İzmir Alsancak’da Gökdelen Yapımının Önü Açıldı

İzmir Büyukşehir Belediyesinin mahkemenin iptal etmesi üzerine yeniden düzenleyerek askıya çıkardığı Alsancak-Kahramanlar 5000'lik imar planına 11 itiraz geldi.

Posta‘nın haberine göre itiraz edenler arasında meslek odalarının yamsıra TCDD, Milli Emlak ve Konak Belediyesi de bulunuyor. Büyukşehir, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, TCDD, Milli Emlak Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve mülk sahibi şirketler ile kişilerden gelen itirazları İmar Komisyonu’nda inceleyecek ve Eylül ayında yanıt verecek.

Meslek odaları yaya yollarının eksikliği, Zorlu Gökdeleni’nin yanındaki yolun kapanacak olması, tramvay güzergahında çıkacak sorunları gerekçe göstererek itirazda bulunmuştu.

TCDD mülkiyetindeki alanların, Milli Emlak ise bir askeri alanın planda belirtilmesi için başvuru yaptı.

Konak Belediyesi de planda yaya yolu olarak gösterilen Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Sevgi Yolu’nun alt ölçekli planda araç yolu olduğuna dikkat çekerek düzeltme istedi.

Alsancak Limanı’nın giriş kısmından başlayan, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ege Denizi ile sınırlanan, güneyde ise Fevzipaşa ve Gazi bulvarları ile sonlanan alanın 1/5000 ölçekli plan, yeniden düzenlenirken mevcut yapılaşma ve plan kararları büyük oranda korundu.

Zorlu Gökdeleni’nin önü açıldı

Ancak, bir plan notunda kamuya yapılacak terklerden sonra, inşaat yapılaşma oranının artmaması koşuluyla minimum 3 bin metrekarelik alanı sağlayacak parsellere serbest yükseklik hakkı tanındı. Böylece, daha önce de mahkemeler tarafından iptal edilen Zorlu Gökdeleni’nin önü açıldı.

Plan’da ayrıca Basmane’deki Dünya Ticaret Merkezi’nin yapımına olanak sağlayan değişikliğe de yer verildi.

Plan, jeolojik etüd eksikliği gerekçesiyle açılan dava sonucu iptal edilmişti.

Etiketler

Bir cevap yazın