İstanbul’daki Bizans Kalıntılarının Mimari Anlatımı – Sur İçindeki Kazılar ve Yüzey Araştırmaları (1927 – 2021)

Turgut Saner ve Batu Bayülgen'in yazdığı "İstanbul'daki Bizans Kalıntılarının Mimari Anlatımı - Sur İçindeki Kazılar ve Yüzey Araştırmaları (1927 - 2021)" kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yayımlandı.

Kitabın tanıtım metninden:
İstanbul’daki arkeolojik kalıntıların literatürde tanınan bölümü 1970’lere kadar geniş çaplı yüzey araştırmalarında tespit edilen ve kazılarla ortaya çıkarılan izole, anıtsal yapı öbeklerinden ibarettir. Şehirde, özellikle 1960’ların başından itibaren artan yapılaşmanın bir sonucu olarak, çok sayıda, küçük çaplı, bağımsız ve anonim bir görüntüye sahip kalıntı ortaya çıkmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından belgelenen bu kalıntıların çoğu daha önce yayınlanmamıştır.

Batu Bayülgen ve Turgut Saner bu kitapta sur içindeki tüm arkeolojik kalıntıları, literatürü müze malzemesi ile bir araya getiren bütünsel bir mimari anlatımla ele almaktadır. Yazarlar, böylece, şehirdeki işleyişe dair çoğunlukla yazılı kaynaklarla sınırlı bilgi birikimine somut bir katkı amaçlamaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın