İzmir İçin Kamu Alanı ve Kent Düzeyinde Bir Komünite Oluşturma Stratejisi

İzmir’de kent düzeyinde parçalanmamış bir komünite oluşturma konusunda, bir strateji ve eylem programının geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından kaleme alınan ‘İzmir İçin Kamu Alanı ve Kent Düzeyinde Bir Komünite Oluşturma Stratejisi’ kitabı İzmir Akdeniz Akademisi tarafından yayınlandı.

Kitap, İzmir Akdeniz Akademisi’nin Güzelyalı ofisinden edinilebilir ya da https://www.izmeda.org/?page_id=341 adresinden okuyup/indirilebilir.

GİRİŞ

İzmir Akdeniz Akademisi, kurulduğu 2012’den beri bir düşünce kuruluşu ve demokratik platform olarak çalışıyor. Sekiz yıl geçtikten sonra, Akdeniz Akademisi’nin deneyimi değerlendirildiğinde, ele aldığı konularda kente özgü bir entelektüel sermaye oluşturduğu fark edilmektedir. Örneğin, şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda, İzmir entelektüel yaşamına taşıdığı ‘Akdeniz’, ‘Körfez’ ve ‘Yarımada’ kavramları, bunların üzerinde yarattığı entelektüel etkinlikler İzmir’de bu konulardaki düşüncede önemli ve kalıcı bir farklılık yaratmış bulunmaktadır. Akdeniz Akademisi bu bağlamda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, 24 Ekim 2019’daki toplantıda verdiği talimatla, yeni bir alana giriyor.1 İzmir’de katılımcı bir süreçle yeni bir çalışma başlatıyor. Bu çalışma sonucunda, İzmir’de kent düzeyinde parçalanmamış bir komünite oluşturma konusunda, bir strateji ve eylem programının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu çalışmaların sonucunda, diğer örneklerde olduğu gibi, komünite konusunda da bir entelektüel sermayenin oluşması beklenmektedir. Böyle bir çalışmanın başlatılmasının bir arka planı bulunmaktadır. İzmir Modeli çalışmaları sırasında stratejik bir tercih olarak, “İzmir’de kent ölçeğinde parçalanmamış bir komünite oluşturulması” hedefi yer alıyordu. Genellikle yerel/kentsel yönetim stratejileri geliştirilirken, önem verilen temel hedeflerden biri, yaşanan gelişmenin fiziki biçimlenişinin planlarla denetlenmesi olmaktadır. İzmir Modeli, bu hedefe ikinci bir hedef olarak parçalanmamış komünite oluşturmayı da eklemişti. Akdeniz Akademisi bu ikinci hedefi ayrıntılandırmak için tamamlayıcı bir adım atıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın