İstanbul Tasarım Bienali’nin Konuk Tasarımcı Programı CAMEKÂN İçin Açık Çağrı

İstanbul Tasarım Bienali tarafından Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi ortaklığında başlatılan konuk tasarımcı programı Camekân, Avrupa’dan ve İstanbul dışındaki Türkiye kentlerinden genç tasarımcıları bir araya getiriyor. Program sayesinde genç tasarımcıların disiplinlerarası ve bölgeler ötesi işbirlikleri geliştirmeleri hedefleniyor. Başvurular için son tarih 28 Ekim 2021.

İstanbul Tasarım Bienali, Avrupa Birliği’nin Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı’nın desteğiyle ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe [HfG]) ortaklığında, 2018’de yarattığı Camekân projesinin uluslararası ve daha kapsayıcı bir yorumu olan, yeni bir konuk tasarımcı programı başlatıyor.

Program, Avrupa’dan ve İstanbul dışındaki Türkiye kentlerinden genç tasarımcıları bir araya getirecek. Yine Avrupa ve Türkiye’den tasarım uzmanları ise bilgi birikimlerini genç tasarımcılarla paylaşmak üzere programa konuk olacak. Program sayesinde genç tasarımcıların disiplinlerarası ve bölgeler ötesi işbirlikleri geliştirmeleri hedefleniyor.

PROGRAMIN AMACI

Camekân, yetenekli genç tasarımcılar ile kıdemli tasarımcılar ve sektör profesyonelleri arasında uluslararası ve sürdürülebilir bir ağ kurulmasına aracı olarak zihinsel ve fiziksel sınırları aşmayı, Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum arasında çokkültürlü bir diyalog geliştirmeyi, kültürlerarası etkileşimler aracılığıyla tasarım endüstrisinde kalıcı ve anlamlı değişiklikler meydana getirmeyi, kültürlerarası tasarımda ortak yaratımlar için zemin hazırlamayı ve kariyerlerinin başındaki tasarımcıların yaratıcı uygulamalarını şekillendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Program aynı zamanda politika oluşturucular ve mevcut tasarım eğitimi üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Camekân, eğitimlerine devam eden tasarımcılarla doğrudan bağlantı kurabilmek için 2022 yılında, Almanya’daki Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (HfG) ile işbirliği yapacak. HfG, disiplinlerarası çalışmayı üniversite kurumunun temel bir parçası olarak görüyor ve tasarımı yalnızca yaratıcı değil aynı zamanda toplumsal bir unsur, bir sosyal çalışma alanı ve mevcut toplumsal yapıları sanatsal açıdan sorgulamanın bir yolu olarak ele alan, açık bir yaklaşımı benimsiyor.

PROGRAM KİMLERE HİTAP EDİYOR?

Bu program, mesleki serüvenlerinde bir dönüm noktasına gelmiş, hareket kabiliyeti ve görünürlük elde etmek için aktif bağlantılar edinmeye ve küresel bir ağın parçası olmaya ihtiyaç duyan, iş geliştirme konusunda kendilerine deneyim kazandıracak fırsatlara, bilgi alışverişinde bulunmaya ve uzun soluklu işbirlikleri geliştirebilecekleri güvenli bir alana ve disiplinlerarası deneyimler kazanmak için yaratıcı sektörlerden uzmanlarla bir araya gelmeye ihtiyaç duyan genç tasarımcılara hitap ediyor.

Camekân, katılımcılarını yaratıcı üretim için çeşitli, verimli ve dinamik bir zemin sunan, gelenekten ve yenilikten beslenen bir şehirde, İstanbul’da bir araya getirerek kültürlerarası alışverişin ve diyaloğun önünü açmayı hedefleyecek.

PROGRAMIN AYRINTILARI

Program İstanbul Tasarım Bienali, Jan Boelen (tasarım, mimari ve çağdaş sanat alanlarında çalışan küratör ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi [HfG] Rektörü) ve Mevce Çıracı (tasarımcı, FIELDS ortağı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi) tarafından yürütülecek. Söz konusu kadro, açık çağrı başvurularını değerlendirecek ve tüm proje sürecini denetleyecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İyi derecede İngilizce bilen, üniversite öğrencisi ya da yeni mezun sekiz genç tasarımcı (dördü Türkiye’nin İstanbul dışındaki şehirlerinden ve dördü Avrupa’dan, Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nden olmak üzere), açık çağrı yoluyla seçilecek.

PROGRAM NE KADAR SÜRÜYOR?

Seçilen tasarımcılar, 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek dört haftalık bir konuk tasarımcı programına katılacaklar. İKSV, katılımcıların seyahat ve konaklama masraflarını üstlenecek, araştırma ve üretim süreçlerini kolaylaştıracak, ihtiyaç duyabilecekleri ilişkileri, malzemeleri, çalışma alanını ve desteği kendilerine sağlayacak.

Proje aynı dönem içinde (dördü Türkiye’den, dördü Avrupa’dan olmak üzere) sekiz mentor/eğitmen/uzmanı, ikişer hafta boyunca İstanbul’da konuk edecek. Davet edilen mentorlar, yaratım süreci boyunca, eşleştirilecekleri genç tasarımcılarla/sanatçılarla, uygulamalarını ve araştırmalarını tartışmak üzere düzenli olarak buluşacaklar. Program ayrıca çeşitli tasarım alanlarından uzmanlar tarafından verilecek sekiz açık ders ile de zenginleştirilecek. Tüm oturumlar İngilizce yapılacak.

Seçilen katılımcılardan İstanbul Tasarım Bienali tarafından düzenlenecek rehberli turlara katılarak şehri ziyaret etmeleri, yerel bilgilerden, zanaatlardan, hem doğal hem de insan yapımı malzemelerden, seslerden, kokulardan ve görüntülerden alacakları ilhamla keşiflerinden bir tema/konu oluşturmaları ve bir anlatı yaratmaları beklenecek. Bir mekâna, bir ürüne, bir kişiye, seslere veya hareketli görüntülere odaklanabilecek çıktılar, konuk tasarımcı programının sonunda, Şubat 2022’de, İstanbul’un önde gelen bir mekânında sergilenecek.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Avrupa’da ya da Türkiye’nin İstanbul dışındaki şehirlerinde ikamet eden üniversite öğrencileri/genç mezunlar; şehirle ve yaratıcı mirasıyla bağlantı kurabilecek, çok disiplinli bir ortamda çalışmaya ve işbirliği yapmaya açık olan ve 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek yoğun ve çeşitlilik içeren konuk tasarımcı programının tamamına katılmayı ve kısa sürede sonuç üretmeyi taahhüt edebilen genç tasarımcılar, programa başvurabilirler.

Aşağıdaki branşlarda eğitim görmekte olan/görmüş ve iyi derecede İngilizce bilen tasarımcılar programa başvurabilir, ancak programın kapsadığı tasarım branşları aşağıdakilerle sınırlı değildir:
Ürün tasarımı, ses tasarımı, yeni medya tasarımı, iletişim tasarımı, sergi tasarımı.

Başvurular 28 Ekim 2021 saat 23.00’e dek kabul edilecektir.

SEÇİM KRİTERLERİ

Açık çağrıya başvurmak isteyenlerin başvuru formu üzerinden aşağıdaki belgeleri iletmeleri gerekmektedir:

1. İletişim bilgileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve [varsa] web sitesi adresi).
2. Taslak projeyi ve konuk program döneminde üzerinde çalışılacak alanın kısa tanıtımını da içeren niyet mektubu (en fazla 5000 karakter).
3. Geçmiş projelerden oluşan bir portfolyo (en fazla 10 MB).
4. Adayların nerede yaşadıkları bilgisini de içeren biyografi (en fazla 2500 karakter).

Ön elemeden sonra adaylarla kısa bir mülakat yapılacaktır.

Başvuru formu için tıklayın.


Açık çağrı başlangıcı
29 Eylül 2021
Son başvuru
28 Ekim 2021
Sonuçların açıklanması
22 Kasım 2021
Konuk tasarımcı programı dönemi
31 Ocak – 28 Şubat 2022
Sergi
Şubat 2022 sonu

Etiketler

Bir cevap yazın