuk olma endişesi ve bütünselliği sağlamak gayesi’ ile kentin belli noktalarında sunulan referanslar, yapılması önerilecek müdahaleler, kültür rotasına da entegre edilebilecek kimi alıntılar vb. ile projenin kente yedirilmesi noktasında yarışmacı serbest bırakılmış mıdır?

Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

26.14.Bölgedeki açık/kapalı otopark ihtiyacı nasıl seyrediyor? Öngörülen ya da önerilen bir otopark adedi var mıdır?

Yarışmanın konusu dışındadır. Yarışmanın şartname eklerinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

26.15.Proje alanının kentle, bağlamla, tarihle ilişkisini ciddi derecede zedelemesi bakımından hem kapalı otoparkın hem de açık otoparkın iptali ve bu alanlar için proje önerilerinin geliştirilmesi söz konusu mu?

Otopark alanlarına (açık ve kapalı) müdahale beklenmemektedir. Otoparklar yarışma kapsamı dışındadır.

26.16.Zemin etüdü tasarımın yer altına inmesine olanak veriyor mu?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir.

26.17.Aydınlatma elemanları, atm ve bilet gişeleri, taksi-otobüs-bisiklet duraklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak konum ve tasarım önerileri getirilecek mi?

Bu yarışma bir kentsel tasarım ya da peyzaj tasarımı yarışması olmadığı gibi, yarışmacılardan beklenen alana ait bir peyzaj tasarımı ya da üst ölçekte kentsel tasarım projesinin yapılması değildir. Yarışmacılardan beklenen, şartnamede tarif edilen bir buluşma noktasının mimari tasarımının üretilmesidir. Ancak ekiplerin disiplinler arası bir yaklaşımlarla proje üretmesi; peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir planlama gibi disiplinler aracılığı ile elde edilmiş verilerin ışığında mimari tasarımlarını geliştirmesi beklenmektedir.

26.18.Toplu taşıma güzergâhı ile otobüs, taksi, bisiklet vb. durak ve park alanları için ulaşım önerileri getirilecek mi?

Bu yarışma bir kentsel tasarım ya da peyzaj tasarımı yarışması olmadığı gibi, yarışmacılardan beklenen alana ait bir peyzaj tasarımı ya da üst ölçekte kentsel tasarım projesinin yapılması değildir. Yarışmacılardan beklenen, şartnamede tarif edilen bir buluşma noktasının mimari tasarımının üretilmesidir. Ancak ekiplerin disiplinler arası bir yaklaşımlarla proje üretmesi; peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir planlama gibi disiplinler aracılığı ile elde edilmiş verilerin ışığında mimari tasarımlarını geliştirmesi beklenmektedir.

26.19.Yarışma alanı çevresindeki yollara müdahalede bulunulabilir mi?

Yollara müdahale edilmesi beklenmemektedir.

26.20.Tasarım alanına bakan kullanımlar (konut, ticari vb.) için cephe, tabela düzenleme önerileri getirilecek mi?

Yarışma konusu dışındadır. Yeni bir düzenleme önerisi beklenmemektedir.

SORU 27

27.1.Surun içinde kalan otoparkın üst kısmını yarışma dahilinde kullanılabilir mi? Mevcutta mülkiyet durumu belirtilmemiştir.

Yarışma alanı komşuluğundaki açık otopark yarışma alanına dahil edilemez. Tasarım önerilerinde alan ve yakın çevresiyle mekânsal ilişkiler kurulması yarışmacılara bırakılmıştır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

27.2.Burç üzerinde masa ve sandalye fotoğrafı görünüyor. Burç aktif olarak kullanıma açık mı? İşletmesi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Bu alan yarışma alanı dışındadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoğunburç Kültür Evi adı altında aktif olarak kullanılmaktadır.

27.3.Otoparkın yaya giriş ve çıkışları mevcutta nerededir?

Yarışmanın şartname eklerinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

27.4.Otopark ödeme noktaları belirtilmemiştir. Bu konuda görüşlerinizi rica ederiz.

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışma konusu dışındadır.

27.5.Güpgüpoğlu konağı aktif olarak kullanıma açık mıdır? Statüsü nedir?

Bu alan yarışma alanı dışındadır. Güpgüpoğlu Konağı müze olarak kullanılmaktadır.

SORU 28

Ekipte mimar olması şartıyla mimarlık son sınıf öğrencisi de ekip içinde yer alabilir mi?

Öğrenciler ekip içerisinde müellif olarak yer alamaz, yardımcı olarak yer alabilirler.

SORU 29

Belirtilen ücret ve gönderilmesi gereken 4 pdf dosyasının son tarihi ne zaman? Proje teslimine kadar mıdır acaba?

Yarışma şartnamesinin 5. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

SORU 30

Yarışma alanı sınırları içerisinde bulunan kapalı otoparkın korunması gerekiyor mu? Otoparkta yapısal ve işlevsel değişiklik yapılabilir mi?

Otopark alanına müdahale beklenmemektedir. Yarışma konusu dışındadır.

SORU 31

31.1.Yarışma alanı sınırlarının dışındaki surun arkasında kalan otoparkın üst kısmı yarışma dahilinde tasarıma açık mıdır?

Yarışma alanı komşuluğundaki açık otopark yarışma alanına dahil edilemez. Tasarımın doğası gereği, alan ve yakın çevresiyle mekânsal ilişkiler kurulabilir.

31.2.Otopark projesi yeniden düzenlenebilir mi? Düzenlenebilirse surun arkasında kalan kısmı da düzenlenebilir mi?

Bu iki alan yarışma alanı dışında olup, tasarım önerileri ile ilişkilendirilebilir. Yeni bir düzenleme önerisi beklenmemektedir. Alan ve yakın çevresiyle kurulacak mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

31.3.Surlara yapı yaklaşma mesafesi nedir?

Sur duvarlarının koruma altında kültürel mimari miras olduğu bilinciyle ve yarışma şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde, öneri geliştirilebilir.

31.4.Bodrum kat kotunda düzenleme yapabilir miyiz?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir.

31.5.Yakınlarda umumi wc bulunuyor mu?

Yarışmanın şartname eklerinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir.

SORU 32

Bodrum kat kotunda yapılaşma yapılabilir mi?

Yarışma alanı yapılaşmaya açık bir parsel olmayıp, yarışma kapsamında ancak açık, yarı açık/kapalı ve/veya geçici kapalı mekânlar önerilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın