İzmir Endüstriyel Miras Envanteri

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Vakfı iş birliği ile hazırlanan İzmir Endüstriyel Miras Envanteri, çevrim içi olarak erişime açıldı.

Çalışmanın duyuru metninden:

Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır.

Endüstriyel miras niteliği taşıyan bu yapılara tarihsel kimliğine uygun işlevler kazandırılması, kentlerin yaratıcı potansiyelinin harekete geçirilmesinde tetikleyici roller üstlenebilmektedir. Dünyada başarılı uygulama örnekleri incelediğinde, yaratıcı faaliyetlerin kent merkezlerindeki kültür üretiminden beslendiği, özellikle liman kentlerinin çok kültürlülük ve yaratıcı faaliyetlerin yoğunluğu ile ayrıştığı, limanların etkileşim sahası içerisinde kalan ve endüstriyel kültür mirası yapılarının yoğunlaştığı bölgelerin yaratıcı merkezler olarak yeniden hayat bulduğu dikkati çekmektedir.

İzmir’in endüstriyel kültür mirasının yoğunlaştığı ve TCDD İzmir Alsancak Limanı etkileşim sahası içerisinde kalan “Darağaç” bölgesi, İzmir’in gelişen yaratıcı endüstri alanları için eşsiz bir potansiyel sunmaktadır.

Kent merkezine ve İzmir’in sanayileşme hikâyesine yaratıcı bir gözle yeniden bakılması temennisi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Vakfı iş birliğinde, İzmir Kalkınma Ajansı koordinesinde alanında uzman bir akademisyen ekip tarafından hazırlanan “İzmir Endüstriyel Miras Envanteri” çalışmasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın