Karamürsel Belediyesi Balık Adası Sosyal Tesisleri Projesi Hayata Geçiyor

Karamürsel sahilinde tasarlanan sosyal tesis projesi 12 Aralık tarihinde ihaleye çıkarılacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Türkeri ve mimar Gönül Karademir’in tasarımını yaptığı “Karamürsel Belediyesi Balık Adası Sosyal Tesisleri Projesi”, Belediye Meclisi ve Başkan İsmail Yıldırım’ın onayından geçti.

Mevcut durumda var olan 6.900 m2 büyüklüğündeki Balık Adası’nın yeniden düzenlenip kente kazandırılmasının hedeflendiği projede, Karamürsel mutfağının sergileneceği restoranlar, balık satış büfeleri ve tören amfisi bulunacak. Ada üzerindeki yapıların çelik konstrüksiyon üzerine dere taşının istiflenmesi tekniğiyle inşa edilmesinin önerildiği proje, uygulanmak üzere 12 Aralık tarihinde ihaleye çıkarılacak.

Mimari ekip projeyi şöyle anlatıyor:

Marmara Depremi sonrası Karamürsel kıyı şeridinin devamlılığında topografik nedenlerle oluşagelen proje alanı, mevcut durumu itibari ile tüm düzenleme çalışmalarına rağmen balıkçıların ihtiyacını karşılayamayan ve kıyı kullanımını zenginleştirmeyen artifactlardan oluşmaktadır.  Bu doğrultuda zemin güçlendirmesi yapılması koşulu ile balıkçıların balıklarını satabileceği ve Karamürsel mutfağının sergilenebileceği bir sosyal tesis olarak kurgulanması hedeflenmiştir.

Ada üzerinde yeni bir zemin örgütlenmesi ile kıyı sürekliliğinin tanımlı bir devamı olan dış mekânlar sistemi önerilmiştir. Böylelikle fiziki çevrenin daha nitelikli kullanımına izin vereceği öngörülerek kentin gündelik hayatına ve kıyı ile olan ilişkilerine eklemlenen açık ve yarı açık alanlar tahayyül edilmiştir. Program gerekliliklerini yerine getirirken, dış mekân oluşumunun çevresel ilişkilere katkı sağlayacak kentsel bir mekân üretilmesi amaçlanmıştır.

Servis ilişkilerini ve kapalı mekân kurgusunu üstlenen ana kütle kıyıya lineer olarak konumlandırılmıştır. Kentin kıyıya dik uzanan sokakları referans alınarak çelik konstrüksiyondan oluşan parçalı bir bünye önerilmiştir. Bu parçalı kurgu ile kıyının geride kalan kısımlarının görüntüsü engellenmemiş ve kuzey rüzgârlarına karşı dayanımı sağlanmıştır.

Ana omurganın uzantıları olan ve açık alan ilişkilerine eklemlenen teraslar da aynı sürekliliğe dahil olmakta ve çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır. Kesit ilişkilerinde de ifade edildiği üzere çelik konstrüksiyon üzerine “dere taşları istifleme” önerilmiştir. Konstrüksiyona istiflenen bu dere taşları, çatının şeffaflaştığı kısımlarda güneş kontrolünü sağlamak amacıyla konstrüksiyonun altında askıya alınmaktadır. Yine; tören alanı, festival ve kıyı ilişkilerini katmanlı olarak çoğaltmak amacıyla adanın batı yönünde tasarlanan açık amfi de çelik konstrüksiyon olarak kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın