İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

İzmir Şehirlerarası Otogar alanının bir ana transfer merkezi olarak yeniden tasarlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması"nın soru ve cevapları yayınlandı. Elden proje teslimi için son tarih 28 Nisan.

1. Şartnamede mevcut binanın “kullanıcı/yolcu profili kullanım alışkanlıkları, taşıma şirketleri hizmet ve organizasyon biçimleri, tesis işletim modeli” kaynaklı sorunlar barındırdığı yazılmıştı. Bunun için daha ayrıntılı bir açıklama yapabilir misiniz lütfen?
Cevap: Bu konudaki ölçülebilir içerikler şartnameye ve ihtiyaç programına yansıtılmıştır.

2. Arazi kotları için bir plankote, İmar Planları için autocad vb dijital çizim dosyalarının paylaşımı yapılacak mı yoksa tüm altlıklar Halihazır plan üzerinden mi hazırlanacak?
Cevap: Halihazır harita üzerindeki kotlar yeterli görülmektedir.

3. Halihazır planda yarışma alanı sınırlarında bulunan enerji nakil hattı göz önünde bulundurulacak mı? (İmar planlarında deplase edilmiş gibi gözüküyor ancak; kurum görüşlerinde söz konusu hatta ilişkin bir bilgi bulunmamakta ve halihazır haritada bu hat yarışma alanında gözükmektedir.) Konu hakkında net bir bilgi verebilir misiniz?
Cevap: ENH İmar planındaki gibi değerlendirilmelidir. Mevcut durumda alan üzerinden ENH geçmemektedir.

4. İhtiyaç programında yer alan “Ofis (Otobüs firma yönetimi)” başlığı altında tanımlanan 8 adet 240m² ve 200 adet 24m² lik mekanların işleyişini ve ilişkili olduğu mekanları daha detaylı tarifleyebilir misiniz? Bu mekanların özellikle bilet satış ofisleri ile direkt ilişkisi beklenmekte midir? Büyük olan 240m² lik ofis açık ofis olarak mı çözülecektir?
Cevap: Bu ofisler otobüs işletmelerinin idari işleri için kullanılmakta olup bilet ofisleri ile doğrudan ilişkili olmaları zorunlu değildir. Tek bir 240 m²nin açık ofis olarak çözülmesi yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamede belirtilen 8 ofisin birbirinden ayrılması gerekmektedir.

5. “7 – YHT ve Raylı Sistem Projeleri” klasöründe yer alan çizimde otogara bağlantı için gösterilen tünel için hem öneri hem mevcut ifadesi kullanılmış. Hangisi doğrudur? Ayrıca bu güzergah öneri projeye göre yeniden ele alınabilir mi? İstasyon Girişi-1 ve İstasyon Girişi-2’nin yerleri değiştirilebilir mi?

Cevap: Projede mevcut ve öneri otogar tüneli izi olarak ifade edilen bağlantı, mevcut otogar yapısının YHT ve metro için getirdiği yaya ulaşım önerisidir. Bakanlıkça hazırlanan İstasyon Girişi 1 ve 2 yerinde değerlendirilip, yeni yapılacak tasarıma göre yaya bağlantısı, yeniden ele alınmalıdır. Metro ve YHT hattı çalışması Bakanlık tarafından yürütülmekte olup bugün itibarı ile müdahale edilmesi mümkün değildir (İstasyon Girişi 1 ve 2).

6. İnşaat raporu yarışmanın 2. aşamasında beklendiği için ilk aşamada yalnızca danışman olarak bir inşaat mühendisi olması yeterli midir? Bu durumda inşaat mühendisi için oda belgesi almak gerekli midir?
Cevap: Birinci aşamada, paftada yer alacak mimari rapor dışında herhangi bir rapor beklenmemektedir. İkinci aşamada ise mimari ve statik proje raporları istenmektedir. 2.aşamada inşaat mühendisi dışında diğer mühendislik alanların ekip üyesi veya danışman olarak yer alması yarışmacının tercihine bırakılmıştır. Birinci aşamada ekip içerisinde bulunanlar ikinci aşamada da devam edeceklerdir. İkinci aşamada ekip eksilmeyecek yukarıda belirtilen üyeler ekibe ilave edilebilir. Kimlik Belgesi -Kimlik Zarfı ile ilgili koşullar yarışma şartnamesinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

7. Mevcut yapı için bir güçlendirme önerisi sunularak yapı korunabilir mi yoksa kesinlikle yıkılacak mıdır?
Cevap: Mevcut yapı yıkılacaktır.

8. Otobüs firmaları için yapılacak hostel tam pansiyon konaklamaya uygun olarak mı kurgulanmalıdır?
Cevap: Sadece kahvaltı hizmeti verecektir. Self-servis yeme içme, ortak dinlenme alanları düşünülebilir.

9. Yeni yapılacak olan viyadük ve kavşakların mevcut yollara bağlantısını içeren daha detaylı bir çizim katılımcılara verebilirmisiniz? Bu çalışmaya ait kesit ve kotları ifade eden?
Cevap: Eklerde verilen “viyadük projesi” yarışma için yeterli görülmektedir.

10. Otogar çevresindeki yollara müdahale edebiliyor muyuz?
Cevap: Otogar çevresindeki yollara imar planı göz önünde bulundurularak öneri getirilebilir.

11. Arsa içerisinde mülkiyetine bakılması gereken yapı var mıdır?
Cevap: Mülkiyet durumu incelemesi gereken yapı bulunmamaktadır.

12. Arsa içerisinde taşınmaz nitelikte ağaç var mıdır?
Cevap: Taşınmaz nitelikte ağaç bulunmamaktadır.

13. Akaryakıt istasyonu taşınabilir mi, özel mülkiyet mi?
Cevap: Taşınabilir. Mülkiyeti belediyeye aittir.

14. Arsa içerisinde başlayan istinat duvarları bazı noktalarda arsa sınırları dışında da devam etmektedir. Onlara müdahale edebiliyor muyuz?
Cevap: Mülkiyet içerisinde bulunan istinat duvarlarına müdahale edilebilir.

15. Aplikasyon planında hem ”parsel alan” hem de ”parsel alan yeni” olarak layerlar mevcut. Yarışma alanı bu iki alanın toplamı mıdır?
Cevap: Aplikasyon planında “parsel alan” diye bir layer mevcut değildir. Uygulama gördükten sonra “03_PARSEL_ALN_YENI” layer ile parselin yeni sınırını göstermektedir. Aynı planda bulunan “Koordinat Özet Çizelgesi” ile kontrol edilebilir.

16. Oluşturulacak projenin uygulama sürecinde otogar toplu tekerlekli ulaşım, özel ulaşım işlevi aynı anda
yaşamaya devam edecek mi?
Cevap: Projenin uygulanması aşamasında ulaşım organizasyonu idare tarafından çözümlenecek, alanda ulaşım işlevi sürdürülmeyecektir.

17. Proje alanının dönüşüm sürecinin programlanması (etaplanması) yarışmacıdan beklenmekte midir?
Cevap: Dönüşüm süreci idare tarafından yönetilecektir. Bu konuda yarışmacılardan çözüm önerisi beklenmemektedir.

18. Metro üzerinde yapılaşma koşulları nelerdir?
Cevap: Yapılaşma koşulları İmar Planında belirlenmiştir.

19. Proje alanında mevcut durum bulunduğu yerde korunması gereken ögeler nelerdir?
Cevap: Korunması gereken bir öğe yoktur.

20. Giden yolcunun taranarak otogara alınması ön görüldüğüne göre, gelen yolcunun giden yolcu bölümüne taranmadan geçmesine izin verilecek mi?
Cevap: Gelen yolcu giden bölümüne geçerken güvenlik taramasından geçecektir.

21. Gelen yolcunun projedeki diğer işlev alanlarına ve kent içerisine taranmadan geçmesine izin verilecek mi?
Cevap: Projedeki diğer işlev alanlarına geçişlerde güvenlik taramasından geçecektir. Kent içerisine taranmadan geçmesinde sakınca yoktur.

22. Hafif çelik sistemler ile metro üzerinde yapı yapılabilir mi?
Cevap: Bakınız cevap 18

23. Metro çıkışlarının yerleri ve yönü değiştirilebilir mi?
Cevap: Bakınız cevap 5

24. Projenin +0.00 kotu yol kotu olarak mı kabul edilecek?
Cevap: Halihazır haritada yol kotu olan +26,00 kotu, öneri projelerde 0.00 kabul edilmelidir.

25. İhtiyaç listesinde 90 olarak belirtilen peron sayısı, ulaşım etüdü raporunda 100 ile 120 arası belirtilmiş. Gelecekte büyüme öngörülecek mi?
Cevap: Peron sayısı, şehirlerarası giden otobüsler için 90, gelen otobüsler için 3 0 ve ilçeler arası araçlar için 40 olarak revize edilmiştir.

26. Mevcut otogar-raylı sistem-profil.dwg dosyasında ki planda yeri işaretlenmiş olan otogar tünel izi mevcut ve
öneri olarak iki farklı şekilde ifade edilmiştir, hangisi geçerlidir. Bu tünel için öneri getirilebilir mi yoksa sizin
vermiş olduğunuz tünel çizimine sadık kalınması gerekmekte midir?
Cevap: Bakınız cevap 5

27. Mevcut İzmir Otogarının depreme dayanıklı olmadığı dokümanlar da belirtiliyor. Fakat mevcut yapıda herhangi bir güçlendirme ile yapının belirli kısımları korunarak tasarım yapılabilir mi? Yoksa eski yapının tamamen yıkılacağını göz önüne alarak mi tasarım yapılmalı?
Cevap: Mevcut yapı yıkılacaktır (Bakınız cevap 7).

28. Mevcut yapının statik raporunu alabilir miyiz?
Cevap: Yapı yıkılacağı için raporun sunulması gerekli görülmemektedir.

29. Şartnamede istenenler kısmında “Mimari Açıklama Raporu ve İnşaat Mühendisliği Raporu” vardır. Bu bağlamda ekip oluşumunda inşaat mühendisinin ekipteki rolü katılımcıya mı aittir (Müellif-Danışman ya da Yardımcı olarak)? Buna ek olarak ekipte yer alacak mimarlık öğrencileri için de öğrenci belgeleri dışında, mimarlar odası kaydı ve belgesi beklenmekte midir?
Cevap: Tasarım için statik raporu hazırlayan inşaat mühendisi doğal müelliftir. Tasarım ekibi içinde anılıp anılmaması yarışmacılara bırakılmıştır. Ekip içinde yardımcı olarak yer alan öğrencilerden öğrenci belgesi veya oda kaydı sunulması beklenmemektedir.

30. Yarışma alanının mevcut otogar alanı olması nedeniyle inşaat sürecinde yolcu trafiğinin en az düzeyde etkilenmesi için yarışmacıdan inşaat süreci ile ilgili bir etaplama beklentisi var mıdır?
Cevap: Bakınız cevap 17

31. Şartname eklerinde verilen “Paydaş Çalıştayı Sonuç” ekinin Sonuç ve Öneriler Kısmının Erişilebilirlik ve Ulaşım başlığı altında ”Ankara-İzmir yüksek hızlı tren bağlantısının yapılması” “Halkapınar metro bağlantısının yapılması” “Bornova metro bağlantısının yapılması” önerileri vardır ancak proje alanında Hızlı tren hattı ve M5 Metro hattının istasyonları vardır. Projede bu hatların diğer hatlar ile entegrasyonu ile ilgili bir çözüm beklenmekte midir yoksa Raylı sistem projelerine belirtilen istasyona uyulmalı mıdır? Ayrıca YTH ile M5 metrosu arasında yer altından bir bağlantı yapmak teknik olarak mümkün müdür? Tren hatlarının yer aldığı tünellerin üstüne yapı yapmakta sakınca bulunuyor mu?
Cevap: YHT ve Raylı Sistem projelerine uyulması beklenmektedir. M5 ve YHT istasyon yapısı içerisinde yaya bağlantısı kurulmaktadır. İstasyona yaklaşma sınırı ise imar planında gösterilmiştir (Bakınız cevap 5).

32. Birinci kademede istenilenler arasındaki “Kütle modeli” tabir ile, paftalar üzerinde bulunacak, şema ve açıklamalardan oluşan 3 boyutlu bir model çizimi mi kastediliyor? Yoksa bir çeşit maket mi isteniyor?
Cevap: Birinci kademede maket istenmemektedir. Şartnamenin 10.1.1 no.lu maddesinde açıklaması yapılmış olan kütle modeli teslim edilecektir.

33. Teslim edilecek pafta boyutu olarak 4 adet A0 boyutunu aşmamak olarak belirlenmiş. Buradan 8 adet A1 teslimi de yapılabileceği anlaşılıyor. Teyit edebilir misiniz?
Cevap: Yarışmacılardan 4 adet A0 Pafta teslim etmesi beklenmektedir. Başka bir pafta boyutu ve sayısı ile teslim kabul edilmeyecektir.

34. Yüksek hızlı tren ve metro hatları arazi içinde yer altından geçtiği görülüyor. Bu istasyon için, zemin üstünde bir yapı düşünülüyor mu? Yoksa sadece merdiven örtüsü mü olacak?
Cevap: Bakınız cevap 5

35. 1/1000 İmar planı paftasının cad uzantılı dosyasının paylaşılması mümkün müdür?
Cevap: İmar Planı olarak verilen TİFF uzantılı dosyadan yararlanılacaktır.

36. İhtiyaç Programının otopark kısmında; Otoparkın kapalı veya açık yapılması yarışmacıya bırakılmıştır ibaresi bulunuyor. Otoparkın açık yapılması halinde 28.000 m² inşaat alanı açığa çıkıyor. Bu rakam toplam inşaat alanını %20 oranında etkiliyor. Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz?
Cevap: Otopark alanı ihtiyaç programında büyüklük olarak belirtildiği için böyle bir durum söz konusu değildir.

37. Birinci kademede mimari açıklama raporu istenmediği anlaşılıyor. Teyit edebilir misiniz?
Cevap: Pafta üzerinde ana kararları açıklayan mimari rapor istenmektedir. (Bakınız cevap 6)

38. Merhabalar iyi günler, Resmî Gazete’de yayınlanan yarışmayı takiben rahatsızlık veriyorum kusura bakmayın. Kendimi kısaca tanıtmak gerekirse; İnşaat Mühendisiyim. MCBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Bilimdalı alanında yüksek lisans yapmaktayım. Mimarlık ofisinde çalışmaktayım. (BAW OfficeKarabağlar) Yarışmaya katılma koşullarında: TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak…” ”Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.” ifadeleri yer almakta. Beni heyecanlandıran, yakından takip etme isteği uyandıran bu projenin kurallarını dikkatlice okurken böylesine bir koşulun her ekip üyesinden isteniyor olmasına derinden üzülmekteyim. Bugün yayınlanan bir projenin katılım koşullarının revize edilebilir olmasını gönülden diliyorum. Özetle isteğim şu ki: İzmir’e kazandıracağımız böylesine güzel bir projenin hayata geçirilmesini sağlayacak ekipte bir inşaat mühendisinin olmaması şahsım adınadır ki düşünülemez. Bir projeyi mimarlar ve mühendisler eş zamanlı çalışarak daha yaratıcı ve mümkün kılabilirler. Ekibe katılım koşullarında ”En az bir inşaat mühendisi” olmasını talep ediyorum. Saygılarımla..
Cevap: Yarışmacılardan ekip temsilcisinin mimar olması beklenmektedir. Bu durum ekipte inşaat mühendisi veya farklı bir uzmanın yer almasına engel değildir.

Jüri Notu:
● Peron sayıları 25. soruda revize edilmiştir.
● 2. kademe teslimde ulaşım raporu istenmektedir.

Kaynak

Etiketler

Bir cevap yazın