Karadeniz’de Zamanın İzleri – Karadeniz Kültür Envanteri Projesi

Karadeniz kültür envanteri üzerine gerçekleştirilen proje, taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı.

Karadeniz.gov.tr adresinden incelenebilecek projeye dair verilen bilgiler şu şekilde:

“DOKAP bölgesindeki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerini kapsayan Karadeniz Kültür Envanteri çalışması, konularında uzman akademisyen ve bilim adamlarının da katkılarıyla araştırma, tespit, belgeleme (görsel, işitsel, yazılı), veri tabanına işleme, raporlama şeklinde tanımlandı. 

Resmi rakamlara göre 4.026.821 kişinin yaşadığı 48.256 m2’lik alanda kurulu 8 il ve 99 ilçesinn tümünü içine alan her bir adımının tanımlanması anlamına gelen çok ayrıntılı bir literatür çalışmasıyla, her konunun uzmanları tarafından incelenerek değerlendirilen ve keşifle tamamlanan proje kapsamında 70 bin kilometreden fazla yol katederek, 320 bini aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydının yanında, ayrıca 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf ilavesiyle Türkiye’de ilk kez bu kadar ayrıntılı bir kültür envanteri projesi yapılmış oldu.

Tescilsiz çok sayıda doğal varlık tespit edildi

Karadeniz’de Zamanın İzleri – Karadeniz Kültür Envanteri Projesi kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerinde 5.697 adet taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. 

Literatür çalışmaları sonucunda, DOKAP Bölgesi’nde toplam 496 adet Doğal Varlık bileşeni tespit edildi. Saha çalışmalarının ardından doğal varlıklar bileşenindeki 64 adet varlığın bir kısmının tescilsiz olduğu bir kısmının ise çeşitli nedenlerle (kesilme, devrilme, yangına maruz kalma, kuruma, baraj yapımı esnasında tahrip edilme vb.) alandan kaybolduğu belirlendi. 

Bu proje kapsamında, DOKAP bölgesinin en bilindik ve hiç bilinmeyen yerlerine gidilerek, daha önce tescil edilmemiş 309 doğal varlık tespit edildi ve böylece kayıt altındaki doğal varlık sayısı 741 adede ulaştı. Şelalelerden göllere, anıt ağaçlardan doğal yaşlı ormanlara, mağaralardan yer altı şehirlerine, kanyonlardan yaylalara, 35 farklı bileşenden oluşan bu tespitler, DOKAP bölgesinin ana kaynaklarından olan ormanların içerisinde, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe taşınmak üzere tescillenmiş kayıt altına alınmış oldu.

Dünyada herkesin doğru ve bütüncül bilginin tek bir yerde bulunabildiği yerleri keşfettiği biliniyor. Bugünün kâşifleri için, Karadeniz’de Zamanın İzleri – Karadeniz Kültür Envanteri’nin tüm verileri işlenerek Karadeniz.gov.tr adresinden yayınlanmaya başlandı.

Proje için özel üretilen online kültür envanter yazılımı 

Karadeniz’de Zamanın İzleri – Karadeniz Kültür Envanteri Projesi’nin en önemli ürünü ve sürdürülebilirlik aracı olarak Online Envanter Yönetim, Entegrasyon ve Yayın Sistemi (ONEYYAS), tüm disiplinlerin bir arada toplandığı çevrimiçi entegre envanter yönetim sistemi olarak tamamen yerli imkânlarla üretildi. Özgün, esek ve dinamik bir kültürel kaynak yönetim sistemi olan ONEYYAS, üretilen bilgiler ve projenin kapsamı göz önüne alındığında sistem dâhilindeki verilerin, nesnelerin interneti (Internet of Things – IOT) kapsamında kullanılması proje ve bölge tanıtımı açısından beklenen katma değeri üretecektir. 

ONEYYAS’ın veritabanı ile bölgenin tüm kültürel, ticari, sosyal ve turizm aktiviteleri daha etkin yönetilebilecek. Veritabanının sürdürülebilir bütünlükte hizmet vermesi için bilgi güncellemelerinin periyodik ve sistematik olarak yapılması tek şart. 

Araştırılan doğal mirasların 35 farklı bileşeninin, fotoğraflarından videolarına, koordinatlarından yükseltilerine, derinliklerinden uzunluklarına, çaplarından boylarına, hastalıklarından yaşama güçlerine kadar birçok nitelik ve niceliği belirlenerek, kayda geçirildi. 

Çalışmada kullanılan materyallerin, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına uygun olarak standardize edilmiş altlıklara dönüştürülmesi ve yöntem olarak tam alan örneklemesi yapılması nedeniyle ülkemiz için bir ilktir.

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi: “Karadeniz’i doğru tanıyarak, gelecek nesillere anlatmalıyız”

Karadeniz Kültür Envanteri çalışmasının sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret olmadığının altını çizen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi, “Amacımız toplanacak bilimsel verilerden yola çıkarak, 21. yüzyıl başında Karadeniz’in bir kültür ve doğal bölge olarak ilerlemesi için gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktır.” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) hakkında

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel kalkınma çerçevesinde kanun ile kurulmuştur. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon şehirlerini kapsayan DOKAP, bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bu planların uygulamasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek üzere görevlendirilmiştir. DOKAP.gov.tr

Etiketler

Bir cevap yazın